Sociale Kaart van Gent

Welzijnsoverleg Regio Gent werkt momenteel volop aan een digitale versie van de Sociale Kaart van Gent. Deze informatietool is gericht naar de Gentse eerstelijns hulpverleners. Een aantal toepassingen die in ontwikkeling zijn kunnen voorlopig alleen geconsulteerd worden via een log-in.

Waarom?

 • Generalistische hulpverleners moeten alles weten, of toch alles snel kunnen vinden
 • Informatie is voorhanden, maar erg verspreid, waardoor begeleidingstijd verloren gaat met de zoektocht naar gepaste informatie
 • De grootste vragen van cliënten, en dus de grootste noden van de generalistische hulpverleners situeren zich op intersectoraal vlak binnen een beperkte regio.
 • Een uitgave in boek zoals Welzijnsoverleg Regio Gent tot in 2015 uitgaf is op technisch vlak verouderd.
 • Waardevolle Vlaams tools zoals www.desocialekaart.be hebben een uitgewerkt centraal databestand, maar bieden onvoldoende mogelijkheden om een specifieke lokale/regionale vertaling te maken. Hierdoor worden ze in de praktijk te weinig gebruikt door hulpverleners.
 • Hulpverleners gebruiken steeds meer google als doorverwijsgids. Google geeft veel antwoorden bij simpele zoekvragen. Hulpverleners moeten met professionele kwaliteit kunnen doorverwijzen naar die randsectoren waar zij de wijzigingen onvoldoende kunnen opvolgen. Google gebruiken als doorverwijsgids leidt ofwel naar een complexe en tijdrovende zoektocht, ofwel naar een té simpel en onvolledig antwoord.

Doelstelling sociale kaart van Gent

Hulpverleners, voorzieningen en het lokaal bestuur uit Gent vinden vlot een correct overzicht van sectorale en intersectorale welzijns- en gezondheidsinitiatieven met daarbij een professionele duiding over de mogelijkheden en beperkingen van de diverse werkvormen en praktische tips bij de doorverwijzing van cliënten.

Dit brengt volgende effecten met zich mee

 • Gentse hulpverleners krijgen een beter inzicht in het functioneren van de domeinen die nauw aansluiten bij hun domein, maar er niet echt binnen valt
 • Hulpverleners uit de regio verwijzen beter door
 • Hulpverleners kunnen burgers duidelijker informatie geven over de diensten naar waar ze doorverwijzen
 • Burgers uit de regio hebben vlotter toegang tot de verschillende facetten van de hulpverlening.
 • Door de bundeling van informatie gaan hulpverleners minder tijd nodig hebben om de gepaste informatie te zoeken, zodat er meer begeleidingstijd ontwikkeld vrij komt.

Doelgroep

 • primaire doelgroep: Gentse generalistische (eerstelijns) hulpverleners. Dat wil zeggen dat de inhoud afgestemd is op de professionaliteit die gepaard gaat met deze doelgroep.
 • Secundaire doelgroep: alle Gentse welzijnswerkers, buurtwerkers en zorgverstrekkers als ze gegevens of informatie nodig hebben uit een andere sector waar ze minder vertrouwd mee zijn
 • Tertiaire doelgroep: de Gentse burger. Dit geldt op 2 vlakken
  • Via een geoptimaliseerde werking van de professionele hulpverlener verhoogt de kwaliteit van de doorverwijzing bij een cliënt
  • Gentse burgers die zelf geen hulpverleners zijn, maar wel over voldoende taalvaardigheid beschikken om de informatie te verwerken kunnen zelf ook de nodige informatie vinden
 • Bij de ontwikkeling van de website werden op verschillende momenten testgroepen georganiseerd met hulpverleners uit Gent.

Operationele uitgangspunten

 • Combi boek sociale kaart van Gent + Vlaamse online sociale kaart
 • Geen nieuw databestand, wel interface voor bestaande databestanden
 • Open tool: eenmaal voorbij de testfase is de website vrij toegankelijk voor iedereen. Er is geen log in nodig.
 • Er kunnen wel extra functies voor specifieke beroepsgroepen toegevoegd worden. Dit is ‘work-in-progress’ Hiervoor zal het wel nodig zijn om in te loggen.
 • Online onderweg: smartphone/…
 • Doelgroep generalistische hulpverleners
 • Perspectief cliënt: toegankelijk en praktisch
 • Er worden op geen enkele manier gegevens van cliënten gekoppeld. Vanuit privacy oogpunt zou er een zware beveiliging nodig zijn, die niet kunnen gerealiseerd worden op lokaal/regionaal vlak.
 • Regio Gent
 • Intersectoraal

Regionaal kader

 • Het concept van deze sociale kaart werkt enkel maar op intersectoraal vlak binnen een afgebakende regio.
 • Gezien de ontwikkelingen rond eerstelijnszones in Vlaanderen is dit de optimale regioafbakening.
 • Voor Gent is dit heel overzichtelijk vermits de eerstelijns zone Gent samen valt met de stad Gent.
 • Er wordt wel vertrokken vanuit de noden van de Gentse burger. Bepaalde voorzieningen die net buiten Gent vallen, maar een belangrijke gerichtheid hebben naar Gentse burgers kunnen ook binnen de scoop vallen (bv. psychiatrische centra).
 •  

In de loop van 2019 zal www.socialekaartvangent.be ook toegankelijk worden voor andere geïnteresseerden. Wil je op de hoogte blijven van de timing? Schrijf je in op de nieuwsbrief van Welzijnsoverleg Regio Gent.