Sociale Kaart

Welzijnsoverleg Regio Gent is als sinds de eerste helft van de jaren '80 van de 20ste eeuw actief rond sociale kaarten. Onder de naam Welzijnsraad Gent was de organisatie een pionier op het vlak van sociale kaarten in Vlaanderen, met de uitgave van de Sociale Kaart van Gent. Later onder de nieuwe naam bleef sociale kaart een prioritair thema binnen de werking.

Deze prioriteit is ook logisch: als stimuleren van samenwerking en overleg onze kernopdracht is, dan is één van de essentiële voorwaarde dat de actoren weten wie allemaal actief is op het terrein.

Vermits het voor een hulpverlener zo goed als onmogelijk is om alle evoluties in de aanverwante terreinen van nabij op te volgen, is het meer dan ooit noodzakelijk dat hulpverleners snel informatie kunnen vinden die hen ondersteunt bij de begeleiding van hun klanten. Daarom blijft sociale kaart een prioritair thema voor Welzijnsoverleg Regio Gent