Sociale Kaart van Gent 2011

De pagina van de Sociale Kaart van Gent staat op http://www.wrg.be/soka.php.

Klik op de link indien je niet automatisch naar het juiste adres gaat. De nieuwe editie van de Sociale Kaart van Gent verschijnt op 8 oktober 2010, in samenwerking met OCMW Gent. Net zoals bij elke nieuwe uitgave van de Sociale Kaart, werd de structuur van het boek grondig bestudeerd en, waar nodig, bijgewerkt door de redactieraad.De Sociale Kaart kan vanaf 11 oktober 2010 op drie manieren bekomen worden:
  • ofwel door de Sociale Kaart af te halen tijdens de kantooruren (van 9 tot 16.30 uur) op het secretariaat van de Welzijnsoverleg Regio Gent, Residentie Servaes, Martelaarslaan 204 B, te 9000 Gent. De kostprijs bedraagt € 15. (Van maandag 11 oktober 2010)
  • ofwel door overschijving van € 18,50 (inclusief portkosten) op rekeningnummer 880-4172451-43 van de Welzijnsoverleg Regio Gent met vermelding ‘Sociale Kaart Gent 2009’, waarna deze toegestuurd wordt.
  • ofwel koopt u uw exemplaar in de boekhandel Story-Scientia, Sint-Kwintensberg 87, 9000 Gent.


Bij aankoop van meer dan 10 exemplaren wordt een korting toegekend. Zie prijslijst.
Neem gerust contact op als je hier meer informatie over wilt.

Wijzigingen, aanvullingen kunnen steeds doorgegeven worden aan het secretariaat. Nieuwe organisaties kunnen hun gegevens doorgeven via dit word document.


De Sociale kaart van Gent is een handig ingebonden boek dat contactgegevens en werkingsinformatie van zowat alle publieke en private organisaties uit welzijns- en gezondheidssectoren in de brede regio Gent verzamelt. Het is een begrip geworden voor iedere actief betrokkene in de Gentse hulpverlening.