Copy
Vooraankondiging symposium

Vooraankondiging
Symposium DCD: coaching in de context

De motorische ontwikkelingsstoornis DCD heeft ingrijpende gevolgen op het emotioneel en sociaal welbevinden van het kind, de adolescent en de volwassene. Hiervan zijn we ons hoe langer hoe meer bewust. Bovendien wijzen verschillende studies op een negatieve invloed van DCD op de fysieke fitheid, het lichaamsgewicht (risico op obesitas) en het energieniveau (vermoeidheid).

We kunnen veel van deze secundaire problemen grotendeels de pas afsnijden als we de context (ouders, leerkrachten, enz.) inzicht geven in de moeilijkheden die de persoon met DCD in het dagelijks leven ondervindt. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de context daadwerkelijk rekening houdt met de problemen van de persoon met DCD en zijn/haar omgeving aanpast.

Momenteel is er een grote nood om ouders, leerkrachten en al wie met de persoon met DCD omgaat te informeren en te coachen. Ook het kind of de jongvolwassene zelf heeft coaching nodig om met de motorische beperkingen te leren omgaan, en fysiek en psychisch gezond te leven. Coachen in de context is dus de opdracht! Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor de kinesitherapeut of ergotherapeut.

‘Coachen in de context’ is het centrale thema op dinsdag 11 juni 2019 in Gent. Verschillende internationale gastsprekers brengen inspiratie mee uit Canada, Nederland en de UK. Ze reiken ons voorbeelden aan hoe we coaching in de context in de praktijk kunnen uitwerken. Verder vonden we personen met DCD bereid om te getuigen hoe zij ‘coaching in de context’ ervaren. Het wordt ongetwijfeld een boeiend symposium! 

Voor wie? kinesitherapeuten, ergotherapeuten, psychomotorisch therapeuten, zorgleerkrachten, personen uit de ondersteuningsteams, psychologen, orthopedagogen en iedereen die te maken heeft met kinderen met DCD 
 

Noteer nu alvast in je agenda
- Symposium DCD
- dinsdag 11 juni 2019
- Gent

Hou onze nieuwsbrief in de gaten of volg ons op Facebook

Een organisatie van:
Instituut Permanente Vorming Kinesitherapie van de Universiteit Gent en Sig
i.s.m. Dyspraxis en ABCIG Kinepedia
© 2018 Sig vzw - www.sig-net.be  - Sig is lid van Vijftact

Privacyverklaring