Copy
verslag veranderforum / kandidaten werkgroep gezocht

| VERANDERFORUM 4/10/2018

Wat vond jij van het veranderforum?

Op 4 oktober vond het veranderforum van ELZ Gent plaats. We discussieerden over de missie, visie en doelstellingen en deden een eerste poging om concrete acties te formuleren.

>> Het verslag van deze avond kan je hier terugvinden.

Was je aanwezig? Laat ons dan via 3 korte vraagjes weten wat je van de avond vond. Je kan ook suggesties doen voor het volgende veranderforum. Bedankt!
Geef ons jouw feedback

| MISSIE, VISIE EN DOELSTELLINGEN ELZ GENT

 

Eerstelijnszone Gent verbetert de gezondheid en het welzijn van alle Gentenaars met aandacht voor de meest kwetsbaren


Een ambitieuze missie, waar we allemaal samen naar kunnen en moeten streven... Via concrete acties kunnen we dit in de toekomst waarmaken! Maar eerst moeten de intenties goed op papier worden gezet: op basis van de feedback op het laatste veranderforum, werkte het veranderteam de missie, visie en doelstellingen af voor ELZ Gent.

>> De herwerkte missie, visie en doelstellingen kan je hier terugvinden.

Kan jij (en je organisatie) achter deze missie, visie en doelstellingen staan?! Als je nog vragen hebt naar hoe het veranderteam om is gegaan met alle gegeven opmerkingen, dan kan je ons contacteren via info@elzgent.be.

| JOUW STEM TELT

Werkgroepleden gezocht

Eerder werd al beslist om aan de slag te gaan met werkgroepen: enkele mensen uit het veranderforum - eventueel aangevuld met extra leden - nemen samen een topic in handen en werken een voorstel uit dat afgetoetst wordt met het veranderforum.

Een eerste werkgroep 'zorgraad' wordt nu opgestart. De overheid verwacht dat we tegen eind 2019 een zorgraad samenstellen die de ELZ Gent zal besturen. Stel je kandidaat vóór 30/10 om mee te denken over een goed stappenplan om te komen tot zo'n zorgraad voor Gent. Meer info vind je hier.

Niet onbelangrijk: zelfstandige professionals kunnen indien nodig een beperkte vervangvergoeding ontvangen per vergadering. 

In de toekomst werken we ook concrete projecten in het werkveld uit via werkgroepen. Wordt vervolgd!
Stel je kandidaat

| SAVE THE DATE

Noteer alvast in je agenda

Het volgende veranderforum vindt plaats op 17 januari 2019 (avond). Naast enkele inhoudelijke punten, toasten we ook samen op het nieuwe jaar! Concrete info en locatie volgen later.
Copyright © 2018 Eerstelijnszone Gent, All rights reserved.

info@elzgent.be