In dit nummer:

Aanbod LogoGezond+ voor Huizen van het Kind

Maak kennis met de Kraamkaravaan!

Een nieuwe start met een warme overdracht!

 

Aanbod LogoGezond+ voor Huizen van het Kind

Welke projecten en materialen van het Logo passen binnen gezins- en opvoedingsondersteuning? Waarvoor kan een Huis van het Kind bij de Logo's terecht?

 

Stel: je wil een interactieve voordracht over opvoedingskwesties aan tafel organiseren voor ouders. Of je wilt mensen bewust maken over gezonde woningen of passief roken. Misschien denk je erover na om veerkracht en zelfzorg bij je collegaís bespreekbaar te maken?
Logo Gezond+ vzw helpt jouw Huis van het Kind op weg!

Je ontdekt het in ons huis op www.meergezondheidvoorelkkind.be. Elke kamer kreeg een ander gezondheidsthema en huisvest projecten, workshops, voordrachten en materialen over dat thema.

Kansen creŽren voor elk kind gaat niet vanzelf. Zeker als het over gezondheid gaat, verdienen sommige gezinnen wat extra aandacht. Ons aanbod voor kwetsbare groepen herken je aan een klavertje vier. Andere icoontjes maken duidelijk wie we willen bereiken: ouders, jongeren of professionelen.

Kom gerust binnen en loop even rond!

(Deze site is ontwikkeld door Logo Gezond+. In Oost-Vlaanderen zijn er nog 2 andere Logoís actief met een vergelijkbaar aanbod. Ontdek bij welk Logo je gemeente hoort op www.vlaamselogos.be. Je vindt er ook alle contactgegevens)

 

 Top

 

Maak kennis met de Kraamkaravaan!

Expertisecentrum Kraamzorg Kraamkaravaan biedt ondersteuning aan de Huizen van het Kind bij de uitbouw of verderzetting van hun perinataal aanbod.

 

We gaan graag in dialoog met de Oost-Vlaamse Huizen rond het bestaande aanbod of eventuele doelen naar de toekomst toe. Een aanpak op maat staat altijd centraal. Meer informatie: www.kraamkaravaan.be

Neem gerust contact met ons op via: info@kraamkaravaan.be

 

 Top

 

 

Een nieuwe start met een warme overdracht!

Het provinciebestuur heeft zich jarenlang ingezet rond het thema opvoedingsondersteuning en gezinsondersteuning, maar geeft nu omwille van de afslanking van de provincies de fakkel door aan Vlaanderen (Kind en Gezin).

Vanaf januari 2018 is het provinciebestuur niet langer bevoegd voor persoonsgebonden materies. Het provinciale tussenniveau tussen lokaal en Vlaams bestuur verdwijnt, ook wat betreft gezinsondersteuning.

In de loop der jaren heeft de provincie tal van organisaties tijd en ruimte geboden om nieuwe ideeŽn, nieuwe methodieken uit te proberen, op punt te stellen, en dit via impulssubsidies. Er kwamen zo speel- en ontmoetingsplaatsen, vormingen, studie- en opvoedingsondersteuning aan huis, een aanbod voor tienerouders, ondersteuning bij oudergroepen...

Met de komst van het nieuwe decreet op de preventieve gezinsondersteuning en de Huizen van het Kind heeft de provincie opstartende Huizen van het Kind bijgestaan via een meerdaags ondersteuningstraject, een lerend netwerk en ook een begeleiding op maat voor 20 Oost-Vlaamse Huizen van het Kind. Via trefdagen zetten we ook in op inspiratie en onderlinge uitwisseling.

Op deze manier heeft het provinciebestuur mee haar stempel gedrukt op de Preventieve Gezinsondersteuning zoals die vandaag de dag uitgedragen wordt. We zijn dan ook blij dat de overgang van de bevoegdheden naar Kind en Gezin op een warme manier gebeurt:

Want jullie hoorden het misschien al: vanaf 1 januari 2018 worden Liesebet De Crop, Frauke Alexander, Griet Willems en Robin De Dobbeleer, personeelslid van Kind en Gezin.

Hun opgebouwde expertise en ervaring worden verder gebruikt in de uitbouw van de lokale ondersteuning rond de Huizen van het Kind. Het blijft immers de ambitie om in elke stad of gemeente een Huis van het Kind te hebben, dat de verschillende levensdomeinen die met opvoeden en opgroeien te maken hebben, verbindt.

Kind en Gezin koestert de wens dat elk kind, elk gezin, er terecht kan en ondersteund wordt.

We weten dat elk Huis van het Kind uniek is en een eigen pad volgt in de uitbouw van de beste ondersteuning van gezinnen. En daar wil Kind en Gezin jullie in de toekomst blijven in ondersteunen.

Hoe? Dat zal in de komende maanden verder uitgewerkt worden. We houden jullie zeker op de hoogte!

In afwachting kan je vanaf januari 2018 met je vragen terecht op
oost-vlaanderen.secretariaat@kindengezin.be.

Zin in het nieuws over gezinsondersteuning op Vlaams niveau?
Schrijf je dan in op de nieuwsbrief gezinsondersteuning van Kind en Gezin. Ook projectoproepen, vorming, campagnes... worden hierin aangekondigd.

Kind en Gezin heeft ook een nieuwsbrief over kinderopvang en adoptie. Interesse? Via bovenstaande link kan je makkelijk naar de andere inschrijvingsmodules.

 

 Top

Steunpunt Gezinsondersteuning Provincie Oost-Vlaanderen - Liesebet De Crop | tel. 09 267 75 17 - 0478 97 03 50
liesebet.de.crop@oost-vlaanderen.be | www.oost-vlaanderen.be/opvoedingsondersteuning
Beleidsverantwoordelijke: Eddy Couckuyt

 

.m c;cdn10