Copy
Je ontvangt deze e-mail omdat je in het verleden hebt aangegeven dat je op de hoogte wil worden gehouden van ELZ Gent. Indien je deze e-mails niet wenst te ontvangen, kan je onderaan gemakkelijk uitschrijven.

| NIEUW VERANDERTEAM

Het Gentse veranderteam is samengesteld!


Tot en met 1 mei kon iedereen zich kandidaat stellen om deel uit te maken van het veranderteam Gent. Er kwamen 18 kandidaturen binnen. Na overleg met alle kandidaten werd dit aantal teruggeschroefd naar 14 personen:
 • Ann De Kerpel (CM Midden Vlaanderen)
 • Fleur Simillion (Huisartsenvereniging Gent)
 • Christa Vandercruyssen (Solidariteit voor het Gezin)
 • Hanne Callewaert (OCMW Gent)
 • Berten Van Kerkhove (Familiezorg)
 • Geert Polfliet (Gandanet)
 • Gina Wyngaert (GGZ: cliëntenbureau PAKT en ervaringswerker)
 • Hilde Coomans (Kring zelfstandige thuisverpleegkundigen Gent)
 • Isabelle Van de Steene (WGC De Punt)
 • Leen Van Zele (Stad Gent)
 • Jorn Verschelden (Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen)
 • Koen Berwouts (Welzijnsoverleg Regio Gent en Platform Zelfzorg OVL)
 • Marleen Haems (KOVAG)
 • Michiel Van Lysebetten (LMN Regio Gent)
Het veranderteam zal heel wat voorbereidend werk leveren maar neemt zelf geen definitieve beslissingen. Het is het veranderforum die die bevoegdheid heeft. Tegen het volgende veranderforum, bereiden we heel wat zaken voor!

| SAVE THE DATE

Datum gekend volgend veranderforum

 
 • Noteer alvast 4 oktober 19u30 - 22u00 in jouw agenda. We komen dan immers samen met het veranderforum om ons voorbereidende werk met jullie af te toetsen.

| COMMUNICATIE

Een eigen logo, website en e-mailadres


Om een kakofonie aan logo's te vermijden, krijgt iedere eerstelijnszone een logo aangeleverd van de Vlaamse Overheid. Ook aan een uniforme website wordt momenteel hard gewerkt. De bedoeling is dat iedere zone lokale informatie kwijt kan, maar dat de structuur over de zones heen gelijkend is.

In het najaar zal deze website online komen, te bereiken via www.elzgent.be. Tot zolang de website niet online is, zal deze URL doorlinken naar een tijdelijke webpagina.
Communicatie vanuit ELZ Gent, zal vanaf nu ook verlopen via info@elzgent.be. We maken als veranderteam afspraken om deze mailbox samen op te volgen.

| TERUGKOPPELING KICK-OFF

Antwoorden rondetafelgesprekken 18/4


Op de kick-off van 18/4 werden verschillende vragen gesteld aan alle aanwezigen waarop heel wat reacties kwamen.

Het veranderteam gaat komende maanden ondermeer aan de slag met volgende vragen en zet ze om in concrete voorstellen en acties.

'Wie ontbreekt er nog in het veranderforum?'

'Hoe komen we tot een gezamenlijke boodschap over ELZ Gent naar buiten toe?'

'Hoe bereiken en betrekken we iedereen bij ELZ Gent, ook de mensen op het terrein?' 

Tot slot: als ELZ wordt van ons verwacht dat we vijf leidende vragen beantwoorden. Op basis van de input op de kick-off en vorige veranderfora, proberen we alvast als veranderteam de eerste twee vragen te beantwoorden ('Waarom moeten we veranderen?'  - 'Waarom bestaan we als ELZ?') , om dan op het veranderforum van 4 oktober onze input aan jullie voor te leggen. Hopelijk tot dan!

| AGENTSCHAP ZORG & GEZONDHEID

Ook het Agentschap heeft een nieuwsbrief


Wil je op de hoogte gehouden worden van de volledige reorganisatie in de eerstelijn (ruimer dan enkel de info over ELZ Gent)? Lees dan ook de laatste nieuwsbrief van het Agentschap Zorg & Gezondheid.
Copyright © 2018 Eerstelijnszone Gent, All rights reserved.