Copy

| Veranderforum

Schrijf nu in voor het veranderforum op 4 oktober! 


AGENDA:
 • Verwelkoming
 • Plenair: missie, visie en doelstellingen van ELZ Gent bespreken en goedkeuren
 • In groepjes: vanuit de doelstellingen acties formuleren en prioriteren
 • Plenair: planning rond voorlopige zorgraad toelichten
WAAROM ZOU IK AANWEZIG MOETEN ZIJN?
 • Alle disciplines verdienen een stem, ook de jouwe telt!
 • Velen vinden de eerstelijnszone nog iets abstracts, daar brengen we verandering in. We bepalen gezamenlijk concrete acties die de eerstelijnszone moet ondernemen in de toekomst.
 • Sta je in het werkveld en kom je dus in contact met cliënten/patiënten? Dan is jouw aanwezigheid extra belangrijk zodat we concrete verbeteringen voor het werkveld kunnen bepalen!
PRAKTISCHE INFO:
 • 4 oktober, 19u30-22u00
 • WZC Ter Hovingen, Kliniekstraat 29, 9050 Gentbrugge
 • voorbereidende documenten volgen spoedig

 
Bevestig jouw aanwezigheid

| Bericht van de overheid

Richtlijnen prioritaire opdrachten ELZ en voorlopige zorgraden

De Vlaamse Overheid heeft een richtlijn verspreid waarbij de prioritaire opdrachten voor de eerstelijnszones geherdefinieerd worden. Er wordt nu gesproken van vijf prioritaire taken:
 • Afstemming organiseren tussen alle betrokken partners
 • Interdisciplinaire samenwerking stimuleren
 • Kringwerking stimuleren
 • Geïntegreerd breed onthaal (GBO) ondersteunen
 • Aanleveren van gegevens voor www.desocialekaart.be
Daarnaast wordt ook gevraagd om voorlopige zorgraden op te richten (in afwachting van regelgeving ter zake). Het veranderteam pleit ervoor om eerst rond de inhoud consensus te bereiken in Gent om vervolgens in 2019 aan de oprichting van de zorgraad te beginnen. We lichten dit alles toe op 4 oktober.

De volledige richtlijn is hier terug te vinden.
Copyright © 2018 Eerstelijnszone Gent, All rights reserved.

info@elzgent.be

Email Marketing Powered by MailChimp