Wegwijs in Gent

www.wegwijsingent.be is een website die een hulpmiddel isom de begeleiding van gezinnen in precaire verblijfssituatie binnen de stad Gent over organisaties heen vlotter te laten verlopen.
Zowel professionele en vrijwillige hulpverleners kunnen er terecht voor ondersteuning in het werken met deze doelgroep. Vaak worden ze immers geconfronteerd met meerdere problemen waarvoor ze als individuele hulp- of dienstverlener niet meteen een pasklaar antwoord weten.

Een goede doorverwijzing is dan cruciaal om te vermijden dat je een klant of cliënt zomaar van het kastje naar de muur stuurt. Welzijnsoverleg Regio Gent en de werkgroep GIPS (UZGent, De Sloep, Dienst Outreachend Werken Stad Gent, OCMW Gent, CAW Oost-Vlaanderen) werkten daarom samen aan een nieuwe tool om je bij het doorverwijzen te ondersteunen. De werkgroep GIPS werd opgericht vanuit het GIPS-overleg.

Met deze nieuwe website kunnen begeleiders uit diverse domeinen elkaar gemakkelijker vinden om samen te werken. Het vormt ook een aanleiding om kennis of werkinstrumenten te delen en ervaringen uit te wisselen voor een goede dienstverlening.

Wat vind je op deze website ?

  • een overzicht van alle organisaties waar je als nieuw gezin in Gent kan aankloppen voor informatie of begeleiding
  • per levensdomein zie je met één muisklik de contactgegevens van de voornaamste organisaties. 
    Deze klik leidt je naar de fiche van de werking op www.desocialekaart.be of naar de eigen website van de werking.
  • je vindt zowel algemene als specifieke organisaties terug. Meer weten? Een overzicht van alle welzijnsvoorzieningen die in het Gentse actief zijn vind je in de Sociale kaart van Gent of op de website van de sociale kaart.

De website werd gerealiseerd door Welzijnsoverleg Regio Gent