In dit nummer:

Infomoment voor lokale besturen

Werkmoment Roadmap Huizen van het Kind 19/1/2018: save the date!

Projectoproep provinciale plattelandsprojecten 2018

Buddy bij de buik

Een boeiend najaar!!

 

Infomoment voor lokale besturen

Kind en Gezin organiseert een infoavond in Erpe-Mere.

Op dit netwerkmoment krijg je toelichting over:
- Huizen van het Kind: stand van zaken in de provincie Oost-Vlaanderen
- Groeipakket: kinderbijslag in een nieuw kleedje en zoveel meer
- Lokaal loket kinderopvang: een blik op de resultaten van de bevraging
- MeMoQ: nieuw instrument om de pedagogische kwaliteit in de kinderopvang te meten en te monitoren

 

Praktische info:
Het infomoment vindt plaats op maandagavond 27 november: Huis van het Kind (zaal Pax), Dorpsstraat 121 Erpe-Mere van 19.00u tot 21.30u. 
Je kan nog inschrijven door te mailen naar onze secretariaat-medewerkster. Vermeld zeker de naam van de mensen die zullen deelnemen.

 

 Top

 

Werkmoment Roadmap Huizen van het Kind 19/1/2018: save the date!

De Huizen van het Kind hebben het potentieel om (verder) uit te groeien tot laagdrempelige basisvoorzieningen, waarbij je terecht kan voor alles wat met opvoeden en opgroeien te maken heeft.

Met de roadmap Huizen van het Kind tonen we hoe de Huizen van het Kind verder kunnen uitgroeien tot die laagdrempelige basisvoorzieningen, welke linken er nog gelegd, versterkt, meer gedeeld kunnen worden.

In Oost-Vlaanderen gaan we op vrijdag 19 januari 2018 aan de slag met de roadmap, in het VAC in Gent. We verwachten per Huis van het Kind 2 deelnemers. Een uitnodiging volgt nog, maar noteer nu alvast
de datum in je agenda!

 

 Top

 

Projectoproep provinciale plattelandsprojecten 2018

Er is een budget van 1,4 miljoen EUR beschikbaar (Omgevingskwaliteit en Platteland Plus).
Projecten kunnen max. 65 % cofinanciering krijgen en moeten aansluiten bij de volgende thema's:
• Ondernemen
• Armoede en Welzijn
• Erfgoed en Toerisme
• Klimaatneutraal Oost-Vlaanderen
• De open ruimte vrijwaren en ontwikkelen

Heb je een creatief projectidee?
De jaarlijkse speeddate zal op 5 maart 2018 plaatsvinden. Op dit netwerkevent krijg je de gelegenheid om een projectidee af te toetsen en om nieuwe contacten te leggen.

Nieuwe projectideeën voor je buurt, gemeente of regio kan je eenvoudig aanmelden voor 19 maart 2018 via het aanmeldingsformulier (deadline 12u). Op dit projectidee krijg je inhoudelijke feedback. Daar kan je verder mee aan de slag om een definitief projectdossier in te dienen tegen uiterlijk 29 juni 2018.

Meer informatie nodig?
Meer info vind je op www.plattelandsloket.be of contacteer het plattelandsloket via platteland@oost-vlaanderen.be.

PLATTELANDSLOKET OOST-VLAANDEREN
Algemene vragen en regio Leiestreek: tel. 09 267 86 71 - annelies.waegeman@oost-vlaanderen.be
Regio Meetjesland: tel. 09 267 87 16 - chris.taelman@oost-vlaanderen.be
Regio Vlaamse Ardennen: tel. 09 267 86 82 - roeland.cappon@oost-vlaanderen.be
Regio Waasland en Scheldeland: tel. 09 267 86 73 - andy.bourriez@oost-vlaanderen.be

 

 Top

 

Buddy bij de buik

Al jaren heeft Artevelde Hogeschool aandacht voor zwangere vrouwen en gezinnen die zich in een moeilijke situatie bevinden. Met steun van de Provincie Oost-Vlaanderen ontwikkelde de hogeschool een website met informatie en nuttige adressen over zwangerschap en geboorte. En greep uit de thema's die aan bod komen: hoe word je (niet) zwanger; wat doe je als je ongewenst zwanger bent, hoe verloopt een bevalling...  De website is beschikbaar in het Nederlands, Frans, Engels en Turks.

'Buddy bij de buik' bouwt verder op de ervaringen die opgedaan worden via het project 'Een buddy bij de wieg' van de Arteveldehogeschool, waarbij studenten een persoonlijke buddy worden tijdens de zwangerschap en daarna. Een buddy helpt de weg te vinden naar de zorgverlening en geeft je steun op moeilijke momenten.

 

 Top

 

Een boeiend najaar!!

Op 30 november 2017 organiseert het netwerk cultuursensitieve zorg een inspiratiedag. In dit methodiekencafé ligt de focus op 'het doen'. Je kan er proeven van een aantal concrete tools en handvatten.

Op 4 december organiseert het Netwerkoverleg Jeugdhulp Aalst-Oudenaarde i.s.m. CAW Oost-Vlaanderen, tZitemzo en de RWO’s Aalst en Oudenaarde de 'Inspiratiedag EHBS (Eerste Hulp Bij Echtscheiding) in Herzele.

Op 5 december wordt deze inspiratiedag herhaald in Lokeren in organisatie van het Netwerkoverleg Jeugdhulp Waas en Dender en partners.
Deze studiedag is bedoeld voor hulpverleners die beroepsmatig met scheidingssituaties, al dan niet conflictueus, te maken krijgen. In de voormiddag wordt het ouderlijk gezag bij niet-samenlevende ouders toegelicht. In de namiddag kunnen de deelnemers goede praktijken en ervaringen uitwisselen via intervisie. Je schrijft je in voor het voormiddaggedeelte of voor de volledige dag.

En op 7 december is er het 10de EXPOO congres: Elk gezin telt! Een congres over proportioneel universalisme als basisprincipe van gezinsondersteuning.

Ook op 7 december organiseert LOGO Dender een studiedag in CC De Werf (Aalst) getiteld 'De eenvoud van het meervoud. Sociale cohesie als antwoord op eenzaamheid'.

Op maandagmiddag 18 december stelt RWO Waasland, CAW Oost-Vlaanderen en 't Zitemzo de bundel 'Een kind van gescheiden ouders inschrijven op school: zo doe je dat!' voor. Leer wat de wet zegt over ouderlijk gezag en ontdek tips om dit toe te passen vanaf de inschrijving. Deze vormingsmiddag is bedoeld voor schooldirecties, zorgcoördinatoren, leerkrachten, CLB-medewerkers...

Op maandagavond 18 december stelt RWO Waasland, CAW Oost-Vlaanderen en 't Zitemzo de bundel 'Een kind van gescheiden ouders inschrijven in de kinderopvang: zo doe je dat!' voor. Leer wat de wet zegt over ouderlijk gezag en ontdek tips om dit toe te passen vanaf de inschrijving. Deze vormingsavond is bedoeld voor organisatoren van kinderopvang, zowel opvang baby's en peuters als buitenschoolse opvang.

 

 Top

Steunpunt Gezinsondersteuning Provincie Oost-Vlaanderen - Liesebet De Crop | tel. 09 267 75 17 - 0478 97 03 50
liesebet.de.crop@oost-vlaanderen.be | www.oost-vlaanderen.be/opvoedingsondersteuning
Beleidsverantwoordelijke: Eddy Couckuyt