In dit nummer:

Oost-Vlaamse trefdagen gezinsondersteuning

Gratis activiteitenaanbod over opvoeden!

Een boeiend vormingsnajaar!!

Het inspiratieboek 'Huis van het Kind - In-Zicht' is uit

Oproep tot 15 oktober: KOALA – bestrijding kinderarmoede met aanbod kinderopvang en gezinsondersteuning

jouw project op het 10de EXPOO congres?

Sociale kaart Vluchtelingen in Oost-Vlaanderen

 

Oost-Vlaamse trefdagen gezinsondersteuning

Op 20 oktober organiseren we een volgende trefdag rond het thema participatie. Meer info over het programma volgt later, noteer nu alvast de datum in je agenda!

Op 28 april gingen we aan de slag rond het thema communicatie. De presentaties vind je nu online via deze link.
 

 

 Top

 

Gratis activiteitenaanbod over opvoeden!

Het provinciebestuur biedt Oost-Vlaamse gemeenten zonder gesubsidieerd Huis van het Kind een aantal interactieve vormingen en workshops aan over opvoeden voor kinderen en ouders.


Vormingsmedewerkers van VCOK (Vormingscentrum Opvoeding en Kinderopvang) begeleiden vormingen en activiteiten. Het provinciebestuur staat in voor de vergoeding van de begeleiders. De gemeente zelf zorgt voor de locatie, logistiek, bekendmaking en ontmoetingsmogelijkheid achteraf.

Ook gemeenten die al een activiteit organiseerden kunnen nog intekenen. Zoek je meer informatie of wil je een activiteit vastleggen? Neem dan contact op met:

 

 Top

 

Een boeiend vormingsnajaar!!

De belangstelling voor de tweedaagse training 'Pedagogisch adviseren' was groot! Daarom komt er een tweede reeks op maandag 2 en 9 oktober 2017 in Gent. De vorming bestaat uit een mix van theorie en praktijk over pedagogisch adviseren aan ouders van kinderen en jongeren.  

Op dinsdag 3 oktober organiseert, EXPOO, Kind en Gezin, VBJK en ISSA een internationaal uitwisselmoment voor Huizen van het Kind.

Op donderdag 5 oktober kan je in Eeklo naar de Inspiratiedag 'Het is ok om even niet ok te zijn'. Deze inspiratiedag biedt (nieuwe) inzichten, online tools, interactieve spelen en nog veel meer om de veerkracht van jongeren, kinderen en jouw teamleden te versterken. Je leert er samen om te gaan met de kleine en grote uitdagingen van het leven.

Hoe kan je ervoor zorgen dat je Huis van het Kind een plek voor en van ouders en kinderen en jongeren wordt? Tijdens de vorming op vrijdag 13 oktober 2017 leer je werken met de methodiekendoos 'Ouders in Huis' en 'Kids in Huis'.

Tijdens de introductiedag 'Nieuwe autoriteit' op 23 oktober word je meegenomen in het gedachtegoed Nieuwe Autoriteit van Haim Omer, toegepast op de Preventieve Gezinsondersteuning.

Op 10 november verdiepen we ons tijdens de praktische vorming 'werken met groepen: groepsdynamica' in de algemene kenmerken en werkzame elementen in het werken met groepen in de context van Preventieve Gezinsondersteuning.

Op 24 november en 15 december tenslotte staat een tweedaagse training gepland: 'werken met groepen: nieuwe autoriteit'. Deze training richt zich naar professionelen die in hun eigen dienstverlening aan de slag willen gaan met een door EXPOO ontwikkelde methodiek (draaiboek) om met oudergroepen te werken vanuit het concept Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet. Van de deelnemers vragen we om zich te engageren om zelf met een oudergroep aan de slag te gaan en de methodiek mee te evalueren.

 

 Top

 

Het inspiratieboek 'Huis van het Kind - In-Zicht' is uit

Afgelopen jaar werkte het VBJK aan een inspiratieboek voor de Huizen van het Kind.

                                                                            Theoretische kaders over de inhoudelijke werkingsprincipes en de stiel van samenwerken zijn doorspekt met voorbeelden, getuigenissen en tips. Een must voor initiatiefnemers, coördinatoren en betrokken partners! Bestel  je eigen exemplaar hier.

 

 Top

 

Oproep tot 15 oktober: KOALA – bestrijding kinderarmoede met aanbod kinderopvang en gezinsondersteuning

Vandaag groeit meer dan twaalf procent van de Vlaamse baby's en peuters op in kansarmoede. Vlaams Minister Jo Vandeurzen en de Koning Boudewijnstichting (Fonds Vergnes) stellen vanaf 2018 jaarlijks drie miljoen ter beschikking om bijkomende plaatsen kinderopvang en kind- en ouderwerkingen lokaal vorm te geven.

KOALA staat voor Kind- en Ouder Activiteiten voor Lokale Armoedebestrijding. KOALA investeert in bijkomende plaatsen kinderopvang voor baby's en peuters die opgroeien in kansarmoede (de zogenaamde kinderopvangplaatsen baby en peuter met T3-subsidie of plussubsidie). Daarnaast is er een ondersteunend aanbod voor kansarme gezinnen met onder andere kind- en ouderactiviteiten.

Op basis van de kansarmoede-index van Kind en Gezin komen 46 gemeenten in aanmerking voor de KOALA-oproep. Een Huis van het Kind met een werking in één van die 46 gemeenten kan samen met partnerorganisaties een subsidieaanvraag indienen. Samen werken ze dan aan de realisatie van extra kinderopvangplaatsen en een gezinsondersteunend aanbod in één van die 46 gemeenten (voor Oost-Vlaanderen komen Ronse, Gent, Geraardsbergen, Zele, Sint-Niklaas, Wetteren, Temse, Ninove, Lokeren, Beveren en Aalst in aanmerking).

Lees de info over de doelstelling, de principes en de aanvraagvoorwaarden in de projectoproep.

Voor meer info kan je terecht bij
Tine Rommens van Kind en Gezin.

 

 Top

 

jouw project op het 10de EXPOO congres?

Op donderdag 7 december vindt het tiende EXPOO congres plaats met als titel 'Elk gezin telt!'. Het wordt een congres over proportioneel universalisme als basisprincipe van gezinsondersteuning. Naast thematische lezingen, voorzien we op het congres ook ruimte en tijd voor inspiratie uit de praktijk. En daarvoor hebben we ook jullie nodig!

Is proportioneel universalisme ook een issue in jouw organisatie of netwerk? Of hebben jullie al heel wat weg afgelegd in het uitwerken van universele dienstverlening in combinatie met strategieën voor  aanpak van ongelijkheid? Laat het ons dan weten!

Je praktijk mag gaan over één of verschillende thema’s zoals bijvoorbeeld preventieve gezondheid, opvoedingsondersteuning, cohesie, participatie, taalbeleid, communicatie naar de burger, toegankelijkheid…

Mail je praktijk en je motivatie naar info@expoo.be vóór 1 augustus. Na de zomer nemen we contact met je op.

Is je praktijk weerhouden, dan heb je alvast een plekje op 7 december.  Een kleine onkostenvergoeding voor je bereidheid om je kennis te delen met anderen krijg je er boven op.

Benieuwd naar de sprekers? http://www.expoo.be/bijleren-uitwisseling/expoo-congres

 

 Top

 

Sociale kaart Vluchtelingen in Oost-Vlaanderen

Wil je als hulpverlener, onthaalmedewerker, vrijwilliger… vluchtelingen helpen of wegwijs maken? Ben je daarvoor op zoek een bundeling van alle relevante informatie en doorverwijstips? Surf dan naar de Sociale Kaart Vluchtelingen in Oost-Vlaanderen!

Informatie over de asielprocedure, begeleiding bij de zoektocht naar een woning, helpdesks voor werkzoekende vluchtelingen, specifieke hulpverlening voor minderjarige vluchtelingen… Je vindt het er allemaal.

Dit gratis info- en doorverwijsinstrument werd ontwikkeld door de provincie Oost-Vlaanderen en is nauw gelinkt met www.desocialekaart.be.

 

 Top

Steunpunt Gezinsondersteuning Provincie Oost-Vlaanderen - Liesebet De Crop | tel. 09 267 75 17 - 0478 97 03 50
liesebet.de.crop@oost-vlaanderen.be | www.oost-vlaanderen.be/opvoedingsondersteuning
Beleidsverantwoordelijke: Eddy Couckuyt

Privacy