9000 | PRO Jong & Wijs

Juni 2017

Deze nieuwsbrief wil diensten, middenveld organisaties of andere geïnteresseerden op de hoogte houden van bijzondere ontwikkelingen, interessante studiedagen, onderzoeken, plannen, enz. i.k.v. kind- en jeugdvriendelijkheid in Gent. Hij verschijnt 2 maandelijks.

Regenboogactieplan voor holebi- en transgenderbeleid

Op dinsdag 16 mei 2017 werd het nieuwe Regenboogactieplan 2017-18 gelanceerd. Het plan bevat 26 acties die het holebi-en transgenderbeleid van de Stad Gent vormen.

Stad Gent start onder meer met de erkenning van LGBT-verenigingen (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender), laat een transgenderbehoefteanalyse uitvoeren en richt zich ook tot verschillende jeugdwerkinitiatieven met oa communicatie en vorming op maat rond thema’s als seksuele diversiteit en genderidentiteit.

Lees meer over het Regenboogactieplan op de website van de Stad Gent

Vind educatief materiaal over seksuele diversiteit op de website van Niet Normaal, een samenwerking tussen IN-Gent en Stad Gent.

Vormingsaanbod rond radicalisering

Het team Radicalisering van de Stad Gent geeft tekst en uitleg over polarisering en radicalisering.

Diverse studies wijzen uit dat de voedingsbodem voor deze fenomenen zowel individuele, omgevings- als maatschappelijke factoren omvat. De percepties over discriminatie, onrechtvaardige behandeling, relatieve deprivatie en geopolitieke conflicten liggen aan de basis van het radicaliseringsproces. Het voorkomen van vervreemding is hierbij cruciaal.

Het team Radicalisering van de Stad Gent capteert en biedt een antwoord op bezorgdheden, onzekerheden of onduidelijkheden rond polarisering en radicalisering bij verschillende sectoren. Een gespecialiseerd vormingsaanbod wil organisaties ondersteunen in het omgaan met radicalisering. De vormingen helpen uw organisatie weerbaar maken tegen één van de grote uitdagingen van vandaag.

Lees meer over het vormingsaanbod rond radicalisering op de website van Stad Gent.

Ook kinderen en jongeren besturen mee hun buurt

Kinderen (tussen 10 en 15 jaar) uit de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham werden betrokken bij het project Buurt Bestuurt.

Buurt Bestuurt is een project waarin mensen samen met politie en stadsdiensten nadenken over wat belangrijk is in de buurt en wat zij graag aangepakt zien.

De dienst Preventie voor Veiligheid ging samen met JES vzw en de Jeugddienst in gesprek met kinderen en jongeren. Gewapend met een smartphone, konden kinderen uit de school de Buurt, Sint-Salvator, de Mozaïek en vzw Jong, hun wijk in beeld brengen via de app LOMAP. Via de foto’s lieten kinderen zien hoe zij hun wijk ervaren op vlak van veiligheid, samenleven en leefbaarheid.

Lees meer over het project Buurt Bestuurt op Gent, Jong & Wijs.

M@YT: de resultaten in een overzichtelijk rapport!

Na bijna 500 jongeren bevraagd te hebben, goot de Jeugddienst de resultaten in een leesbaar rapport.

Als onderdeel van Expeditie 2025, een bevraging over de uitdagingen van Gent voor 2025, ging de Jeugddienst, i.s.m. EW32, in dialoog met leerlingen uit het secundair onderwijs. Diverse thema’s zoals mobiliteit en verkeersveiligheid, openbare ruimte, ontmoetingsplekken, vakantiejob en werk, vrije tijd, welzijn op school en samenleven werden bevraagd. Het gaat om een vernieuwende vorm van participatie door middel van een game. Na het spel was er met de jongeren een terugkoppeling en uitwisseling van de opdrachten.

Bekijk het rapport op Gent, Jong & Wijs.

Eén-meting Meerjarenplan en lokaal Jeugdbeleid

Voeren steden en gemeenten een ander soort jeugdbeleid nu de strategische meerjarenplanning een feit is?

De Vlaamse Overheid, Afdeling Jeugd ism KUL, vroeg het aan jeugdschepenen, jeugdambtenaren en jeugdraadsleden. Zien zij veranderingen op het vlak van inhoud, inspraak en financiën? En welke ondersteuning verwachten ze van de Vlaamse overheid?

De resultaten van de éénmeting zijn nu beschikbaar.

Kid’s Rights Index

De Kid’s Rights Index is een jaarlijkse index die een ranking weergeeft van hoe VN-lidstaten zich verhouden tot en zich inzetten voor de verbetering van de rechten van het kind.

De Kids Rights Index is een initiatief van de KidsRights Foundation, in samenwerking met Erasmus Universiteit Rotterdam. Het omvat een ranking voor alle VN-lidstaten die het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind hebben geratificeerd en waarvoor er voldoende gegevens beschikbaar zijn, in totaal 165 landen.

De KidsRights Index houdt rekening met 5 domeinen: recht op leven, recht op gezondheid, recht op onderwijs, recht op bescherming en het waarborgen van kinderrechten. België staat op de 11e plaats op een totaal van 165 landen.

Lees meer over de Kid's Right Index op de site. Je vindt het rapport van 2017 hier.

5 stappen om de rechten van kinderen te verbeteren in het Schotse planningsproces

De universiteit van Edinburgh stelt de Schotse regering vijf stappen voor om de participatie van kinderen in hun planningsproces te verbeteren.

Lees meer over het Schotse planningsproces op de site van Child in the City.

Kind- en jeugd-
vriendelijk Gent
Gent is een kind- en jeugdvriendelijke stad. De Stad zorgt er, samen met vele andere partners, voor dat kinderen en jongeren het in Gent naar hun zin hebben.

Meer info nodig?
Heb je zelf nieuws?
Jeugddienst Gent
09 269 81 10
Kind- en jeugdvriendelijke stad
Bovenlokaal

Kinderrechten

In the picture

Rising You[th] creëert uitdagende en zin-volle job voor kansarme jongeren, en jonge vluchtelingen in het bijzonder. Rising You[th] biedt jongeren vanaf 14 jaar een traject aan dat aansluit bij hun interesses en competenties: sport, techniek, avontuur… Vanuit de klimclub begeleidt Rising You[th] jong talent richting jobs op hoog niveau. De eerste 12 gecertificeerde vluchtelingen zijn ondertussen aan het werk in deze knelpuntberoepen.

“We climb, we rise, we shine”, is het motto van Rising You[th].

Bekijk hier een kort introductiefilmpje.

Jeugddienst Gent

Kammerstraat 12
9000 Gent
09 269 81 10
jeugddienst@stad.gent
www.stad.gent/jeugd

open
maandag-woensdag-vrijdag:
9.00-12.30 u / 13.30-17.00 u
dinsdag: 13.30-17.00 u
donderdag: gesloten