Copy
PRONET nieuwsbrief juni 2018

Welkom bij de Pronet Nieuwsbrief

PRONET helpt organisaties om succesvol samen te werken. 
Wij informeren u graag over onze komende activiteiten. 

PRONET innoveert

Het afgelopen jaar hebben we – dankzij de steun van de Dienst Onderzoek & Dienstverlening van de Arteveldehogeschool (valorisatieproject) – hard gewerkt om het PRONET-materiaal te bundelen en te upgraden. Onze modellen, tools en werkvormen krijgen binnenkort een plaats op de vernieuwde PRONET-website (beschikbaar vanaf 30/8/2018).

Tijdens ons voorbereidend werk ontstond de nood aan een wegwijzer om alle tools en werkvormen een plaats te geven. We distilleerden 10 domeinen die cruciaal zijn voor inter-organisationele samenwerking. Deze tien hebben we gebundeld in een letterwoord. Zo ontstond het ARROW-ROOTS-Model.

Voortbouwend op dit model ontwierpen we ook de Pronet-Quickscan: een beknopte zelfinschattingstool om de sterke en zwakke punten van jouw samenwerkingsverband in beeld te brengen.

Benieuwd? Kom dan naar …


PRONET lanceert ARROW-ROOTS


Studie- en ontmoetingsnamiddag
over bindmiddel, olifanten en samenwerkingsverbanden.

 

Donderdag 30 augustus 2018 (13u00 tot 17u00)

Arteveldehogeschool, opleiding Bachelor in het Sociaal Werk, Sint-Annaplein 31, 9000 Gent

13u00  Aankomst
13u30  Welkom en kennismaking
14u00  Arrow-Roots-Model en Pronet-Quickscan
14u40  Werkvormen, modellen en tools op de vernieuwde Pronet-website
15u10  Interactieve pauze
15u30  Inspirerende praktijk
16u00  Een blik naar de toekomst
16u15  Informele uitwisseling met hapje & drankje

We richten ons tot iedereen die begaan is met samenwerking tussen organisaties. Tegelijk beschouwen we dit event ook als een ontmoetingsmoment voor allen die in de afgelopen jaren op een of andere manier betrokken waren bij Pronet.

Het programma is interactief opgebouwd: toelichting, uitwisseling en netwerking wisselen elkaar af. Deelname is gratis. Inschrijven verplicht via deze link. Het aantal plaatsen is beperkt.

Wees welkom!

Nieuwe data voor de 3-daagse bijscholing

In het komende academiejaar 2018 – 2019 organiseren we opnieuw tweemaal de bijscholingsreeks “Succesvol samenwerken tussen organisaties”. Deze bijscholing richt zich tot initiatiefnemers, trekkers of medewerkers van samenwerkingsverbanden.

Dag 1: een klare kijk op samenwerking tussen organisaties en op rollen en competenties
Dag 2: verbindend leren, vertrouwen en fasering / dynamiek in het samenwerkingsproces
Dag 3: strategisch handelen in netwerkverband.

Reeks najaar 2018 gaat door op dinsdagen 13 & 27 november en 11 december 2018, telkens  van 9u30 tot 16u30 (locatie: Sint-Annaplein 31, 9000 Gent).

Reeks voorjaar 2018 is op donderdagen 16 mei, 23 mei, 13 juni 2019.
Meer informatie

Enkele leestips

In het Jaarboek Armoede en sociale uitsluiting 2017, is een hoofdstuk gewijd aan coördinatierollen in lokale netwerken (facilitator, co-producer, commisisoner): Raeymaekers, P., Noël, C., Boost, D., Vermeiren, C., Coene, J., & Van Dam, S. (2017). Armoede en sociale uitsluiting. Jaarboek 2017. Tijd voor sociaal beleid: armoedebestrijding op het lokaal niveau. Leuven: Acco.

Voor de zorg- en welzijnssector verscheen:  Van Zaalen, Y. & Deckers, S. (2018). Handboek interprofessioneel samenwerken in zorg en welzijn. Bussum: Coutinho.

Er is ook een inspirerend werkboek voor de sector van gezinsondersteuning, met een uitgebreid deel over “de stiel van samenwerking”: Hulpia, H. & Lambert, L. (2018). Huis van het Kind In-zicht. Een inspiratieboek voor gezinsondersteunende netwerken. Gent: VBJK

 Enkele interessante links                                                          

      

PRONET maakt deel uit van het onderzoek- en dienstverleningscentrum TACOO (Talenten en Competenties in Organisaties) binnen de Arteveldehogeschool. TACOO ontwikkelt kennis en producten over personeels- en organisatieontwikkeling, ondernemen en samenwerking tussen organisaties.

Op www.tacoo.be vind je een overzicht van alle projecten.
 
Copyright © 2018 Arteveldehogeschool, All rights reserved.


Schrijf je in voor deze nieuwsbrief.