Updating www.desocialekaart.be

www.socialekaartvangent.be is gekoppeld aan de Vlaamse on-line sociale kaart www.desocialekaart.be. WRG werkt nauw samen met het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) van de Vlaamse overheid. Voor een vlotte doorverwijzing moet de sociale kaart actueel zijn. Eind september plant de Vlaamse overheid daarom een actualisatieoproep naar alle Gentse organisaties die hun fiche(s) al een tijdje niet meer nakeken. Of je kan nu meteen al je gegevens nakijken en zonodig verbeteren. Je helpt daarmee gebruikers, collega's uit het werkveld én je profileert je eigen organisatie..