Open vormingsaanbod vreemdelingenrecht najaar 2017

Het Agentschap Integratie en Inburgering biedt tweedaagse basisvormingen en verdiepende thematische vormingen over vreemdelingenrecht aan in verschillende regio’s in Vlaanderen en in Brussel.

Het najaarsprogramma ziet er voorlopig zo uit: Dit is een voorlopig overzicht. Bekijk regelmatig onze website voor updates van ons vormingsaanbod.

Sinds 2015 bundelt het Agentschap Integratie en Inburgering de juridische diensten van de vroegere organisaties Kruispunt Migratie-Integratie (Vlaanderen), PRIC (Limburg), regionaal integratiecentrum Foyer (Brussel) en ODiCe (Oost-Vlaanderen).
Samen vormen wij nu één dienst, de Dienst vreemdelingenrecht & internationaal familierecht. Onze dienst heeft een centraal team juristen en drie regioteams juristen die elk hun werkingsgebied hebben uitgebreid.
Onze doelstelling blijft dezelfde: via kwaliteitsvolle en onafhankelijke juridische dienstverlening de specifieke rechtspositie van vreemdelingen helpen erkennen en juist toepassen. Daartoe geven we informatie (website vreemdelingenrecht.be, e-nieuwsbrief, tijdschrift …), advies (centrale en regionale helpdesks), vorming en begeleiding.