Copy
Tanderuis vzw Nieuwsbrief.

Tanderuis vzw nieuwsbrief

't een en 't ander

Oktober 2017 – nº 7

 

Autisme en Brussen

Inhoud

Tanderwoord


Beste,

Graag stellen we jullie de 7de editie van onze nieuwsbrief voor.  Het centrale thema in onze zevende nieuwbrief is  “Broers en zussen van personen met autisme”. U vindt een prachtig uitgewerkt dossier met interessante linken en bronnen over dit thema terug in deze nieuwsbrief.  Met dank aan  Valerie Verbanck, onze coördinator brussenwerking.  Naast de specifieke aandacht die thuisbegeleiders hebben voor broers en zussen  binnen de individuele mobiele begeleiding van het gezin, heeft Tanderuis vzw in de loop der jaren ook een specifieke brussenwerking uitgebouwd waar er gewerkt wordt rond de eigen gedachten en gevoelens die kinderen hebben in de beleving van hun broer of zus met autisme.  De moeite waard om dit dossier door te nemen!

De mama van Len beschrijft als ervaringsdeskundige in de column ook enkele ervaringen in het omgaan met broers en zussen.

Tanderuis vzw lijkt na een periode van zoeken zijn 2de adem gevonden te hebben.  De voorbereiding van de verplichte omslag van onze totale werking naar de rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) sinds 1 januari 2017 heeft veel energie gevraagd van bestuur, directie en personeelsleden. Onze centrale werking blijft mobiele en ambulante begeleiding van gezinnen met een kind, jongere of volwassene met autisme.  Maar we nemen ook nieuwe initiatieven om de RTH-functies groepsbegeleiding, dagopvang, verblijf en outreach vorm te geven. Ondertussen hebben we onze weg gevonden en  bruist het terug van nieuwe initiatieven en innoverende activiteiten in Tanderuis.

In de vakantieperiode werden 3 kampen georganiseerd. Eén kampweek voor adolescenten met autisme (13 tot 17 jaar) in samenwerking met MFC St-Gregorius te Gentbrugge  en twee kampweken voor kinderen met autisme (6 tot 12 jaar) in samenwerking met MFC De Hagewinde te Lokeren.  Een creatieve en innoverende manier om de RTH-functie dagopvang vorm te geven. Voor ouders een welgekomen periode om de batterijen even op te laden en voor de kinderen en jongeren een toffe en ontspannende week in een autismevriendelijke kampsfeer.

Daarnaast  zijn we in de zomermaanden gestart met een gloednieuw initiatief ‘gASStvrij’ waarbij kinderen en jongeren met autisme  gedurende korte tijd (een weekend, of enkele dagen in de vakantie) bij een gastgezin kunnen logeren.  Je vindt een boeiende getuigenis hiervan in deze nieuwsbrief.
In oktober start onze cursus ‘so you think you can cook’ voor volwassenen met autisme.  Als voorbereiding op het zelfstandig gaan wonen, leren we enkele basis kookvaardigheden aan. Alweer een creatieve manier om inhoud te geven aan de RTH-functie groepsbegeleiding.
We kunnen ook tevreden terug blikken op een geslaagde benefietavond.  Op 4 oktober werd de film ‘Adam’ vertoont aan een uitverkochte zaal  (CC Nova te Wetteren) geïnteresseerde bezoekers.  Met dit initiatief beogen we naast het verwerven van extra inkomsten om nieuwe niet-gesubsidieerde projecten mogelijk te maken, ook bezoekers  kennis te laten maken met het verhaal van een kind, jongere of volwassene met autisme.

Op 1 oktober werd de Liga Autisme Vlaanderen opgestart.  Jo Renty, die reeds 12 jaar actief is in Tanderuis deeltijds als thuisbegeleider en deeltijds als directiemedewerker,  werd vrijgesteld om de coördinatie van de Liga op zich te nemen.  De komende maanden staan  nieuwe initiatieven in de startblokken zoals online hulp, vakantiekampen met overnachting en ontwikkeling van autismespecifieke outreach-pakketten.  De Liga Autisme Vlaanderen wil ook van wezenlijk belang zijn bij de concretisering van het Vlaams Plan Autisme van Minister Vandeurzen.

In de rubriek ASStheek vindt U via een link de specifieke nieuwsbrief terug.  Verder bereidt de werkgroep ‘ ASStheek’ een heuse autismebeurs voor die zal doorgaan op 18 maart 2018 naar aanleiding van ‘Dag van de Zorg’.

Onder de rubriek ‘wetenschappelijke studies  kondigen we een relevant wetenschappelijk onderzoek aan van Sien  Depoortere over toegankelijkheid van attracties voor personen met autisme.  Neem alvast een kijkje.

Via de activiteitenkalender kom je te weten welke activiteiten Tanderuis de komende weken nog in petto heeft voor jullie.  In december mag je zelfs een volledig jaarprogramma 2018 verwachten!
Tot slot wil ik graag je aandacht vragen voor 2 grote evenementen voor de komende  weken.  Tanderuis is ook dit jaar terug goed doel in kader van Music for Life.  In de nieuwsbrief en op onze website vind je een flyer terug met alle informatie hierover.  We hopen terug dat velen onder jullie een actie zullen ondernemen ten voordele van Tanderuis vzw.  Daarnaast is Tanderuis vzw ook gekozen als goed doel in het showprogramma Steracteur-Sterartiest van VRT.  Elke donderdagavond van 2 november tot 28 december zingt David Cantens op Eén voor Tanderuis.  Hij rekent op jullie steun !
 
Ik wens jullie veel leesgenot !


– Danny Aelvoet, directeur Tanderuis vzw
 

In de kijker: Brussenwerking

De broer- en zussenwerking wil de aandacht vestigen op de BRUS (= BRoer of zUS van een kind met autisme). Ze werkt autisme-specifiek: broers en zussen van kinderen met autisme worden met elkaar in contact gebracht. De broers- & zussenwerking wil het besef verspreiden van de plaats en het belang die broers en zussen in het gezin hebben. Tanderuis vzw wil een ruimte cree¨ren waar gewerkt kan worden rond de eigen gedachten en gevoelens die kinderen hebben in de beleving van hun broer of zus met autisme.

Lees de Brussenwerking nieuwsbrief

Column

Column door Jo, mama van Len, een kerel van 15 met ASS en dyslexie die volop aan het puberen is.

Nee, ze heeft er niets aan overgehouden, zijn zus, behalve dan dat ze, ondanks het feit dat ze al 12 ½ jaar is...ja, dat halfje is van levensbelang op deze leeftijd..., nog steeds bij elk winkelbezoek óók voor haar broer, die trouwens allergisch is aan winkels, een snoepje vraagt wanneer ze er één krijgt aangeboden.

Tevens valt het me ook op dat ze de laatste tijd toch ook 'stiekem' wat geheimpjes delen.  Over liefjes, vriendjes, teleurstellingen, 'gedurfde acties' die ze op school uitvoerden of meemaakten, enzovoort. Ook fietsen ze na de hip hop les samen naar huis.

Ooit was het nochtans anders.  

Met de komst van zus begonnen we niet aan de meest rustgevende periode van ons gezinsleventje.  Ondanks de pogingen hem er zoveel mogelijk bij te betrekken zorgde de aangekondigde verandering voor stress en angst bij grote broer.  

Aan iedereen die hij tegenkwam verkondigde hij dan wel met z'n kleine, naar omhoog getrokken t-shirt dat er een Emma in zijn buik zat, toch deed de komst van die Emma hem niet zoveel deugd.  Dat hij in die periode ook net zindelijk werd én startte in de peuterklas deed er uiteindelijk ook geen goed aan.  

De gevolgen bleven niet lang uit... de woedeaanvallen vierden hoogtij... 's ochtends, 's avonds én zelfs bij 't wakker worden van z'n middagdutjes krijste hij het, wild stampend om zich heen, uit.  Hij eiste alle aandacht op wanneer we met zus bezig waren én vergat plots alles wat hij geleerd had tijdens de zindelijkheidstraining.

En zus... die deed het zo goed dat we bijna vergaten dat zij er ook was, waardoor alle aandacht automatisch naar broer ging. Af en toe bekruipt ons hierover nog steeds een schuldgevoel.  

Toen zus in de kruip- en stapfase kwam liet broer duidelijk merken dat hij er niet mee om kon wanneer zus spulletjes van hem nam.  Hij bakende met plakband en touw zijn terrein af.   Zo leerde zus al heel snel dat Len nood had aan z'n eigen plekje.  Eigenlijk had ze gezien haar jonge leeftijd vlug door hoe haar broer op alles reageerde en wat hij op moeilijke momenten nodig had. Soms zelfs beter dan wijzelf.  Toen hij eens een felle woedebui had en ik hem al 'overpratend' probeerde te kalmeren zei de kleuterdochter : “mama, ik denk dat 't beter is om Len nu even alleen te laten”... confronterend maar een les voor 't leven.  De time-out werd een vast gegeven binnen ons gezin.  

Dat zus hem zo goed aanvoelde draaide ze uiteraard ook soms naar haar voordeel. Ze wist immers perfect hoe ze hem op z'n paard kon krijgen. Onder meer door extra luid haar lievelingsliedjes van K3 en Amika mee te brullen.  Want hijzelf mocht te pas en ten onpas luid zingen, van z'n omgeving kon hij dat meestal niet verdragen.

Van zijn kant probeerde hij ook vaak z'n zus voor zijn kar te spannen.  Zo was hij er (én is hij er eigenlijk nog steeds) van overtuigd dat wanneer zus een koekje vroeg aan ons er 80% kans was op een positief antwoord en dat wanneer hij hetzelfde vroeg, die kans gereduceerd werd naar 50% .  Dus schakelde hij vaak zijn zus in om iets aan ons te vragen.  Wij begrijpen nog steeds niet goed vanwaar dat idee komt, maar het is hardnekkig aanwezig bij hem.  Hij voelt zich vaak achteruit gesteld, vanuit zijn 'anders zijn' dat hij bestempelt als 'moeilijk zijn',  terwijl wijzelf net het gevoel hebben eerder de zus wat verwaarloosd te hebben.

De zus die hij soms gebruikte (en nog steeds af en toe gebruikt) in functie van z'n eigen voordeel...

Zo ging ik steeds met hen tanken en kregen ze van de gerant van het tankstation telkens een snoep wanneer hij de kinderen opmerkte in de wagen.  

De laatste 4 weken was dit echter niet meer voorgevallen.  Tijdens de volgende tankbeurt zie ik plots Emma naast de auto staan terwijl ik de auto aan het voltanken ben.  Toen ik terug in de wagen ging zitten en ze de snoep aan haar broer overhandigde hoorde ik hem vol overtuiging zeggen : “zie je wel Emma dat jouw schattigheidsfactor nog werkt en zelfs groter is dan die van mij!”

Zus werd eigenlijk gemakkelijker en 'meer onzichtbaar' groot dan Len.  Ze was sneller zelfstandig en zelfredzaam.  Onlangs hadden we het er nog over dat we zolang achter Len en z'n fiets zonder zijwieltjes moesten lopen, mét die vervelende bezemstok eraan bevestigd, vóórdat hij zelfstandig kon fietsen. En als het hem dan uiteindelijk gelukt was en een keertje viel, konden we weer van vooraf aan beginnen.

Emma leerde het zichzelf op school....én we hadden het niet eens zien aankomen.

Soms denk ik dat het contrast tussen hen hem wel eens frustreert.  

Tijdens de voorbije vakantie klom hij, in de ban van de nieuwste film 'War for the Planet of the Apes' op een hek en noemde ik hem al lachend mijn grote, zotte, lieve aap.  Hij bleef wat in z'n apenrol en vroeg dan of we hem zouden vrijkopen als hij ontvoerd werd. Vooraleer ik kon antwoorden zei hij zelf : “ah nee, jullie zouden eerder gaan voor dat lieve kleine schattige aapje, waarbij hij op Emma doelde. Het ontsnapte zo snel uit z'n mond dat hij er zelf evenveel van schrok als ik.  

Als tegengewicht gaven we hem een verjaardagskaart met een grote glimlachende baviaan op.  We schreven er de volgende tekst bij : “als jij die aap zou zijn op de voorkant van de kaart...die gelukzalige glimlach heeft hij omdat we hem vrijgekocht hebben met al de liefde én al het geld dat we in ons bezit hadden”

Vanuit 't diepste van m'n hart hoop ik dat hij weet dat we evenveel van hem houden dan van z'n zus.

Wist je dat…


…We ook dit najaar alweer kunnen terugblikken op een erg geslaagde filmvoorstelling?

Bij de intro stond onze gASStvrij werking in de kijker, aansluitend konden de velen aanwezigen genieten van de film Adam.
 

We willen onze hoofdsponsor Bulex nog eens extra in de kijker zetten!
…wij Prof. Dr. Em. Manu Keirse mochten ontvangen voor een boeiende uiteenzetting over ‘Rouw, maar ook hoop na de diagnose autisme’.

Hij vertelde ons over de momenten in zijn leven en werk die zijn visie op verdriet en rouw mee hebben gevormd. Aangrijpend en herkenbaar. De zin "we zijn gewone gezonde mensen als we rouwen" blijft ons bij!
… gASSTvrij ons samenwerkingsverband met Pleegzorg extra aantrekkelijk wil maken?

Binnen gASStvrij gaan Tanderuis en Pleegzorg samen op zoek naar gastgezinnen waar kinderen en jongeren met autisme even op adem kunnen komen.

Zijn jullie
 • een enthousiast en sociaal gezin?
 • mensen die het fijn vinden af en toe anderen te helpen?
 • gei¨nteresseerd in autisme?
En willen jullie
 • een kind met autisme af en toe in jullie gezin opvangen voor een dagje, een weekendje of tijdens een vakantie?
 • daarmee de ouders van het kind even op adem laten komen, zodat ze er nadien weer met volle energie kunnen invliegen?
Dan hebben we jullie nodig!
Download onze flyer
Bekijk ons YouTube filmpje gASStvrij

Links en weetjes

Een getuigenis van een ouder die Impact heeft gevolgd met haar dochtertje


Mijn ervaring met  de "Impact training" als moeder van een kind met ASS is zeer positief.
Vroeger zat ik op een dood spoor en had ik vooral veel vragen : hoe kan ik de aandacht van mijn dochter krijgen, hoe leer ik haar eenvoudige dingen aan, hoe bouw ik de communicatie op tussen ons?
De training helpt mij om stapje per stapje echte betrokkenheid te krijgen van mijn kind, om in haar spel te komen , om nieuwe details in haar spel te brengen en vooral om  haar mijn instructies te laten begrijpen en te doen opvolgen.
Als ouders kunnen we in de training  zelf doelen voorop stellen waaraan we willen dat er gewerkt wordt.
Mijn dochtertje, Mayar (3.5 jaar), kon 4 maanden geleden enkel losse woorden zeggen. Haar spel bestond enkel uit rondlopen of ronddraaien, TV kijken, rommel en lawaai maken.
Nu, na de training, zegt zij duidelijk wat ze wilt in twee- en soms driewoordzinnen. Haar lievelingsspel is nu rijmpjes zeggen of samen liedjes zingen. Ik begin dan de zin en Mayar vult hem aan.
Haar fijn motoriek is nog te zwak. Toch staat Mayar nu open voor nieuwe dingen en imiteert ze bijvoorbeeld mijn  bewegingen.
Wat echt geweldig is : Mayar begint klein instructies uit te voeren zoals "doe de sokken uit ","doe het licht aan", "leg de lepel in de lade".
Kortom, de impact training geeft op een duidelijke manier aan mij als moeder aan hoe ik mijn kind kan helpen in haar ontwikkeling op haar tempo, beetje per beetje, stapje voor stapje, en vooral vooruit.

Alchazova Asandra, mama van Mayar

Liga Autisme Vlaanderen

Op 1 oktober 2017 werd de Liga Autisme Vlaanderen opgericht. Dit is een samenwerkingsverband tussen de vier thuisbegeleidingsdiensten voor personen met autisme uit de verschillende Vlaamse provincies: 
 • Vzw Victor (West-Vlaanderen)
 • Tanderuis vzw (Oost-Vlaanderen)
 • Het Raster vzw (Antwerpen en Vlaams-Brabant)
 • Limburgse Stichting Autisme, LSA (Limburg)
De Liga Autisme Vlaanderen heeft als doelstelling om de professionele ondersteuning voor personen met autisme te versterken op Vlaams niveau, aan de hand van diverse projecten (vb. kampen voor normaalbegaafde kinderen en jongeren met autisme, online hulpverlening, ontwikkelen van een online outreachbibliotheek voor medewerkers, …).

De Liga Autisme Vlaanderen bestaat uit: 
 • Coördinator: Jo Renty
 • Eén medewerker uit elke provincie:
  Michiel Tyncke, Joeri Van der Perre, André Kuyper, Lien Devos en Freya Schoenmakers
 • Raad van Bestuur: Stien Peeters, Danny Aelvoet, Erik Buelens en Björn Ramaekers
De gekleurde bollen uit het logo stellen vestigingsplaatsen van de thuisbegeleidingsdiensten voor op de kaart van Vlaanderen.

Zomerkamp

In juli hebben we voor de eerste keer een kamp voor jongeren van 12 jaar tot 18 jaar met autisme georganiseerd. In samenwerking met Sint-Gregorius organiseerden wij gedurende een hele week  activiteiten  voor 12 enthousiaste jongeren.

De activiteiten gingen van zwemmen in de blaarmeersen, waterspelletjes spelen, wetenschappelijke proeven doen tot gaan wandelen met alpaca’s in Brakel en nog zo veel meer. Voor iedereen was dit een  alvast een súper kamp!

Wij  kijken nu al uit naar een nieuwe editie in 2018!

ASStheek

Onze ASStheek wordt steeds aangevuld met nieuwe materiaal. De nieuwe aanwinsten vind je steeds terug in de ASStheek nieuwbrief. Deze maand staat ze in het teken van relaties.
Lees hier de ASStheek nieuwsbrief

Wetenschappelijke studies

Toegankelijkheid bevorderen voor kinderen met ASS tijdens daguitstap naar Vlaamse attracties

Sien Depoortere is masterstudente aan de KULeuven. In het kader van haar masterproef is ze geïnteresseerd in het verbeteren van de ervaring van kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) vóór (bij de voorbereiding) en tijdens een daguitstap. Deze activiteiten kunnen immers zeer stresserend zijn voor deze kinderen vanwege het gebrek aan structuur en voorspelbaarheid.

Concreet wil ze met haar onderzoek sociale verhalen ontwikkelen voor deze doelgroep met betrekking tot een aantal aanbieders van daguitstappen in Vlaanderen. Sociale verhalen zijn concrete en visuele stappenplannen die uitleggen aan het kind wat hij/zij kan verwachten op de daguitstap en hoe hij/zij zich dient te gedragen waardoor ze inspelen op de uitdagingen en problemen van deze kinderen.

Voor meer informatie, contacteer haar via email sien.depoortere@student.kuleuven.be of telefonisch op het nummer 0474/24.98.83.

Music for Life

Ook dit jaar kan u Tanderuis kiezen als uw goed doel voor uw actie in het kader van Music for Life. Samen maken we van de week voor Kerstmis opnieuw de warmste week. We hopen dat velen onder jullie een actie tvv. Tanderuis opzetten.

Download de flyer

Warmathon Gent

De laatste rechte lijn naar de Warmathon in de zes provinciehoofdsteden is ingezet. Op maandag 18 december kan je warmlopen tijdens de Warmathon in Gent van 14u tot 20u.

Website Warmathon Gent

Steracteur sterartiest

Van 2 november tot 28 december loopt het legendarische showprogramma Steracteur sterartiest weer op Eén. Tanderuis werd door David Cantens gekozen als goed doel!

Steracteur sterartiest biedt Tanderuis een unieke kans om haar werking kenbaar te maken aan een groter publiek. David Cantens zet alvast zijn beste beentje voor, maar ook jij kan ons helpen. 

SMS

Elke donderdagavond van 2 november tot 28 december kan je via sms stemmen op de zangprestatie van David Cantens en zo rechtstreeks Tanderuis steunen! Moedig anderen aan hetzelfde te doen!

Live shows

Kom jij naar de live shows om voor Tanderuis en David Cantens te supporteren? Super! Wij zorgen voor t-shirts en andere gadgets om Tanderuis in de kijker te stellen. Reserveer hier je plaatsje voor de live shows.

Publiciteit

Wil jij een affiche aan je raam hangen? Heb je zin om flyers uit te delen? Zeker als David op de pijnbank zou komen te zetten, hebben wij mensen nodig die sms'jes voor David willen sprokkelen. Neem contact op met info@thuisbegeleidingautisme.be.

Social media

Zit jij op Facebook, Instagram of Twitter? Deel dan berichten met hashtag #steracteur en #tanderuis. Jullie kunnen ook één taggen: Instagram @eenbe – twitter @een

Website Steracteur Sterartiest

Sponsors


Voor een vzw als Tanderuis is de steun van sponsors onontbeerlijk voor het realiseren van diverse projecten.
Wilt u zelf Tanderuis steunen? Voor giften vanaf 40 euro ontvangt u een attest voor belastingaftrek.


Ons rekeningnummer:
IBAN: BE98 7370 3501 2393
BIC: KREDBEBB

Administratie

Bereikbaarheid
Algemene vragen of informatie kan je steeds verkrijgen op het secretariaat van Tanderuis vzw. Het secretariaat is elke werkdag telefonisch bereikbaar tussen 9u en 12u30 op het nummer: 09.228.18.33.

U kan ook een e-mail sturen naar info@thuisbegeleidingautisme.be
Administratieve wijzigingen
 • Administratie in verband met adresgegevens of gezinssamenstelling kan u doorgeven op het nummer 09.228.18.33 of via mail: info@thuisbegeleidingautisme.be
Tanderuis zal collectief gesloten zijn tussen Kerstmis en Nieuwjaar (25 december tot en met 1 januari).

Contactpersonen


Onze cel contactpersonen blijft uw aanspreekpunt binnen Tanderuis vzw.
 

Perspectief 2020 – Wat is dat?

Perspectief 2020 is een ondersteuningsbeleid voor personen met een beperking van de Vlaamse regering. Met dit beleid beogen ze dat personen met een beperking een volwaardige plaats in de samenleving kunnen innemen. Doel is mensen met een beperking zelf te laten beslissen over hun zorg en assistentie. Met de persoonsvolgende financiering (PVF) kan men zijn eigen zorg organiseren en inkopen.

Er zijn binnen de PVF twee trappen voorzien:
 1. Basisondersteuningsbudget (BOB)
 2. Persoonsvolgend budget (PVB)

Trap 1: BOB

Het BOB is een budget van €300 dat soepel ingezet kan worden om ondersteuning in te kopen. Dit budget wordt uitbetaald door de zorgkas. Je kan je BOB combineren met rechtstreeks toegankelijke (RTH) ondersteuning, tegemoetkomingen voor hulpmiddelen van het VAPH alsook met tegemoetkomingen van de Federale Overheid.  Je BOB kan niet gecombineerd worden met PVB of niet rechtstreeks toegankelijke (NRTH) ondersteuning.

Je kan het BOB niet zelf aanvragen. Het zijn de zorgkassen die jou contacteren als je tot een groep behoort die recht heeft op een BOB. Indien je reeds NRTH ondersteuning genoot, maar dit wenst stop te zetten, kan je wel een BOB aanvraag indienen.


Trap 2: PVB

Indien een BOB onvoldoende blijkt om je zorg en ondersteuning in te kopen, kan een PVB aangevraagd worden. Op heden kan dit enkel voor meerderjarigen. Dit budget kan je ook gebruiken om je zorg in te kopen, maar kan niet zo vrij ingezet worden als het BOB. Je dient te verantwoorden wat je met je budget gedaan hebt. De grootte van dit budget wordt bepaald door je ondersteuningsnood en zal sowieso hoger zijn dan het BOB. Meer informatie hoe je een PVB kan aanvragen.


Vernieuwde website VAPH

De vernieuwde website van het VAPH biedt onder andere een vlotte toegang tot het digitaal loket van mijnvaph.be en tot de wegwijzer.
Via mijnvaph.be kan u uw persoonlijk dossier bij het VAPH raadplegen. 
Met de wegwijzer kan je vlot op zoek gaan naar beschikbare ondersteuning in jouw omgeving. Je kan zoeken op basis van verschillende criteria. Je krijgt op basis hiervan een lijst met organisaties, die vergund of erkend zijn door het VAPH. In deze lijst worden zowel diensten RTH opgenomen als hulp via PVB binnen de meerderjarigenzorg.
Indien je nog vragen hebt over deze Wegwijzer, kan je de PVF- infolijn contacteren.

Hebt u vragen met betrekking tot de wachtlijst, procedures,… aarzel dan niet om contact met ons op te nemen:
 • Auke is uw aanspreekpunt voor vragen in verband met de vroegbegeleiding ( vanaf geboortejaar 2013), kinderwerking (tot en met 11 jaar) en de adolescentenwerking (12-17 jaar).
 • Marijke is uw aanspreekpunt voor vragen in verband met de vroegbegeleiding (vanaf geboortejaar 2012) en de volwassenenwerking (18-65 jaar).

Contact

Wij zijn op dinsdag- en donderdagvoormiddag telefonisch bereikbaar op het nummer: 09.339.15.76
Of op volgende e-mailadressen:

Activiteitenkalender

Ook de komende maanden heeft Tanderuis heel wat activiteiten voor je in petto. Raadpleeg de activiteitenkalender op onze site om de meest recente informatie te lezen.

Vanaf december zal het jaarprogramma 2018 beschikbaar zijn.
Bekijk de Activiteitenkalender
Website
Website
Facebook
Facebook
Email
Email
Like Nieuwsbrief oktober 2017 on Facebook

Copyright © 2017 Tanderuis vzw, Alle rechten voorbehouden.Email Marketing Powered by MailChimp