Vacatures

De Huurdersbond Oost-Vlaanderen, regiowerking Gent zoekt een juridisch hulpverlener. Zie ook sociale kaart van Gent.  Zie vacature. Solliciteren voor 7 juni.

Open Plaats (zie ook sociale kaart van Gent) zoekt een stafmedewerker sociale dienst. Zie vacature. Solliciteren voor 17 juni. 

RADAR zoekt een trajectco├Ârdinator. De trajectco├Ârdinator richt zich tot kinderen en jongeren met een (vermoeden van) psychische/psychiatrische problematiek, wiens zorgtraject is vastgelopen of dreigt vast te lopen. Zie vacature. Solliciteren voor 22 mei.

Wijkgezondheidscentrum Botermarkt zoekt een maatschappelijk werker. Zie vacature. Solliciteren tegen 20 mei.

MFC De Triangel zoekt een clusterverantwoordelijke MFC. Zie vacature. Solliciteren voor 7 juni.

CGG Eclips zoekt een teamleider forensische zorg. Zie vacature. Solliciteren tot 2 juni.