meld je aan Gent

 

Ook dit schooljaar vindt een aanmeldingsprocedure plaats voor het basisonderwijs in Gent en Merelbeke en scholen uit sommige andere buurgemeenten. Om de aanmeldingsprocedure zo breed mogelijk bekend te maken, wordt een communicatiecampagne opgezet. We hebben hiervoor uw hulp nodig. Wilt u de communicatie(materialen) over de aanmeldingsprocedure verspreiden bij uw doelgroep?

 

Tijdslijn 2019

 

Wie meldt aan?

 

Communicatiematerialen van MJA2018: elektronisch

De website: https://meldjeaanbasis.gent.be 

De brochure, klik hier

De affiches : mét vermelding van aanmeldingsperiode of met vermelding ‘vraag hier meer informatie’ (klik op de links).

Het filmpje met uitleg over de aanmeldingsprocedure staat op het You Tube Kanaal (klik op de link). 

De helpdesk: meldjeaanbasis.gent@ond.vlaanderen.be en 0492 722 808

De brochure in een andere taal ? Binnenkort beschikbaar op http://meldjeaanbasis.gent.be > hulp nodig

 

Communicatiematerialen van MJA2019: papier

Wat ? affiches, brochures en flyers  

Wanneer ? Voor de kerstvakantie ontvangt u het in de brievenbus

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Els Bertels

LOP-deskundige (Gent BaO)

Help Desk Meldjeaan Gent basisonderwijs

 

Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI)

AFDELING BASISONDERWIJS, DKO en CLB  –  SCHOLEN EN LEERLINGEN

Koning Albert II-laan 15  –  bureau 4A29

1210 Brussel

M 0492 722 808

els.bertels@ond.vlaanderen.be

meldjeaanbasis.gent@ond.vlaanderen.be

www.agodi.be

www.lop.be

meldjeaanbasis.gent.be

schoolinjebuurt.gent.be

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

Vlaanderen is onderwijs & vorming - 4