Beste directie

 

Op woensdag 10 oktober 2018 hebben de voorzitters en/of gemandateerden van de besturen van

·         Vrij CLB Aalst,

·         Vrij CLB Meetjesland,

·         Vrij CLB Ninove,

·         Vrij CLB regio Deinze,

·         Vrij CLB Zuid-Oost-Vlaanderen

een intentieverklaring ondertekend om over te gaan tot een bestuurlijke fusie. Daarbij is 1 januari 2020 als streefdatum opgenomen.

De 5 centra behouden hun instellingsnummer en hun naam. De 5 centra blijven verder bestaan, maar de medewerkers (meer dan 160 VTE)  komen onder één bestuur in een VZW-structuur.

Deze fusieoperatie laat ons toe volop in te zetten op een sterke leerlingenbegeleiding, gestoeld op gelijkgericht werken en een participatief beleid. De fusie bouwt verder op de realisaties van elk centrum en beoogt plaatselijk initiatief verder te stimuleren. Op die manier kunnen we optimaal inspelen op toekomstige uitdagingen.

Vanaf nu gaat een procesgroep aan de slag om het fusieproces te begeleiden en te zorgen dat de doelstellingen en de timing worden gehaald. De procesgroep bestaat uit een bestuurder en de directie van elk centrum en volgt ook de communicatie naar alle betrokkenen verder op.  

 

Met vriendelijke groeten

 

Marc Willems

Voorzitter Vrij CLB regio Deinze