https://gallery.mailchimp.com/e1642c7334a939e141850bc2c/images/01648281-8acf-4fcb-b692-c81df6d8aaae.pngTerugblik op Kick-off Huis van het Kind Gent
Op 11 mei vond de kick-off plaats voor de medewerkers van de partners binnen Huis van het Kind Gent. Een 130-tal geïnteresseerden nam deel.
Klik 
hier voor de presentatie. Met dank aan de provincie Oost-Vlaanderen om ondersteuning door VCOK mogelijk te maken.

In Gent is reeds een ruim en breed aanbod aanwezig. Met Huis van het Kind vormen we een netwerk tussen partners om  krachten te bundelen om zo het welzijn en de kansen van alle kinderen en gezinnen te verhogen. 
We zetten in op drie sporen:

  • een aanbod dat open, laagdrempelig en toegankelijk is voor alle gezinnen in Gent.
  • Op basis van noden en hiaten ontwikkelen we nieuwe acties, over sectoren heen.
  • En tot slot bouwen we aan een gezinsvriendelijke klimaat, zodat elk Gents gezin zich thuis voelt in de stad.

We kiezen ervoor om geen nieuwe fysieke huizen op te richten, maar per wijk te gaan kijken welke bestaande netwerken en geïntegreerde voorzieningen er reeds zijn voor ouders en daar op aan te sluiten.
Om doorverwijzing te vereenvoudigen, hebben we een website gemaakt. Deze is zeker nog niet volledig, neem gerust
hier een kijkje en geef opmerkingen, aanvullingen en verbetersuggesties door!
Hebben jullie nog nood aan bepaalde vormingen, laat het ons weten.

Binnen de signalenprocedure van Lokaal Welzijnsbeleid is Kristel Martens de signaalcoördinator voor de sector preventieve gezinsondersteuning. Vang je signalen op, geef ze dan gerust door. Meer info over de signalenprocedure vind je hier.

Contact: els.devos@stad.gent en kristel.martens@stad.gent

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groeten

Els De Vos

Adjunct van de directie – Lokaal Welzijnsbeleid/Huis van het Kind Gent

Dienst Welzijn en Gelijke Kansen - Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid - Stad Gent

Bezoekadres: Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent

Postadres: stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent

Tel. 09 266 7691 – GSM 0474 96 28 60

Internet www.gent.be

 Denk aan het milieu voor u mails print.

Aansprakelijkheidsbeperker
Deze e-mail en bijlagen kunnen informatie bevatten die vertrouwelijk is en/of beschermd wordt door intellectuele eigendomsrechten.
Lees meer ...