Sociale Kaart

Welzijnsoverleg Regio Gent is als sinds de eerste helft van de jaren '80 van de 20ste eeuw actief rond sociale kaarten. Onder de naam Welzijnsraad Gent was de organisatie een pionier op het vlak van sociale kaarten in Vlaanderen, met de uitgave van de Sociale Kaart van Gent. Later onder de nieuwe naam bleef sociale kaart een prioritair thema binnen de werking. Deze prioriteit is ook logisch: als stimuleren van samenwerking en overleg onze kernopdracht is, dan is één van de essentiële voorwaarde dat de actoren weten wie allemaal actief is op het terrein. Vermits het voor een hulpverlener zo goed als onmogelijk is om alle evoluties in de aanverwante terreinen van nabij op te volgen, is het meer dan ooit noodzakelijk dat hulpverleners snel informatie kunnen vinden die hen ondersteunt bij de begeleiding van hun klanten. Daarom blijft sociale kaart een prioritair thema voor Welzijnsoverleg Regio Gent .

Heb je een fout ontdekt op www.desocialekaart.be of wil je een verbetersuggestie geven? Je vindt op elke pagina van de website een formulier waar je een opmerking over die specifieke pagina kunt doorgeven.

3 november 2019

www.socialekaartvangent.be is gekoppeld aan de Vlaamse on-line sociale kaart www.desocialekaart.be. WRG werkt nauw samen met het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) van de Vlaamse overheid. Voor een vlotte doorverwijzing moet de sociale kaart actueel zijn. Eind september plant de Vlaamse overheid daarom een actualisatieoproep naar alle Gentse organisaties die hun fiche(s) al een tijdje niet meer nakeken. Of je kan nu meteen al je gegevens nakijken en zonodig verbeteren. Je helpt daarmee gebruikers, collega's uit het werkveld én je profileert je eigen organisatie..

21 augustus 2019

Vanaf maandag 8 juni 2019 is de Opvoedingswinkel Gent bereikbaar op het nieuw telefoonnummer +32 9 323 55 10, elke weekdag van 9 tot 13 uur (behalve dinsdag). Zie ook Opvoedingswinkel op de sociale kaart van Gent.

8 juli 2019

Op 3 mei heeft de Vlaamse Regering het decreet over de sociale kaart goedgekeurd.

Welzijnsoverleg Regio Gent speelde proactief in op dit decreet. Met de Sociale Kaart van Gent tonen we hoe hergebruik van gegevens er in de praktijk uitziet. Gentse hulpverleners vinden er informatie op maat zonder aanleg van bijkomende databestanden. Zo moeten we de diverse actoren op het terrein niet overbevragen voor update-acties. Meer info in artikel Weliswaar.

27 May 2019

De Kringwinkel van Ateljee in de Tarbotstraat verhuist op 4 mei naar de UCO site in de Getouwstraat 5, 9000 Gent. Zie website.  Zie ook de Sociale Kaart van Gent.

25 april 2019

De eerstelijnspsychologen van Samen1Plan Gent zijn van start gegaan. Lees meer op de website.

9 april 2019

Nieuw: Op zoek naar een handig overzicht van de Gentse sociale kaart? Ontdek het boek vanaf nu online op www.socialekaartvangent.be

1 april 2019