9000 | PRO Jong & Wijs

September 2017

Deze nieuwsbrief wil diensten, middenveld organisaties of andere geïnteresseerden op de hoogte houden van bijzondere ontwikkelingen, interessante studiedagen, onderzoeken, inspirerende plannen en acties, enz. i.k.v. kind- en jeugdvriendelijkheid in Gent. Hij verschijnt 2 maandelijks.

Resultaten Studentenenquête Gent

In het voorjaar van 2017 hebben 2690 studenten meegewerkt aan een kwantitatief onderzoek over hun studentenstad.

Het onderzoek werd uitgevoerd door de afdeling communicatiemanagement van de Arteveldehogeschool en peilde naar het gedrag van studenten en hun mening over verschillende thema’s: wonen, mobiliteit, sport, cultuur, blokken, werken, communicatie, welzijn en stemrecht. Het eindrapport levert heel wat boeiend materiaal op.

Wie geïnteresseerd is in de resultaten: klik hier.

Memorandum 'Kinderen als medeburgers'

Het Kinderrechtencommissariaat heeft een bundeling gemaakt van die vele signalen van kinderen en jongeren die hun klachtenlijn opvangt.

Met dit memorandum kunnen steden en gemeenten aan de slag om op veel terreinen voor kinderen het verschil te maken. In het rapport worden tien domeinen naar voren geschoven met concrete beleidsaanbevelingen. Het gaat dan bijvoorbeeld om maximale onderwijskansen, kwaliteitsvolle opvang, kindvriendelijke buurten, en meer.

Bekijk het volledige memorandum op de website van het Kinderrechtencommissariaat.

Infomoment 'Gent, kind- en jeugdvriendelijke stad'

Op vrijdag 29 september organiseert de Jeugddienst een interactief infomoment over het Actieplan ‘Gent, kind- en jeugdvriendelijke stad’.

Via verschillende speeddates krijg je als deelnemer zicht op diverse realisaties uit het actieplan, benaderd vanuit verschillende thema’s.

Deelname is gratis, inschrijven verplicht.

6-13/10: Week van de Geestelijke Gezondheid

10 oktober is het opnieuw Internationale Dag van de Geestelijke Gezondheid.

Stad Gent rekt die dag uit naar een Week van de Geestelijke Gezondheid van 6 tot en met 13 oktober. Die week wordt in samenwerking met heel wat Gentse organisaties opgezet, met meer dan 30 activiteiten rond het thema geestelijke gezondheid en veerkracht. Ook voor kinderen en jongeren is er dit jaar een uitgebreid aanbod. Er zijn interactieve workshops aan over studeren en omgaan met stress en piekeren, maar evengoed zijn er speelse trainingen over weerbaarheid en het vinden van persoonlijke kwaliteiten.

Het volledige programma is te vinden via www.stad.gent/veerkracht.

Gratis stadsfestival 'Geestig Gent'

Op woensdag 11 oktober kan je in de namiddag ook terecht op het gratis stadsfestival ‘Geestig Gent’, waar onder meer Radio Gaga live radio komt maken. Je kan daarnaast ook deelnemen aan dans- en rapworkshops. Op Geestig Gent wordt ook de winnaar van de wedstrijd voor de ‘Warmste Daad van Gent' bekendgemaakt.

Bekijk alle details over het evenement op de Facebookpagina of op de website van Stad Gent.

17/10: Dag van de Armoede in Gent

In het kader van Dag van de Armoede loopt in Gent dit jaar de campagne ‘Armoede kruipt onder je huid’.

Gentenaars kunnen een tattoo kleven om hun verzet tegen armoede te tonen. Foto's van die tattoo's kunnen dan massaal gedeeld worden op social media tussen 9 en 17 oktober. Wie dat doet kan de hashtag #genttegenarmoede gebruiken.

Wil jouw organisatie ook een pop-up tattooshop openen? Lees dan snel even de oproep en vul het formulier in om je tattoos te verkrijgen.

Andere inspirerende momenten rond het thema armoede

Op 26 september vindt de inspiratiedag 'Jeugdwerk heeft OOG voor armoede' van De Ambrassade plaats

Waar kan je je o.a. aan verwachten: presentatie van de handleiding 'DialOOG voor Armoede' die good practices en handvaten verzamelt voor jeugdwerkers die een laagdrempelige dialoog willen opzetten met armoedeorganisaties; een maatschappelijk debat waarin samen met experten de rol van het jeugdwerk binnen armoede wordt bespreken; verdiepende workshops die dieper ingaan op verschillende thema's binnen het (kinder)armoede perspectief.

Meer info op de website van De Ambrassade.

Op 3 oktober houdt het POD Maatschappelijke Integratie dan weer een studiedag rond "Kinderarmoedebestrijding in de steden"

Het doel van de studiedag is om ervaringen uit te wisselen op het vlak van kinderarmoedebestrijding in steden. Tijdens elke workshop wordt een project voorgesteld waarna getuigenissen van één of meerdere begunstigden volgen. Daarna is er ruimte voor debat.

Meer info op de website van de POD Maatschappelijke Integratie.

Kindvriendelijke steden zijn steden goed voor allen

In juni ging in Amsterdam het Internationaal Seminarie voor "Kinderen in de Stad" door. Stadsgeografe Lia Karsten pleitte er voor meer betrokken stadsplanners en ontwerpers. Ze wil dat deze belangrijke schakels in het ontwerpen van een kind- en jeugdvriendelijke stad rekening houden met de behoeften van gezinnen met kinderen. De resultaten, betoogde ze, zullen diverse en levendige steden zijn die voor iedereen ‘werken’.

Lees meer op de website van Child in the City.

'De nieuwe generatie stadskinderen'

Lia Karsten schreef o.a. ook het boek 'De nieuwe generatie stadskinderen’. Steeds meer kinderen groeien op in de stad. Hoe ontwerp je de stad zo dat deze veilig en fijn is om in op te groeien? En hoe anticipeer je erop dat steeds meer gezinnen in de stad blijven wonen?

Bekijk een interview met Karsten op het Youtube-kanaal van Stadsleven Amsterdam.

Kind- en jeugd-
vriendelijk Gent
Gent is een kind- en jeugdvriendelijke stad. De Stad zorgt er, samen met vele andere partners, voor dat kinderen en jongeren het in Gent naar hun zin hebben.

Meer info nodig?
Heb je zelf nieuws?
Jeugddienst Gent
09 269 81 10
Kind- en jeugdvriendelijke stad
Bovenlokaal

Kinderrechten

Elke's foto

20 jaar Gentse spelotheken

Kindvriendelijk Gent door de ogen van schepen van Jeugd Elke Decruynaere

Een spelotheek brengt niet alleen spel en speelgoed tot leven, maar biedt ook ontmoetingskansen en opvoedingsondersteuning in de buurt voor ouders. Ook dat maakt Gent kindvriendelijkorem ipsum... .

In the picture

Dossier: “(n)ergens kind aan huis. Dak- en thuisloosheid vanuit kindperspectief.”

Bijna één op de drie dak- en thuislozen is minderjarig. Verschillende keren veranderen ze van buurt, school, vrienden en buren. Het legt een zware hypotheek op hun welzijn, gezondheid en ontwikkeling. Het rapport van het Kinderrechtencommissariaat schetst het wettelijke kader van dak- en thuisloosheid vanuit de positie van ouders, kinderen en jongeren. Het vertolkt ook hoe ouders, kinderen en jongeren dak- en thuisloosheid beleven.

Jeugddienst Gent

Kammerstraat 12
9000 Gent
09 269 81 10
jeugddienst@stad.gent
www.stad.gent/jeugd

open
maandag-woensdag-vrijdag:
9.00-12.30 u / 13.30-17.00 u
dinsdag: 13.30-17.00 u
donderdag: gesloten

Bevoegde schepen


ELKE DECRUYNAERE
Schepen van Onderwijs,
Opvoeding en Jeugd