Nieuwsbrief Welzijnsoverleg Regio Gent

Nieuwsbrief Welzijnsoverleg Regio Gent
Januari 2020

Welzijnsoverleg Regio Gent brengt maandelijks een gratis elektronische nieuwsbrief uit.
In deze nieuwsbrief vind je de verschillende berichten die de afgelopen weken op de website van Welzijnsoverleg Regio Gent (WRG) verschenen zijn.
Bezoek ook onze website www.wrg.be, die de welzijnsactoren uit de Gentse regio op de hoogte houdt van de verschillende activiteiten in de regio.

Je vindt deze nieuwsbrief ook hier


Praktische vorming Sociale Kaart van Gent

Raak je soms de weg kwijt in het Gentse welzijnslandschap? Welk aanbod is er precies in andere sectoren? Ontdek tips voor warme doorverwijzing en oefen met de nieuwe digitale versie van de Sociale Kaart van Gent. Schrijf je hier in voor een praktische vorming op donderdag 5 maart van 10u tot 12u. 

Liever uitleg in teamverband? Wij komen naar je toe! Boek je vorming via info@socialekaartvangent.be of bel 09 225 91 33.


Activiteiten in de regioWinternoodplan Gent met uitgebreide nachtopvang en warm onthaal

Van 18 november 2019 tot 30 maart 2020 loopt het winternoodplan met een uitgebreide winternachtopvang en een warm onthaal in het Inloopcentrum SOC in De Pannestraat elke dag tussen 16u30 en 20u30
Taskforce Wonen Gent

De Taskforce Wonen Gent bracht een nieuwsbrief uit en nodigt hiermee tegelijkertijd uit voor een nieuwe open vergadering op dinsdag 7 januari 2020 van 14 tot 16u. Inschrijven via taskforce.wonen@stad.gent
Veranderforum wordt Gents Eerstelijns Forum (GEF)

De totstandkoming van de eerstelijnszones is momenteel in volle snelheid. Eerstelijnszone Gent kiest er voor om het veranderforum te hervormen tot Gents Eerstelijns Forum. Het eerste forum vindt plaats op 22 januari 2020. Zie nieuwsbrief.
Tweede lunchgesprek intrafamiliaal geweld

Op 27 januari organiseert de Dienst Preventie voor Veiligheid van stad Gent een 2de lunchgesprek over intrafamiliaal geweld voor(boven)lokale partners die actief of passief betrokken zijn op het thema. Meer info en inschrijven
Tweedaagse vorming suïcidepreventie voor intermediairs

De suïcidepreventiewerking van de Centra Geestelijke Gezondheidszorg organiseren op 28 januari en 6 februari 2020 een 2-daagse vorming aan voor hulpverleners uit de volwassenenhulpverlening. Zie website.
Laagdrempelig rookstopaanbod in Gent

Ook in 2020 bieden bieden Stad Gent, Logo Gezond+ en Bond Moyson een laagdrempelig aanbod rookstop. Een gespreide groepsbegeleiding vanaf januari en vanaf maart en een intensieve groepsbegeleiding in februari. Meer info en inschrijven
Leer je cliënt mijn loopbaan gebruiken

Leer je cliënt Mijn Loopbaan gebruiken bij het zoeken naar werk tijdens een vorming van Gent Stad in Werking op 28 januari. Zie uitnodiging.
Boeiende boterhammen

Met de steun van DeelSEL Gent worden er informele bijeenkomsten georganiseerd waarbij een spreker een initiatief of organisatie uit de regio Mariakerke-Wondelgem-Brugse poort-Rabot- Bloemekenswijk-Voormuide-Sluizeken-Tolhuis-Ham, toelicht. Zie jaarprogramma. Inschrijven kan via bart.dewulf@sintjozef-gent.be
Introductie Themagecentreerde Interactie (basismethode cursus)

In deze TGI-cursus leer je effectief leiderschap neer te zetten in functie van de noden van het team, een opleidingsgroep, de organisatie … Je leert je staande houden in deze woelige tijden. Je leert omgaan met moeilijke opdrachten. Meer info en inschrijven
Save the date workshop mantelzorgbeleid

In de workshop “Samen bouwen aan mantelzorgondersteuning in Gent” kom je te de laatste ontwikkelingen van het mantelzorgbeleid in Gent te weten. Daarnaast kan je mantelzorgers en organisaties leren kennen die rond dezelfde prioriteiten willen samenwerken. Noteer dus zeker al de datum donderdag 26 maart 2020 in je agenda (12u00 tot 16u). Uitnodiging en concreet programma volgen.
Dag van de mantelzorg 2020@Dekrook

Samen met enkele mantelzorgers willen we acties opzetten rond dag van de mantelzorg op 23 juni 2020. De Krook is al gereserveerd! Nu nog de invulling. Heb je als mantelzorger, professional of organisatie interesse om deze acties mee inhoud te geven? Laat het zeker weten via jakob.decavel@stad.gent.


Nieuws uit de regioInzetten op het netwerk van het Kind

Het IROJ OVL (forumgroep intersectorale trajecten jonge kinderen) zet in op het werken met netwerken en organiseert het opleidings- en intervisietraject ‘Inzetten op het netwerk van het kind’.
Er wordt gestart met de kick-off op 14/02/2020 en vervolgens het traject op 16/03, 11/06 en 09/10. Meer informatie vinden jullie in de uitnodiging. Inschrijven kan via deze link: inschrijven
Kaderbesluit Sociaal Huren: info van Dienst Wonen

Vanaf 1 januari 2020 zijn er nieuwe regels voor het huren van een sociale woning. Deze regels zijn bepaald door de Vlaamse Regering en gelden voor iedereen die zich inschrijft voor een sociale woning en voor iedereen die een sociale woning huurt. Dienst Wonen van de Stad Gent geeft meer informatie en wat bijkomende duiding.
Wijzigingen kaderbesluit sociale huur

Op 24 mei 2019 keurde de Vlaamse Regering een aantal ingrijpende wijzigingen in het Kaderbesluit Sociale Huur goed. Deze wijzigingen gaan van kracht op 1 januari 2020. Ook de huurprijsberekening wijzigt. In de tweede helft van december 2019 krijgen de huurders hierover een schrijven van de sociale huisvestingsmaatschappijen. Meer info en nota belangrijkste wijzigingen
Aanmeldingsprocedure voor het gewoon basisonderwijs in Gent

Ook dit schooljaar organiseert het LOP basisonderwijs een aanmeldingsprocedure voor het gewoon basisonderwijs in Gent en Merelbeke. Om de aanmeldingsprocedure zo breed mogelijk bekend te maken, wordt ook de hulp van de hulpverleningssector gevraagd. Zie mail.
Projectoproep voeding en beweging kinderen en jongeren

Wie graag een initiatief wil opstarten rond voeding en beweging bij jongeren en kinderen, kan tot 10 februari een projectsubsidie (max. 5000 euro) aanvraag indienen bij de Koning Boudewijn Stichting. Meer info


Sociale Kaart

Wijziging openingsuren JAC

De openingsuren van het JAC, CAW Oost-Vlaanderen vzw, Drabstraat 18 in Gent - wijzigen tijdelijk vanaf maandag 6 januari. Zie overzicht.
Bekijk meer info over hulpverlening aan kinderen en jongeren in de Sociale kaart van Gent.
Vacatures in de regioKompanjon vzw zoekt een coach

Kompanjon vzw biedt studie- en opvoedingsondersteuning aan huis aan kinderen uit kansarme gezinnen in Gent. Zij zoeken een halftijdse coach. Zie vacature. Solliciteren voor 14 januari.
Diverse vacatures De Triangel

Dienstverleningscentrum De Triangel heeft verschillende vacatures. Zie website.
Nieuwsbrieven uit de regioWil je activiteiten, vacatures of nieuws doorgeven via deze nieuwsbrief?
Stuur een mailtje naar info@wrg.be

Ken je iemand die deze nieuwsbrief ook wilt ontvangen?
Die kan zich op deze pagina inschrijven voor onze gratis nieuwsbrief.

Wil je deze nieuwsbrief niet langer ontvangen?
Stuur deze nieuwsbrief door naar info@wrg.be, en we halen jouw mailadres uit de maillijst.