Werkgroepen

Welzijnsoverleg Regio Gent tracht in de praktijk samenwerking en overleg te stimuleren tussen de verschillende actoren in het welzijnswerkveld.

In het menu in de linkerkolom vind je onder Werkgroepen de verschillende domeinen waar WRG actief is.
We trachten daarbij zoveel mogelijk informatie te geven, via verslagen, links en informatieve teksten. Bij elk thema staat ook de verantwoordelijke medewerker voor het thema. Neem gerust contact op als je vragen of suggesties hebt.
Dit kan met één van de medewerkers of één van de kerngroepleden, die de werking van het overleg inhoudelijk ondersteunen.