Op 19 april 2018 had het Vlaams-Nederlands congres ‘Geestelijke gezondheid voor personen met een licht verstandelijke beperking: intersectorale perspectieven’ plaats in Melle (Gent, België).

Daar werd de eerste Vlaams-Nederlandse prijs prof. dr. Anton Došen uitgereikt. Deze prijs is een initiatief van W.I.V. vzw, Hogeschool Gent (E-QUAL) en het P.C. Dr. Guislain.  De prijs is complementair met de Anton  Došen scriptieprijs die wordt uitgereikt aan de universiteit van Tilburg voor masterscripties op het gebied van onderzoek bij mensen met een verstandelijke beperking met psychopathologie en/of gedragsproblemen.

De prijs die op 19 april werd uitgereikt, richt zich niet direct op scripties of onderzoek maar op ‘innovatieve’ good practices die bruggen leggen tussen verschillende sectoren, in de eerste plaats gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg.

De prijs werd door de jury unaniem toegekend aan 4Hobo, een uniek project van OBRA|BAKEN vzw.

4Hobo biedt forensische outreach aan jongeren tussen 16 en 25 jaar met een (vermoeden van) beperking en risicogedrag. Het richt zich preventief op jongeren met een complexe problematiek die aansluiting missen met de reguliere hulpverlening en de maatschappij, om te voorkomen dat zij op latere leeftijd in de gevangenis belanden. Er wordt vertrokken vanuit een continuümvisie op hulpverlening en een proactieve en aanklampende benadering van de doelgroep in de samenleving, met de nodige aandacht voor zowel hun emotionele als criminogene behoeften. Door de jongeren en hun natuurlijk en/of professioneel netwerk te versterken en de verbinding met de samenleving te herstellen, maximaliseert men voor deze jongeren de kansen op een kwalitatief en inclusief leven.  

 

Meer info over 4Hobo en OBRA|BAKEN vzw? Zie www.obrabaken.be

Meer info over het congres en de prijs? Zie www.wiv.be

 

 

Mvg,

OBRA|BAKEN is lid van Kwaito