Copy
Tanderuis vzw Nieuwsbrief.

Tanderuis vzw nieuwsbrief

't een en 't ander

April 2017 – nº 6

 

VRIENDSCHAP EN SOCIALE RELATIES
BIJ VOLWASSENEN MET AUTISME

Inhoud

Tanderwoord


Beste,

De lente is in het land! Het mooiste seizoen van het jaar! De natuur ontwaakt uit een diepe slaap en ontwikkelt zich krachtig. De donkere dagen zijn voorbij. Tanderuis vzw lijkt ook in een nieuwe lente terecht te zijn gekomen. Na een jaar van zoeken in een wirwar van ontwikkelingen heeft Tanderuis zijn vaste positie gevonden en ontstaan terug nieuwe initiatieven die we graag met u delen in deze kersverse nieuwsbrief. 


De evoluties in het zorglandschap hebben ervoor gezorgd dat Tanderuis vzw op zoek moest gaan naar een nieuwe positie. Dat is moeizaam proces geweest, een tocht met vallen en opstaan, maar de puzzelstukjes vallen nu wel in elkaar. Met vereende krachten en nieuwe energie bouwen we aan een mooie toekomst. We hebben afscheid genomen van ons vertrouwde regelgevend kader (Het Besluit van de Vlaamse Regering op Thuisbegeleiding van 1987) en zijn ingekanteld in een nieuwe wetgeving, met name de regelgeving inzake Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (BVR RTH).
De positionering van Tanderuis is nu duidelijk. Tegen de stroom in van ontwikkeling naar breedsporige handicapoverstijgende zorg, kiest Tanderuis vzw ervoor om handicap-specifiek (lees autisme-specifiek) te blijven werken. Tegen de stroom in van uitbouw van regionale zorgnetwerken blijft Tanderuis vzw ervoor kiezen om zijn begeleidingsaanbod provinciaal te organiseren. Tegen de stroom in van opheffing van zorgvormen kiezen we ervoor om de identiteit van de zorgvorm thuisbegeleiding te behouden. We kiezen voor een niet-evidente weg : aanbod van zeer gespecialiseerde hulpverlening enerzijds combineren met laagdrempelige ondersteuning (hoofdzakelijk aan huis) anderzijds.
In het kader van de rechtstreeks toegankelijke hulp bouwen we onze gespecialiseerde hulpverlening verder uit. Naast de vertrouwde mobiele en ambulante hulp bouwen we ook de RTH-functie groepsbegeleiding verder uit. Hieronder plaatsen we onze gekende werkingvormen zoals brussenwerking, grootouderwerking, vrije-tijdsondersteuning (TapASS, TabASSco, hobbyclubwerking), educatieve spelnamiddagen voor kinderen met autisme (Spelcontact), ADL-cursussen voor volwassenen (o.a. “so you think you can cook”) en oudercursussen (voor ouders van kinderen en adolescenten). Nieuw in het aanbod is dat deze vormen van groepsbegeleiding ook worden aangeboden los van individuele thuisbegeleiding. Er is ook een nieuw initiatief in ontwikkeling waarbij we honden willen inschakelen als educatief medium in de begeleiding met groepen jongeren en volwassenen met autisme.
Daarnaast nemen we initiatief om de RTH-functie dagopvang te ontwikkelen. Zo organiseerden we in de paasvakantie ons eerste kamp (zonder overnachting) voor jonge kinderen met autisme op de site van BO Rozemarijn te Drongen. In de zomer organiseren we nog 2 kampen : één kamp voor adolescenten met autisme in samenwerking met MFC St-Gregorius te Gentbrugge en één kamp voor lagere school kinderen met autisme in samenwerking met MFC De Hagewinde te Lokeren. Daarnaast starten we met een gloednieuw initiatief ‘gASStvrij’. Binnen dit werkingsaspect is het mogelijk om gedurende korte tijd (een weekend, of enkele dagen in de vakantie) je kind bij een gastgezin te laten logeren.
Op 22 mei 2017 organiseren we een doorverwijzersdag waarin we het uitgebreide en vernieuwde aanbod van Tanderuis vzw graag zullen toelichten voor professionele hulpverleners die regelmatig mensen met autisme doorverwijzen naar Tanderuis vzw.
De positieve flow waar Tanderuis vzw zich in begeeft komt ook van overheidswege. Zo maakte Minister Vandeurzen recent zijn Vlaams Actieplan Autisme bekend. Dat onze minister nu komt met een plan specifiek voor mensen met autisme, getuigt van inzicht en durf in tijden dat zorgaanbod meer en meer los komt te staan van zorgvormen en doelgroepen. Een specifiek actieplan autisme is absoluut op zijn plaats en juichen wij uiteraard sterk toe. Het plan werd voorbereid door gerenommeerde academici in dialoog met belangrijke stakeholders. Het bevat 15 doelstellingen en is erg ambitieus. Met het samenwerkingsverband van de thuisbegeleidingsdiensten autisme, dat binnenkort wordt omgevormd tot de Liga Autisme Vlaanderen willen we graag een bijdrage leveren aan dit strategisch plan. We werden uitgenodigd op de hoorzitting in het Vlaams Parlement op 29 maart 2017, waar we de inhoud van ons voorstel tot bijdrage hebben uiteen gezet.

Het centrale thema in onze zesde nieuwbrief is Vriendschap en sociale relaties bij personen met autisme.

U vindt een beknopt dossier met interessante linken en bronnen over dit thema terug in deze nieuwsbrief.

Eind januari gaf directiemedewerker, Jo Renty, een prachtige speech op de nieuwjaarsreceptie en riep 2017 uit tot het jaar van de verbinding!

Deze keer staat Impact in de kijker! Dit oudertrainingsprogramma leert ouders hoe ze ontwikkeling, en sociaal-communicatieve vaardigheden bij hun jonge kinderen met autisme kunnen stimuleren en nieuwe gedragstrategieën kunnen aanleren. Sinds 2014 zijn de thuisbegeleiders van het vroegbegeleidingsteam getraind om dit programma aan te bieden.

Bij de links en weetjes vind je volgende onderwerpen terug:
 • Enkele boekentips.
 • Eén van onze medewerkers ontwikkelde een infopakket voor ouders van jonge kinderen met autisme, “Handvat” genoemd.
 • We blikken ook terug op het jaarverslag 2016. Er werden 776 gezinnen begeleid en de begeleidingsnormen werden allen gehaald. Opvallende vaststelling is dat de wachtlijst terug gedaald is. We hopen tegen eind 2017 dicht bij onze meerjaren-doelstelling uit te komen, met name om de wachttijd voor iedere aangemelde cliënt te beperken tot maximaal 12 maanden.
 • Eind maart 2017 ging voor de eerste keer in de geschiedenis van Tanderuis vzw een medewerker op pensioen. Moniek De Clerck heeft zich meer dan 30 jaar ingezet als thuisbegeleidster en was tevens onze kwaliteitscoördinator. Op 28 april werd ze extra in de bloemetjes gezet!
 • Op 30 maart 2017 was er de opening van onze vernissage, met als thema ‘Talenten van autisme in de kijker’, naar aanleiding van de Wereld Autisme Dag! We laten u meegenieten van enkele sfeerbeelden.
Onze ASStheek blijft groeien, wordt gerund door een enthousiaste groep vrijwilligers en staat open voor iedereen met interesse voor autisme. 

Onder de rubriek wetenschappelijke studies kondigen we een relevant wetenschappelijk onderzoek aan van Roselien Van Gucht over taalverwerving. Neem alvast een kijkje.

Tot slot zal je vaste rubrieken tegenkomen zoals : administratieve weetjes, nieuws van onze contactpersonen, en onze activiteitenkalender.

Ik wens jullie veel leesgenot!– Danny Aelvoet, directeur Tanderuis vzw
 

Nieuwjaarspeech


Dit is de nieuwsjaarsspeech die Jo Renty gaf op onze nieuwjaarsreceptie.

Beste collega’s, beste leden van de raad van bestuur, beste vrijwilligers, beste partners,
Het is een hele eer dat ik dit jaar onze nieuwjaarsspeech mag geven.  Naar mijn gevoel zitten we namelijk  met de overgang van 2016 naar 2017 voor Tanderuis op een kantelpunt, een scharniermoment dat we ons over 10 jaar nog zullen herinneren. Een mijlpaal waarvan we over gebeurtenissen in 2016 en vroeger zullen zeggen: ‘ah ja… dat was ERVOOR’ en vanaf 2017 ‘ah ja, dat was ERNA’. Dus het is een eer als je op zo’n kantelpunt mag speechen… Straks meer hierover.
Eerst wil ik met jullie de resultaten delen van een kort, doch volledig wetenschappelijk verantwoord onderzoekje dat ik in het najaar in alle stilte uitvoerde, hier binnen de muren van Tanderuis.
Medewerkers van Tanderuis kennen dankzij Frederik Imbo het Insights Discovery-model heel goed, maar voor wie er niet mee vertrouwd is: dit model maakt gebruik van 4 kleuren (rood, geel, blauw en groen) om het persoonlijkheidsprofiel van medewerkers te bepalen.  Je voorkeur voor een bepaalde kleur geeft aan welke manier van denken, werken en communiceren voor jou het meest natuurlijk is.
Tot daar de theorie. Nu mijn analyse…
Volgens het Insights Discovery model is ons Tanderuis vurig ROOD. Tanderuis is ondernemend en recht door zee. Wilskracht en gedrevenheid staan vooraan in ons woordenboek. Rood raakt geïrriteerd door inefficiëntie en besluitloosheid. Want we winden er geen doekjes om en nemen in het hulpverleningslandschap een duidelijke positie in. De positie van een RTH-dienst die zijn mobiele en ambulante begeleiding uitsluitend richt op 1 doelgroep, personen met autisme, in de ganse provincie. In huidige tijden is dit geen zo’n vanzelfsprekende keuze. Dat we ons niet enkel concentreren op onze eigen regio, Melle en omstreken, dat we niet meerdere doelgroepen bedienen, maakt dat wij als RTH-dienst een beetje de vreemde eend in de bijt zijn. Of… noem het liever de zalm… Deze keuze is heel doordacht, beargumenteerd en gedurfd. Knalrood dus…
Maar volgens het Insights Discovery Model is ons Tanderuis evengoed stralend GEEL. Geel is voorkomend en sociaal en weet dit te koppelen aan actie en gezelligheid. Geel raakt geïrriteerd door regeltjes en routine. Geel wil graag bewonderd worden en geel is vooral heel creatief. Het rijke verleden van Tanderuis heeft al meer dan eens bewezen hoe creatief we zijn bij het uitdenken van nieuwe initiatieven, van de oudercursussen tot de ASStheek, de brussenwerking tot de grootouderwerking, … enzovoort… Geel enthousiasme kleurt onze dienst.
Ons Tanderuis is zacht GROEN. Vriendelijk en gemoedelijk, zorgzaam en geduldig. In staat om in te voegen, mee te leven met onze gebruikers en onze medewerkers, er alles aan doen om binnen de contouren van het haalbare medewerkers te helpen een evenwicht te vinden tussen privé en werk. En het is meermaals, en ook in 2016, gebleken dat dit geen evidente balans is, maar we doen ons best… Groen raakt geïrriteerd door ongevoeligheid en ongeduld.
Ons Tanderuis is helder BLAUW. Nauwgezet in het behalen van de doelstellingen die de overheid ons oplegt, of de doelstellingen die we onszelf opleggen. Nauwkeurig in het monitoren van de cijfers. Stipt in orde zijn en –het moet gezegd- vaak de eerste van de klas… denk maar aan onze kwaliteitszorg, informatieveiligheid, boekhouding, … Blauw raakt geïrriteerd door onvoorspelbaarheid en achteloosheid.
Ons Tanderuis als een veelkleurig geheel. En het is niet ons huis, onze naam of onze faam, maar wel onze medewerkers die onze dienst kleuren. Ieder vanuit zijn kleur geeft Tanderuis mee vorm, de manier waarop is voor elk van ons anders. En maar goed ook… stel je voor dat Tanderuis een verzameling was van enkel rode medewerkers. Wat zou dat een ramp zijn ! ’t huis stond in de kortste keren in lichterlaaie. Of allemaal blauwe… ik mag er niet aan denken. Met enkel de gelen zou het een plezante maar hopeloze zaak zijn en een dienst die alleen uit groentjes bestaat zou ongetwijfeld bezwijken. Wat goed dat we allemaal anders zijn ! Maar er is één grote gemeenschappelijke deler bij alle, maar dan ook werkelijk alle medewerkers van Tanderuis. En ook dat is niet ons huis, onze naam of onze faam. Het is het woord van het jaar 2016. BETROKKENHEID. 2016 was het jaar van de betrokkenheid. Een bijna oneindige betrokkenheid bij het realiseren van ons gemeenschappelijk doel: kwaliteitsvolle hulpverlening voor personen met autisme. En in die betrokkenheid durven rood, geel, blauw en groen soms eens botsen. Wat heel natuurlijk en evident is als elk een heel geëngageerde strijd levert voor hetzelfde doel, maar waarbij je als rode soms de weg van de blauwe niet vindt, of als groene tilt slaat op de snelweg van de gele.
2016 als jaar van de betrokkenheid. Ik hoop, droom en denk het al wat te voelen dat 2017 het jaar van de VERBINDING wordt. Want met betrokkenheid alleen spring je ver, … heel ver, maar in verbinding is je sprong niet alleen ver maar is de landing ook zacht. Dat we met z’n allen, vanuit welke kleur ook, ten volle inzetten op verbinding. Waar rood, geel, groen en blauw elkaar ontmoeten, waar het een evidentie is dat blauw aan geel zegt dat hij het niet snapt, dat groen met rood deelt wat er op zijn lever ligt. Dat we de moed hebben om daarrond in verbinding te gaan. Telkens weer… Daar krijgt ons veelkleurig Tanderuis voor mij een gouden randje.
Waar Frederik Imbo het met ons had over ‘verbinding als het vierkant draait’, lijkt mij verbinding als het vlotjes draait minstens even belangrijk. Volgens onze externe coach schittert Tanderuis in bescheidenheid. Dus laten we nog wat vaker aan elkaar zeggen “ja santé, dat heb jij echt goed gedaan !”. 
2017 als jaar van de verbinding, daar zeg ik volmondig tegen: “Yes, we can !!!”.– Jo Renty, directiemedewerker Tanderuis vzw
 

Thema: vriendschap en sociale relaties bij volwassenen met autsime


In onze cultuur wordt veel waarde gehecht aan vriendschappen. Wanneer je op Google zoekt naar het woord “vriendschap” vind je maar liefst 5 660 000 resultaten. Een ander treffend voorbeeld van de waarde die gehecht wordt aan vriendschappen is het bestaan van sociale netwerksites. Je kan op je pagina zien hoeveel “vrienden” of “volgers”  je hebt.... Zo merken we ook op dat sommige mensen vrienden verzamelen alsof het postzegels zijn.
Het is een misverstand dat mensen met autisme geen behoefte hebben aan vriendschappen of intieme relaties. Veel mensen met autisme willen graag (meer) vriendschappen en zelfs een romantische relatie, maar weten vaak niet goed hoe dit aan te pakken. Het is dan ook soms confronterend voor hen om te merken dat dit anderen zoveel “gemakkelijker” afgaat. Vaak stellen mensen met autisme zich de vraag: Hoe gaat dat vrienden maken? Mij lukt dat nooit.


In ons dossier 'Vriendschap en sociale relaties bij volwassenen met autisme' gaan we hier dieper op in. Klik op onderstaande button om dit dossier in te kijken.
Bekijk ons volledige dossier 'Vriendschap en sociale relaties bij volwassenen met autisme'


In de kijker: IMPACT


Trainen van sociaal-communicatieve vaardigheden bij kinderen met een autismespectrumstoornis.

cover boekIn 2013 werd er een nieuw oudertrainingsprogramma uitgegeven. IMPACT: Improving Parents as Communication Teachers. Het programma leert ouders van jonge kinderen met een (vermoeden van) autismespectrumstoornis hoe ze ontwikkelings- en gedragsstrategieën kunnen gebruiken om de sociaal-communicatieve vaardigheden van hun kinderen tijdens de dagelijkse activiteiten en routines uit te breiden. Er wordt gewerkt op 4 kernvaardigheden, met name sociale
betrokkenheid, taal, sociale imitatie en spel. De ouders leren hoe ze de interesse van hun kind kunnen volgen om de sociale betrokkenheid te verbeteren. Daarnaast leren de ouders ook hoe ze door middel van aanwijzingen en beloning nieuwe vaardigheden aan hun kind kunnen leren.
 
De training kan individueel aangeboden worden of in groepsmodule. Het individuele programma bevat 24 sessies met de ouders en het kind. Het groepsprogramma bestaat uit 6 groepssessies en 6 individuele sessies aan huis. Er is een werkboek voor de ouders voor de prijs van €22.5. Deze handleiding geeft ouders stap-voor-stap richtlijnen om de sociaal-communicatieve vaardigheden aan te leren aan jonge kinderen met autisme (tot 6jaar). ?De technieken worden in eenvoudige maar effectieve stappen uitgelegd, zodat ouders ze gemakkelijk kunnen toepassen. De auteurs illustreren zeer helder hoe de technieken thuis kunnen worden gebruikt en geïntegreerd in de dagdagelijkse familieroutines en -activiteiten. Alle technieken zijn gestoeld op de ontwikkelings- en gedragswetenschap en zijn toegankelijk, empirisch onderbouwd en zeer gebruiksvriendelijk.
Van dit boek bestaat eveneens een handleiding voor hulpverleners.
Tijdens de individuele sessies wordt er gewerkt met video-opnames voor intern gebruik om nabespreking beter mogelijk te maken.
 
Sinds 2014 zijn de thuisbegeleiders van het vroegbegeleidingsteam geschoold in deze training in samenwerking met Universiteit Gent. Sindsdien worden de technieken veelvuldig toegepast in de begeleidingen.

Links en weetjes

Van donderdag 30 maart tot zaterdag 1 april kon u in Tanderuis andermaal genieten van onze vernissage Talenten van autisme in de kijker, in het kader van de Wereld Autisme Dag. De opkomst was hartverwarmend! Op onze Facebook-pagina kan u meer sfeerbeelden bekijken.
Naast de personen met ‘specifieke talenten’ die wij begeleiden, hebben we ook intern ‘straffe talenten’ zitten. Onze thuisbegeleidster Eva stelde een concreet infopakket samen gericht op ouders van jonge kinderen met (een vermoeden van) autisme. Deze publicatie is verkrijgbaar voor 25 euro in onze ASStheek.
Boekentip 1: Seks@autisme.kom komt tegemoet aan de grote nood aan seksuele vorming voor jongeren en volwassenen met autisme. Een werkgroep van autismedeskundigen, onder leiding van Dr. Hans Hellemans, paste een werkboek voor mensen met een verstandelijke beperking (seks@relaties.kom) aan voor het gebruik bij jongeren en volwassenen met autisme.
Boekentip 2: Na seks@autisme.kom over seksualiteit, is dit het tweede deel van het programma voor relationele en seksuele vorming voor jongeren en jongvolwassenen met autisme.
Een werkgroep van autismedeskundigen inventariseerde de voornaamste vragen van jongeren met autisme over relaties.
Boekentip 3: In Tanderuis ondersteunen we ook partners zonder autisme die samenleven met een een persoon met autisme. Op de blog autismekenmerken.net kun je wat tips lezen en meer inspiratie kun je vinden in dit boek Partners in autisme.
In de Autisme Beeldbank kun je verschillende filmpjes rond het thema 'Volwassenen - vriendschap en relaties' bekijken.
In onze ASStheek kun je het relatiespel terugvinden. Dit spel is een hulpmiddel bij het onderhouden en verbeteren van relaties. zowel zakelijk (collega's, leidinggevenden of klanten) als prive´ (partner, familieleden, vrienden en bekenden).
Wist je dat de Amerikaanse Sesamstraat een muppet met autisme krijgt? Het figuurtje moet kinderen al op jonge leeftijd kennis laten maken met kinderen die anders reageren dan zij. Lees meer...
Ook via deze weg willen we Moniek bedanken voor haar meer dan 30 jaar lange inzet voor Tanderuis. We wensen haar een fijn pensioen toe en hopen haar nog vaak te mogen ontvangen op onze activiteiten.
In ons jaarverslag kunt u gedetailleerde info terugvinden over het afgelopen werkingsjaar.
Deze maand ging Tanderuis van start met de speelpleinwerking SplASSch! Vier dagen lang konden kinderen genieten van een zinnenprikkelend aanbod. Bekijk enkele sfeerbeelden.

ASStheek

Onze ASStheek wordt steeds aangevuld met nieuwe materiaal. De nieuwe aanwinsten vind je steeds terug in de ASStheek nieuwbrief. Deze maand staat ze in het teken van relaties.
 
Lees hier de ASStheek nieuwsbrief

Collega in de kijker

Het kinderteam startte dit werkjaar met de spreuk:
‘Coming together is a beginning.
Keeping together is progress.
Working together is success’.

Onder dit motto organiseerden we op 23 maart een teambuildingsdag.  In de voormiddag trotseerden we wind en zon in de mooie Bourgoyen te Mariakerke. Een groene plek waar we graag Moniek eens extra in de kijker zetten gezien haar pensioen lonkt. Gezellig tafelen zorgde voor een goed gevulde maag om nadien ons avontuur in Escape Room aan te gaan. Een geslaagde energieke dag!
 

Wetenschappelijke studies

Taalverwerving

Roselien Van Gucht (studente Taal-en Letterkunde aan de UGent) doet momenteel onderzoek naar taalverwerving bij kinderen met hoogfunctionerend autisme. Meer bepaald bekijkt ze of zij de passiefconstructie anders verwerven dan kinderen zonder deze ontwikkelingsstoornis. Hiervoor zou Roselien graag 2 korte testen afnemen bij kinderen met hoogfunctionerend autisme die tussen de 4 en 7 jaar oud zijn. Heeft u interesse? Neem dan contact op met Roselien op Roselien.VanGucht@UGent.be

Sponsors


Voor een vzw als Tanderuis is de steun van sponsors onontbeerlijk voor het realiseren van diverse projecten.
Wilt u zelf Tanderuis steunen? Voor giften vanaf 40 euro ontvangt u een attest voor belastingaftrek.


Ons rekeningnummer:
IBAN: BE98 7370 3501 2393
BIC: KREDBEBB

Project in de kijker: ontmoetingsdag vroegbegeleiding

Op zaterdag  26 november 2016 vond onze allereerste ontmoetingsnamiddag plaats voor gezinnen die wij begeleiden binnen vroegbegeleiding!

Een gezellig ontmoetingsmoment met andere ouders en kindjes, vergezeld van een hapje en een drankje.
 
Voor de kinderen werd een heus speelparadijs voorzien!
Er werden drie verschillende workshops georganiseerd voor ouder en kind:
Ook onze ASStheek stelde zijn deuren wagenwijd open!
Kom er binnen en snuister wat rond, speel een spel of grabbel een boek, bekijk ons dvd-aanbod of verken met je kind eens ons snoezelhuis,…
De ontmoetingsnamiddag bleek een groot succes en werd onthaald met vele positieve reacties van ouders!
EN DAAROM HEBBEN WIJ GOED NIEUWS!!!!
 
 • Op zaterdag 10 juni 2017 organiseren wij onze tweede ontmoetingsdag!
 • Een ouderbijeenkomst werd georganiseerd op 13 maart 2017 om ouders verder onder begeleiding van onze bezoekouder Tom samen te brengen en ervaringen uit te wisselen!

Administratie

Bereikbaarheid
Algemene vragen of informatie kan je steeds verkrijgen op het secretariaat van Tanderuis vzw. Het secretariaat is elke werkdag telefonisch bereikbaar tussen 9u en 12u30 op het nummer: 09.228.18.33.

U kan ook een e-mail sturen naar info@thuisbegeleidingautisme.be
Administratieve wijzigingen
 • Administratie in verband met adresgegevens of gezinssamenstelling kan u doorgeven op het nummer 09.228.18.33 of via mail: info@thuisbegeleidingautisme.be

Contactpersonen


Onze cel contactpersonen blijft uw aanspreekpunt binnen Tanderuis vzw.


Vragen

Hebt u vragen met betrekking tot de wachtlijst, procedures,… aarzel dan niet om contact met ons op te nemen:
 • Elke is uw aanspreekpunt voor vragen in verband met de kinderwerking (4-11 jaar).
 • Auke is uw aanspreekpunt voor vragen in verband met de vroegbegeleiding ( vanaf geboortejaar 2013) en de adolescentenwerking (12-17 jaar).
 • Marijke is uw aanspreekpunt voor vragen in verband met de vroegbegeleiding (vanaf geboortejaar 2012) en de volwassenenwerking (18-65 jaar).

Contact

Wij zijn op dinsdag- en donderdagvoormiddag telefonisch bereikbaar op het nummer: 09.339.15.76
Of op volgende e-mailadressen:

Activiteitenkalender

Ook de komende maanden heeft Tanderuis heel wat activiteiten voor je in petto. Raadpleeg de activiteitenkalender op onze site om de meest recente informatie te lezen.

Op maandag 22 mei 2017 organiseren we een Doorverwijzersdag voor professionelen waar we ons RTH en NRTH aanbod voorstellen tegen de achtergrond van de nieuwe ontwikkelingen in de zorg. Meer info: a.dalm@thuisbegeleidingautisme.be.
Website
Website
Facebook
Facebook
Email
Email
Like Vriendschap en sociale relaties bij volwassenen met autisme on Facebook

Copyright © 2017 Tanderuis vzw, Alle rechten voorbehouden.