Sociale Kaart van Gent 2015-2016
RTH, PGB, MFC, toegangspoorten, gemandateerde voorzieningen, FAM, A-document, M-decreet, enzzzzzz; wie kan dit nog bijhouden?

Als hulpverlener vind je vandaag zeer snel het adres dat je zoekt via google op jouw smartphone. Door alle wijzigingen en evoluties in het werkveld weet je op de duur niet meer waar je moet naar gaan zoeken. Enkel een witte raaf kan nog het overzicht bewaren op de totale welzijnssector.

De Sociale Kaart van Gent geeft al sinds jaar en dag een overzicht van het welzijnsaanbod in het Gentse.
Maar door alle wijzigingen in het werkveld heeft de redactieraad er alles aan gedaan om de wijzigingen binnen de diverse sectoren zo overzichtelijk mogelijk weer te geven.
Het is niet evident om het reilen en zeilen binnen de eigen sector op de voet te volgen, laat staan dat een hulpverlener op de hoogte kan zijn van alle evoluties bij de aangrenzende sectoren.

De Sociale Kaart van Gent geeft een overzicht van de brede welzijnssector, en toont hoe dit in het Gentse ingevuld wordt.
Wil je een eerste blik werpen op de inhoud? Kijk eens in de inhoud.
Net zoals bij elke nieuwe uitgave van de Sociale Kaart, werd de structuur van het boek grondig bestudeerd en, waar nodig, bijgewerkt door de redactieraad.

De Sociale Kaart van Gent 2015-2016 is een uitgave van Welzijnsoverleg Regio Gent


De Sociale Kaart van Gent is niet langer verkrijgbaar.

De Sociale Kaart van Gent 2015-16 kwam tot stand in samenwerking met