De brochure over inschrijven in een secundaire school in Gent is klaar.

 

Nieuwigheid dit jaar: alle ouders/leerlingen melden digitaal aan via https://meldjeaansecundair.gent.be voor de inschrijvingen van 1A en 1B in het gewoon onderwijs en OV4, type 9 – 1A en 1B voor het buitengewoon onderwijs. Dit geldt voor alle Gentse secundaire scholen én enkele scholen uit de randgemeenten. De aanmeldingsperiode loopt van 2 februari (12u) tot en met 23 februari 18 (12u). Het tijdstip van aanmelden speelt geen rol zolang het in de aanmeldingsperiode is.

 

Broers en zussen en kinderen van personeel blijven absolute voorrang krijgen en schrijven rechtstreeks in op school tussen 8 en 26 januari 18.

 

De brochure vindt u op: http://www.lop.be/lop/files/_uploaded/gentso/Brochure_LOP-18-19_Q_LR.pdf.

 

Met vriendelijke groeten

 

Emiel Bogemans

LOP-deskundige Gent secundair (LOP/SO Gent)

 

Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi)

AFDELING BASISONDERWIJS, DKO en CLB  –  SCHOLEN EN LEERLINGEN

Koning Albert II-laan 15  –  bureau 4M10

1210 Brussel

M 0473 93 89 22

emiel.bogemans@ond.vlaanderen.be

www.agodi.be

www.LOP.be 

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////