9000 | PRO Jong & Wijs

April 2017

Deze nieuwsbrief wil diensten, middenveld organisaties of andere geïnteresseerden op de hoogte houden van bijzondere ontwikkelingen, interessante studiedagen, onderzoeken, inspirerende plannen en acties, enz. i.k.v. kind- en jeugdvriendelijkheid in Gent. Hij verschijnt 2 maandelijks.

Expeditie 2025 : de resultaten

De Jeugddienst bevroeg tientallen kinderen, jongeren, studenten, gezinnen met kinderen, jeugdwerkers over thema's die voor hen belangrijk zijn.

Via verschillende methodieken werd hen gevraagd wat een kind- en jeugdvriendelijke stad zoal inhoudt. Wat loopt er goed? Wat zou er beter kunnen?

De resultaten van de gesprekken en bevragingen werden per doelgroep geordend en gebundeld in een ‘reisboekje’, dat je onderaan deze pagina in pdf-vorm terugvindt.

Wil je graag een papieren exemplaar? Of het overzicht van alle inspraakkanalen of een kopie van de detailresultaten? Neem dan contact op met Jeugddienst@stad.gent.

Lees meer over Expeditie 2025 op Gent, Jong & Wijs

Jong & Wijze Maand: de outdoor editie

In april 2018 vindt de 2de editie van de Jong & Wijze Maand plaats.

Bedoeling is Gent als kind- en jeugdvriendelijke stad naar een breed publiek naar buiten te brengen. Dit jaar is het een outdoor-editie en staan kinderen en jongeren in de publieke ruimte centraal. Activiteiten en experimenten rond buitenspelen, rondhangen, sporten en het kind- en jeugdvriendelijker maken van de stad staan centraal. Benieuwd naar het programma?

Lees alles over de Jong & Wijze Maand op Gent, Jong & Wijs.

Resultaten onderzoek buitenschoolse opvang/vrije tijd van kinderen in Gent

De Stad Gent vroeg aan meer dan 1.200 ouders, sleutelfiguren en kinderen wat ze doen na de schooluren.

Er werd ook gepolst naar wat hun wensen zijn op vlak van opvang en vrije tijd. Is er genoeg vakantie-aanbod? Wat na school? Wat vinden ouders en kinderen belangrijk? Hoe kan het nog beter? Op basis van de resultaten gaat de Stad Gent met alle partners aan de slag.

Lees het artikel over de resultaten van het onderzoek in de persruimte van Stad Gent.

Resultaten evaluatie circulatie- en parkeerplan Gent.

Het circulatieplan heeft een onbetwiste positieve invloed op een meer kind- en jeugdvriendelijk Gent.

De resultaten liegen er niet om: meer verkeersveiligheid en leefbaarheid, ook voor de jeugd.

Het volledige rapport vind je terug op de website van Stad Gent.

Onbekend is Onbemind!

'Onbekend is onbemind' is een infomethodiek om mensen te informeren over een vrijetijdsaanbod op een laagdrempelige manier.

Het is niet voor iedereen even evident en makkelijk om zich voor te stellen welke hobby’s en vrijetijdsactiviteiten je in de vakantie allemaal kan doen en hoe het er concreet aan toe gaat.

Om de drempel te verlagen heeft de Jeugddienst een informatiepakket ontwikkeld met uitleg over de verschillende vrijetijdsactiviteiten. Er werden ook filmpjes opgenomen zodat mensen concreet kunnen zien hoe een dag op het speelplein of een activiteit eruit ziet.

Maak kennis met de methodiek op de website van Stad Gent.

TIP! Abonneer je op de nieuwsbrief laagdrempelig vakantieaanbod en krijg voor elke schoolvakantie een overzicht van goedkope en/of toegankelijke activiteiten.

Provinciale tour 'kindvriendelijke woonomgevingen': update!

Na Gent kwamen ondertussen ook Kortrijk, Leuven, Genk en Turnhout aan de beurt.

De Vlaamse Woonraad, het Kinderrechten-commissariaat, VVJ en de VVSG namen gezamenlijk initiatief om in samenwerking met vijf centrumsteden in te zoomen op projecten die oog hebben voor de ontwikkeling van kindvriendelijke woonomgevingen.

Je vindt alle presentaties en verslagen terug op de website van het VVSG.

Uitnodiging studie- en uitwisselingsdagen 'Uitdagende groene speelplekken in de stad'

GoodPlanet organiseert op 24 en 25 april twee studiedagen rond uitdagende groene speelplekken.

De studiedagen, die tot stand kwamen i.s.m. Stad Antwerpen, Stad Gent en Provincie Oost-Vlaanderen, binnen het project PROGRESS, een Europees uitwisselingsproject rond groene ruimtes in de stad. Verschillende professionals uit Barcelona, Montpellier en Kopenhagen zullen ook op die dag aanwezig zijn.

Op 24 april ligt de focus in Gent op schoolspeelplaatsen. We bespreken planning (door Fris in ‘t Landschap), toekomstvisie (GoodPlanet – Pimp Je Speelplaats) en het participatief proces (Kind en Samenleving).

In de namiddag bezoeken we met de fiets enkele interessante groene schoolspeelplaatsen.

Inschrijven kan op de website van GoodPlanet Belgium.

Kind- en jeugd-
vriendelijk Gent
Gent is een kind- en jeugdvriendelijke stad. De Stad zorgt er, samen met vele andere partners, voor dat kinderen en jongeren het in Gent naar hun zin hebben.

Meer info nodig?
Heb je zelf nieuws?
Jeugddienst Gent
09 269 81 10
Kind- en jeugdvriendelijke stad
Bovenlokaal

Kinderrechten

Mijn huis!

Huisvesting door ogen van kinderen

Een 'straffe' mini-reportage vanuit de beleving van kinderen. Het Leuvens Jeugdwelzijnsoverleg (JWO) maakte deze mini-docu 'Mijn huis! Huisvesting door de ogen van kinderen.' In heel veel steden is er een nijpend tekort aan betaalbare, kwalitatieve woningen.

Luister en kijk mee hoe deze kinderen over hun woonervaring vertellen.

Elke's foto: #buitenbabys

Een kindvriendelijke stad beperkt zich niet tot genoeg speelpleinen. De hele stad is – ook- van onze jeugd. En waarom ook niet van de allerkleinsten? Steeds meer crèches gaan op uitstap en spelen buiten. Daarom ondersteunt Stad Gent deze actie van Kind & Gezin.

Lees over de voordelen van buitenspelen voor baby's op de website van Kind & Gezin.

Jeugddienst Gent

Kammerstraat 12
9000 Gent
09 269 81 10
jeugddienst@stad.gent
www.stad.gent/jeugd

open
maandag-woensdag-vrijdag:
9.00-12.30 u / 13.30-17.00 u
dinsdag: 13.30-17.00 u
donderdag: gesloten

Bevoegde schepen


ELKE DECRUYNAERE
Schepen van Onderwijs,
Opvoeding en Jeugd