Copy
De vier zorgvernieuwingsprojecten

ADD (regio Aalter-Deinze-Drongen)
Brugzorg (regio Meetjesland)
SOM+ (regio Waas & Dender)
Langer thuis met Xtra Zorg (regio Zuid-Oost-Vlaanderen)

  
Netwerk Thuiszorg Oost-Vlaanderen en Zorgnet-Icuro
nodigen u uit op het
PROGRAMMA
13.00 - 13.30 u. - Onthaal
 
13.30 - 13.45 u. - Inleiding door Kris Beeckman, voorzitter van de strategische provinciale stuurgroep van de vier zorgvernieuwingsprojecten ADD, Brugzorg, SOM+ en Zuid-Oost-Vlaanderen
 
13.45 - 14.05 u. - Voorstelling van het zorg- en ondersteuningstraject
 
14.05 - 14.30 u. - BelRAI als sleutel tot geïntegreerde zorg
De meerwaarde van het werken met BelRAI en doelstellingsgericht werken. De wetenschappelijke resultaten & inzichten van onze modellen op dit vlak.
Spreker: prof. dr. Anja Declercq , LUCAS , Centrum voor Zorgonderzoek en Consultancy
 
14.30 - 14.55 u. - Expertise delen binnen zorgnetwerken
Via outreach en inreach van expertise het zorgplan helpen realiseren. De rol en het belang van zorgnetwerken.
Spreker: mevr. Bernadette Van den Heuvel, raadgever ouderenzorg Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 
14.55 - 15.20 u. - De cliënt centraal binnen zijn zorgtraject
Het volgen van de cliënt tijdens zijn zorgtraject: zorgcoördinatie en case management. De meerwaarde en de link met de eerstelijnszones.
Spreker: mevr. Karen Fredrix, Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, Team Eerste Lijn
 
15.20 - 15.45 u. - Geïntegreerde zorg: financieel haalbaar?
Wat hebben de projecten ons geleerd op financieel vlak? Een zinvolle investering op lange termijn?
Spreker: dhr. Daniel Crabbe, adviseur-generaal RIZIV
 
15.45 - 16.15 u. - Panelgesprek
De sprekers en enkele leden van de strategische provinciale stuurgroep van de vier zorgvernieuwingsprojecten ADD, Brugzorg, SOM+ en Zuid-Oost-Vlaanderen nemen hieraan deel.
Moderator: dhr. Wim Henkens
 
16.15 u. - Afsluitend woord
 
16.30 u. - Receptie en netwerkmoment
INSCHRIJVEN
Inschrijven kan tot uiterlijk maandag 21 mei.
Deelname is gratis.
Hebt u vragen, dan kan u deze stellen via zorgvernieuwingsprojecten@gmail.com

Inschrijven kan reeds via deze link: inschrijving
Copyright İ 2018 Vier Zorgvernieuwingsprojecten, All rights reserved.