Copy
PRONET nieuwsbrief september 2017

Welkom bij de Pronet Nieuwsbrief

PRONET is een ondersteuningsunit van de Arteveldehogeschool Opleiding Sociaal Werk, die zich richt op het professionaliseren van netwerksamenwerking tussen organisaties.
Wij informeren u graag over onze activiteiten in de komende periode.


Inspiratie

“Good partners work together.
Great partners complement each other.”

PRONET in de nabije toekomst: jouw mening en ervaring telt!

Hoe zullen we PRONET in de komende jaren verder uitbouwen? Waar hebben organisaties die in een samenwerkingsproces zitten behoefte aan? Wat zijn werkzame formules om samenwerking in netwerkverband te ondersteunen?

WE DOEN GRAAG BEROEP OP JOU!
We zien vele mogelijkheden en uitdagingen om PRONET verder uit te bouwen. Onze dromen zijn echter groter dan onze mogelijkheden. Daarom doen we beroep op jouw mening en ervaring, via een korte online-bevraging. We zijn benieuwd naar jouw prioriteiten en verwachtingen m.b.t. ondersteuning en begeleiding op het gebied van samenwerking tussen organisaties.

Klik hier voor de online-bevraging.
Graag voor 20 september antwoorden.
Het invullen van de vragen duurt ongeveer 5 minuten.


Alvast dank voor jouw mening en feedback!

Bijscholing

In november – december 2017 organiseren we opnieuw de bijscholingsreeks “Succesvol samenwerken tussen organisaties”. Deze bijscholing richt zich tot initiatiefnemers, trekkers of medewerkers van samenwerkingsverbanden.

Dag 1: een klare kijk op samenwerking tussen organisaties en op rollen en competenties
Dag 2: verbindend leren, vertrouwen en fasering / dynamiek in het samenwerkingsproces
Dag 3: strategisch handelen in netwerkverband.

De bijscholingsreeks vindt plaats op:
dinsdag 14 november 2017 - 28 november 2017 - 2 december 2017
telkens van 9.30 tot 16.30 uur
Locatie: Sint-Annaplein 31, 9000 Gent

Ook in voorjaar 2018 kun je deze reeks volgen: 15 mei, 29 mei, 12 juni 2018.
Klik hier voor meer informatie.

PRONET-tools, werkvormen en modellen.

In het komende jaar krijgen we vanuit de Arteveldehogeschool (Dienst Onderzoek & Ontwikkeling) de kans om het PRONET-materiaal te bundelen en te upgraden. De tools, werkvormen en modellen die we de afgelopen jaren gaandeweg verzameld en ontwikkeld hebben, zullen we verder bewerken en op punt stellen. Deze materialen zullen we online of in gedrukte vorm uitwerken en beschikbaar maken voor jullie. En natuurlijk zullen we dit materiaal actief promoten en via enkele interactieve (vormings)activiteiten aankaarten. Je hoort nog van ons.

Voor meer informatie: sammy.vienne@arteveldehs.be.

Onderzoeksproject: regierol van lokale overheden bij (kinder)armoede.

Dit nieuwe onderzoeksproject zit nu volop in de eerste fase. In september start de verwerking van de resultaten van een grootschalige bevraging bij lokale besturen. In de bevraging wordt gepeild naar de coördinatie van armoedebeleid, de lokale samenwerking en netwerkvorming en naar de ervaringen en knelpunten i.v.m. de regierol van de lokale overheid.

Voor meer informatie: veerle.opstaele@arteveldehes.be.

PRONET blijft op verschillende terreinen actief.

Momenteel lopen verschillende ondersteuningsinitiatieven (procesbegeleiding, workshops, vorming op maat, …) in tal van sectoren: gezinsondersteuning, jeugdwerk, geestelijke gezondheidzorg, arbeidszorg, stedelijke overheden, vrijetijdsparticipatie, ouderenzorg, sociale economie. Als je interesse hebt in vorming of begeleiding op maat, neem dan contact op met veerle.opstaele@arteveldehs.be.

Publicaties

We vestigen graag je aandacht op enkele recente publicaties op het terrein van samenwerken:
  • Franck, P. & Simons, D. (2017), Dromen, denken, doen. Een praktijkhandboek over ketenaanpak intrafamiliaal geweld en het Family Justice Center. Brussel, Politeia

 Enkele interessante links                                                          

      

PRONET maakt deel uit van het onderzoek- en dienstverleningscentrum TACOO (Talenten en Competenties in Organisaties) binnen de Arteveldehogeschool. TACOO ontwikkelt kennis en producten over personeels- en organisatieontwikkeling, ondernemen en samenwerking tussen organisaties.

Op www.tacoo.be vind je een overzicht van alle projecten.
 
Copyright © 2017 Arteveldehogeschool, All rights reserved.


Schrijf je in voor deze nieuwsbrief.