Nieuwsbrief Welzijnsoverleg Regio Gent

Laatste nieuwsbrief van Welzijnsoverleg Regio Gent
30 juni 2020
Welzijnsoverleg Regio Gent bracht jarenlang maandelijks een gratis elektronische nieuwsbrief uit met informatie over het Gents welzijnswerkveld.

Deze nieuwsbrief van 30 juni 2020 is de allerlaatste nieuwsbrief van Welzijnsoverleg Regio Gent.
Vandaag neemt WRG vzw afscheid. De werking van het regionaal welzijnsoverleg (RWO) kantelt morgen in de werking van de eerstelijnszones. Vanaf 1 juli werken we binnen de eerstelijnszone in Gent aan een breed verhaal, waarin zorg en welzijn elkaar vinden.

Wil je na 1 juli op de hoogte blijven over de Gentse welzijns- en zorgsector?

Schrijf je zeker in op de nieuwsbrief van Eerstelijnszone Gent. Hou regelmatig de websites van de eerstelijnszones uit ons werkingsgebied in de gaten:
De raad van bestuur en het team van Welzijnsoverleg Regio Gent wil je van harte bedanken voor het vertrouwen dat jullie de afgelopen jaren in ons hadden. We hopen jullie in de toekomst terug te ontmoeten vanuit het nieuwe kader.

Je vindt deze nieuwsbrief ook hierNieuws uit de regio

Het team van Eerstelijnszone Gent start op 1 juli
Op 1 juli 2020 zal het team van Eerstelijnszone Gent van start gaan.

Het team zal bestaan uit:

De e-mailadressen zullen actief zijn m.i.v. 1 juli 2020. Het centraal e-mailadres info@elzgent.be is nu al actief.


Zou je ook graag voor het team van Eerstelijnszone Gent vzw willen werken? Kijk zeker naar de openstaande vacature onderaan in deze nieuwsbrief!

 Workshops rond het welzijn van jongeren
Stad Gent en RADAR organiseren in het najaar 2020 verschillende workshop rond het welzijn van jongeren, voor iedereen die werkt met of voor jongeren. Zie programma. Het aantal plaatsen zijn beperkt, dus snel inschrijven is de boodschap.Praktijkonderzoek Sociaal Middenveld
De Stad Gent wil onderzoeken hoe de “verhouding tussen Gentse sociaal middenveldorganisaties en -initiatieven en Stad Gent” enerzijds en de “onderlinge verhouding tussen deze Gentse sociaal middenveldorganisaties en -initiatieven” anderzijds, beter georganiseerd kan worden. Zie mail, website, informatiepagina en de on-line bevraging.Sociaal innovatiefonds
Met het sociaal innovatiefonds voorziet Stad Gent tweejaarlijks 600.000 euro om maatschappelijke uitdagingen op een vernieuwende manier aan te pakken. Enkel feitelijke verenigingen en vzw’s kunnen een subsidieaanvraag indienen. Elk projectvoorstel wil een antwoord bieden op een signaal dat recent aan de oppervlakte kwam of moet inspelen op een signaal uit de signalenbundel 2018. Zie website.

(Het aanvraagformulier wordt op 1 juli aan de website gekoppeld)Experimentele woonprojecten in Oost-Vlaanderen
De Provincie Oost-Vlaanderen wil de Oost-Vlaamse woonmarkt versterken en subsidieert experimentele woonprojecten in Oost-Vlaanderen. Nieuwe projectaanvragen dienen voor 1 september 2020 ingediend te worden. Zie mail.Intersectorale intervisietafels KOPP - KOAP
Kinderen die opgroeien bij een ouder met een psychische en/of afhankelijkheids-problematiek hebben een verhoogde kwetsbaarheid om zelf problemen te ontwikkelen. Preventie, vroegdetectie en vroeginterventie zijn daarom zeer belangrijk. Reeks van 3 begeleide intervisies van telkens 2u. Zie aankondiging. De data voor Gent zijn 3 december 2020, 11 maart 2021 en 10 juni 2021. Dag van de mantelzorg
23 juni was dag van de mantelzorg. In Gent werden meer dan 700 mantelzorgers genomineerd en verwend met een beetje you-time. Onderzoek van Hogent i.s.m. Steunpunt Mantelzorg bevestigt dat de coronacrisis mantelzorgers extra onder druk zet! Dit komt ook sterk naar voor in enkele prachtige Gentse mantelzorgportretten die Mona Dewaele verzamelde naar aanleiding van de mantelzorgactie. Zeker de moeite waard om eens te beluisteren via De Gentse raconteurs.Nieuwe website Overkophuis Gent
Het Overkophuis in Gent heeft een nieuwe website gelanceerd waarop het volledige Gentse OverKop-aanbod te zien is en nog veel meer: gent.overkop.be.Digitale ondersteuningstools
Nu we meer en meer digitaal aan de slag gaan, is het belangrijk dat de digitale wereld voor elkeen toegankelijk is. Er bestaan heel wat digitale ondersteuningstools die mensen met digitale moeilijkheden kunnen helpen. Meer info vind je hier, hier en hier in de sociale kaart van Gent Kind en Preventie wordt Wiegwijs
Kind en Preventie krijgt een nieuwe naam: Wiegwijs. Meer info en website. Wiegwijs vzw is door Kind en Gezin erkend als organisator van consultatiebureaus en inloopteams en werkt ook samen met lokale besturen. In de Gentse regio organiseren ze verschillende consultatiebureaus, een prenataal steunpunt en een inloopteamwerkingFollow-up inzamelactie digitale toestellen
De inzamelactie van digitale toestellen was zo'n groot succes, dat er voor een deel ervan nog geen bestemming is. Kunnen jullie deze gebruiken voor jullie school, organisatie of ken je particulieren die er een kunnen gebruiken? Laat ons iets weten ! We kunnen ook helpen met het installeren van een computerklasje of computerhoekje op maat. Meer infoWereldvluchtelingendag: buitenluchtexpo 'Overal en Ergens'
Op 20 juni is het Wereldvluchtelingendag. Ook in Gent staan we stil bij deze mensen. Samen met enkelen van hen werkten Stad Gent en IN-Gent vzw de afgelopen maanden aan de buitenluchtexpo ‘Overal en Ergens’ met foto's en bijhorende verhalen. Meer infoVormingsaanbod Herstelacademie
Het vormingsaanbod voor de herstelacademie voor het najaar is bekend. Zie pagina.Nieuwe webstek voor OCMW Gent
Op maandag 15 juni werd de inhoud van de website ‘ocwmgent.be’ geïntegreerd in de website van Stad Gent. Stad.gent/ocmw bundelt voortaan alle info over OCMW-hulpverlening. De nieuwe webstek combineert een nieuwe, frisse look die ook op smartphone leesbaar is met een grondige inhoudelijke update. Ook de komende maanden wordt de inhoud nog verder bijgeschaafd met de (kwetsbare) Gentenaar als centraal uitgangspunt. Zie mail.Onderzoek vervoersarmoede
Het Netwerk Duurzame Mobiliteit heeft in samenwerking met verschillende universiteiten een vragenlijst opgesteld die peilt naar vervoersarmoede. Vervoers- of mobiliteitsarmoede treft heel wat mensen, ook in Gent, bleek uit de signalenbundel 2018: niet kunnen fietsen, niet beschikken over een auto, geen geld voor openbaar vervoer, ... Met deze vragenlijst willen de onderzoekers nagaan of de coronacrisis een impact had op verplaatsingen van vervoersarmen.LMN Regio Gent zwaait uit, maar ziet u graag terug!
Er wordt volop werk gemaakt van de reorganisatie van de zorg in Vlaanderen. Als onderdeel van deze reorganisatie komt er nu de uitdaging om te werken binnen eerstelijnszones. LMN’s verdwijnen in het kader van een reorganisatie van de eerste lijn. Meer info en contactgegevensVrijwilligers gezocht voor de consultatiebureaus
In het kader van de volksgezondheid is het essentieel dat jonge kinderen de nodige vaccinaties krijgen. Voor de consultatiebureaus is Kind en Preventie dan ook dringend op zoek naar vrijwilligers, voornamelijk voor het bewaken van de social distance en het opvolgen van hygiënische maatregelen. Meer infoProjectoproep KBS: digitale uitrusting en ondersteuning kwetsbare jongeren
De Koning Boudewijnstichting lanceert een projectoproep om de scholing, opleiding en zoektocht naar werk van maatschappelijk kwetsbare jongeren te steunen, dankzij digitale uitrusting en ondersteuning. Meer info. Indienen kan tot en met 2 juli 2020.Eerdere berichten i.v.m. corona
Berichten die eerder vermeld werden rond corona vind je hier.
Vacatures in de regioEerstelijnszone Gent vzw zoekt een beleidsmedewerker
Eerstelijnszone Gent gaat van start op 1 juli en zoekt op korte termijn nog een beleidsmedewerker om het team aan te vullen. Zie vacature. Solliciteren voor 12 juli.RADAR zoekt projectmedewerker ELP Kinderen & Jongeren
RADAR zoekt een projectmedewerker om de eerstelijnspsychologische zorg voor kinderen en jongeren (volgens de RIZIV conventie) in RADAR te implementeren. Zie vacature. Solliciteren kan tot 6 juli.Vacature stadsondersteuner adviesraad personen met een handicap
Stad Gent heeft een vacature voor stadsondersteuner van de adviesraad personen met een handicap. Solliciteren kan tot 6 juli. 


Nieuwsbrieven uit de regioWil je deze nieuwsbrief niet langer ontvangen?
Dit is de laatste editie van deze nieuwsbrief, dus je zal hem niet meer ontvangen. Wil je echt zeker zijn? Stuur deze nieuwsbrief door naar info@wrg.be, en we halen jouw mailadres uit de maillijst.