Nieuwsbrief Welzijnsoverleg Regio Gent

Nieuwsbrief Welzijnsoverleg Regio Gent
November 2019Welzijnsoverleg Regio Gent brengt maandelijks een gratis elektronische nieuwsbrief uit.
In deze nieuwsbrief vind je de verschillende berichten die de afgelopen weken op de website van Welzijnsoverleg Regio Gent (WRG) verschenen zijn.
Bezoek ook onze website www.wrg.be, die de welzijnsactoren uit de Gentse regio op de hoogte houdt van de verschillende activiteiten in de regio.

Je vindt deze nieuwsbrief ook hier


Vorming: Wegwijs met de Sociale Kaart van Gent

Raak je soms de weg kwijt in het Gentse welzijnslandschap? Welk aanbod is er precies in andere sectoren? Ontdek tips voor warme doorverwijzing en oefen met de nieuwe digitale versie van de Sociale Kaart van Gent. Voor alle vrijwillige en professionele hulpverleners en zorgverstrekkers. Deze praktische vorming gaat door in het Hoeveke op dinsdag 12 november van 13u tot 15u. Schrijf je hier in.

Liever uitleg in teamverband? Wij komen naar je toe! Boek je vorming via info@socialekaartvangent.be of bel 09 225 91 33.Een fout melden op www.desocialekaartvangent.be

Heb je een fout ontdekt op www.desocialekaart.be of wil je een verbetersuggestie geven? Je vindt op elke pagina van de website een formulier waar je een opmerking over die specifieke pagina kunt doorgeven.

Activiteiten in de regioVorming ‘minderjarige vluchtelingen en gezinshereniging’
OTA organiseert op 7 november een vorming rond minderjarige vluchtelingen en gezinshereniging. Zie website.Tweedelige workshop: Mijn ondersteuning plannen… Hoe begin ik er aan?
Op 7 en 14 november, telkens van 19u30 tot 22u, gidst Vraagwijzer cliënten door het zorglandschap en kunnen ze meer uitleg bekomen over de mogelijkheden naar ondersteuning toe (met of zonder persoonsvolgend budget). De workshop gaat door in het KVG-kantoor Oost-Vlaanderen (Dendermondsesteenweg 565, 9000 Gent). Inschrijven kan via de website van KVGDiabetessymposium en leefstijlbeurs
De beroepsorganisatie voor verpleegkundigen (NVKVV) organiseert op 7 en 8 november het 22ste Diabetessymposium met leefstijlbeurs in Gent. Meer info en inschrijvenInformatiesessie correctiefase VAPH-budgetten
Het VAPH organiseert op 7 november een provinciale informatiesessie in Gent over de aanpassing van de persoonsvolgende budgetten (in het kader van de zogenaamde 'correctiefase 2'). Lees meer over het ondersteuningsaanbod met VAPH-budget in de Sociale kaart van Gent.Diabetessymposium en leefstijlbeurs
De beroepsorganisatie voor verpleegkundigen (NVKVV) organiseert op 7 en 8 november het 22ste Diabetessymposium met leefstijlbeurs in Gent. Meer info en inschrijvenOpen Vergadering drugbeleid Gent
Stad Gent en de Stuurgroep Drugbeleid organiseren op 13 november een open vergadering om het Drugbeleidsplan 2020-2025 aan het brede werkveld voor te stellen en via thematische sessies te laten valideren. Meer info en inschrijven. Effectief reageren op discriminerende uitspraken
In-Gent organiseert verschillende vormingssessies van een volledige dag rond effectief reageren op discriminerende uitspraken. Meer info en inschrijvenOuderenweek 2019
Van 18 tot 24 november loopt de Ouderenweek 2019 met als thema 'Ouderen als actieve schakel voor een hechtere buurt'. Meer informatie en inspiratieLezing vrijwilligersmanagement
Vrijwilligerspunt Gent organiseert op 18 november een lezing over vrijwilligersmanagement. De toegang is gratis. Meer info en inschrijven, zie website en flyer.  Klaar voor de Gentse Seniorenweek 2019?
Van maandag 18 tot en met zondag 24 november vindt de Seniorenweek 2019 plaats. Op het programma staan onder meer verschillende muzikale optredens, Bal Römantiek, een lezing door een gelukscoach en zelfs K'robics. Plezier gegarandeerd! Zie programma.Week tegen familiaal geweld

Naar aanleiding van de Internationale dag tegen geweld op vrouwen op 25 november, organiseert Stad Gent voor de 3de keer van 18 tem 25 november een week tegen familiaal geweld met tal van boeiende en gratis activiteiten. Ze tonen ons stuk voor stuk hoe belangrijk het is dit taboe te doorbreken. Meer info in flyer en op website, en inschrijvenBeroepsethiek en beroepsgeheim voor hulpverleners
Het Steunpunt Mens en Samenleving (SAM) organiseert op 19 november in Gent een Introductie beroepsethiek en beroepsgeheim. Ook belangrijke ontwikkelingen van de voorbije jaren komen aan bod, zoals radicalisering, intrafamiliaal geweld, complexe scheidingen, kindermishandeling. Zie website.Save the date Stakeholdersforum (kinder)armoede Gent
De Cel Armoedebestrijding organiseert op dinsdag 19 november 2019 het jaarlijkse stakeholdersforum (kinder)armoede. Zie vooraankondigingCommuniceren met symbolen
Gezin en Handicap organiseert op 19 november een vormingsdag Communiceren met grafische symbolen. Geïnteresseerden kunnen daarna nog een cursus Bliss volgen. Zie mail.Stakeholdersforum (kinder)armoede Gent
De Cel Armoedebestrijding organiseert op dinsdag 19 november 2019 het jaarlijkse stakeholdersforum (kinder)armoede. Meer info en inschrijvenWorkshop cultuursensitief werken in de jeugdhulp
IROJ Oost-Vlaanderen en OTA organiseren op 19 september en op 21 november workshops cultuursensitief werken in de jeugdhulp. Zie website.Infoavond gASStvrij
Tanderuis en Pleegzorg Oost-Vlaanderen organiseren op 21 november een infoavond gASStvrij, rond gASStgezinnen die sociaal geëngageerd zijn, interesse hebben in autisme en bereid zijn om in hun gezin een kind, jongere of volwassene met autisme gedurende een dagje, een weekend of een paar vakantiedagen te laten verblijven. Zie uitnodiging.Studiedag Dialoog versterken in tijden van wantrouwen?
De Beweging van Mensen met een Laag Inkomen en Kinderen bestaat 35 jaar en organiseert op 22 november een studiedag rond "Dialoog versterken in tijden van wantrouwen? Zie uitnodiging.TEJO bestaat 5 jaar
TEJO bestaat 5 jaar en viert dit op 22 november. Hou alvast deze datum vrij. Meer infoKick-off lerend netwerk zorgraden
Vivel is pas opgestart en organiseert een eerste event: Kick-off Lerend Netwerk zorgraden. In Gent vindt de kick-off plaats op 25 november. Zie bericht.Vorming oefenkansen Nederlands
IN-Gent organiseert vormingssessies voor al wie oefenkansen Nederlands aanbiedt, er is een aanbod op 26 november, op 3 december en op 17 december. Meer info en inschrijvenVan zorg naar werk
Op 28 november vindt de beurs "Van zorg naar werk" plaats. Deze beurs is bedoeld voor personen die vanuit een kwetsbare situatie voorzichtige stappen wensen te zetten naar een job, alsook voor doorverwijzers die hun netwerk verder willen uitbouwen. Zie uitnodiging.Projectenbeurs Gent Stad in Werking
Op 28 november organiseert Stad Gent een projectenbeurs met projecten die passen binnen het kader van meer en beter werk in Gent. Meer informatie en inschrijvenDe wereld in mijn hoofd
Tanderuis organiseert op 28 november "De Wereld in mijn hoofd": een beklijvend portret van enkele kinderen met autisme. Het vormingspakket bij deze documentaire wordt toegelicht zodat aanwezigen hiermee aan de slag kunnen in hun eigen professionele context. Zie uitnodiging.Werken met&rond jongvolwassenen
IROJ Oost-Vlaanderen organiseert in najaar 2019 en voorjaar 2020 een vormingstraject over 5 dagdelen rond werken met & rond jongvolwassenen. Zie website. De eerste sessie vindt plaats op 29 november.SAM ronde tafel voor praktijkswerkers
SAM werkt voor professionals die maatschappelijk kwetsbare mensen ondersteunen. Op 2 december organiseren in Gent een ronde tafel rond de grote uitdagingen voor de komende jaren. Zie website.Lezing vrijwilligers rekruteren
Vrijwilligerspunt Gent organiseert op 2 december een lezing over vrijwilligers rekruteren. De toegang is gratis. Meer info en inschrijven, zie website en flyer.  Vorming beroepsgeheim en privacy-wetgeving
De Deel-SEL Gent organiseert op 4 december een (gratis) vorming rond het beroepsgeheim, de privacy wetgeving en het spanningsveld tussen juridisch verantwoord en ethisch verantwoord handelen dat hiermee gepaard gaat. Meer informatie en inschrijvenWorkshopvoormiddag Diversiteitsbewust hulpverlenen
RADAR Crosslink organiseert op 5 december een een workshopvoormiddag over diversiteitsbewust hulpverlenen gericht naar iedereen die werkt met kinderen en jongeren. Tijdens de voormiddag heb je de keuze uit twee workshops van de studiedag 2018 en twee nieuwe workshops. Zie uitnodiging.SEN-SEO Symposium: losmaken en doorgeven
Het SEN-SEO symposium van 6 december focust op 'losmaken en doorgeven'. Er wordt gezocht naar invalshoeken, methodes en ideeën om te werken aan een goede afstemming: tussen cliënt en begeleider, tussen ouder en kind, tussen begeleider en ouder en tussen begeleiders onderling. Zie website.Opening nieuwbouwproject Steevliet
Steevliet opent op 6 december haar nieuwbouwproject en combineert dat met de KIHARO methode. Zie uitnodiging. Inschrijven via Inschrijvingen@steevliet.beLezing vrijwilligers coachen
Vrijwilligerspunt Gent organiseert op 9 december een lezing over vrijwilligers coachen. De toegang is gratis. Meer info en inschrijven, zie website en flyer.  Sleep out Enchanté
Op 20 december rolt Enchanté, in het kader van De Warmste Week, voor één nacht de slaapzak uit onder de blote sterrenhemel.  Uit solidariteit met mensen die dak- en thuisloos zijn en om geld in te zamelen voor het Gentse netwerk van hartelijke handelaars. Ook deelnemen aan de SLEEP OUT?Tweedaagse vorming suïcidepreventie voor intermediairen
De suïcidepreventiewerking van de Centra Geestelijke Gezondheidszorg organiseren op 28 januari en 6 februari 2020 een 2-daagse vorming aan voor hulpverleners uit de volwassenenhulpverlening. Zie website.Save the date workshop mantelzorgbeleid
In de workshop “Samen bouwen aan mantelzorgondersteuning in Gent” kom je te de laatste ontwikkelingen van het mantelzorgbeleid in Gent te weten. Daarnaast kan je mantelzorgers en organisaties leren kennen die rond dezelfde prioriteiten willen samenwerken. Noteer dus zeker al de datum donderdag 26 maart 2020 in je agenda (12u00 tot 16u). De workshop vind plaats in de Cultuurkapel Sint-Vincent (Sint-Antoniuskaai 10, 9000 Gent). Uitnodiging en concreet programma volgen.Dag van de mantelzorg 2020@Dekrook
Samen met enkele mantelzorgers willen we acties opzetten rond dag van de mantelzorg op 23 juni 2020. De Krook is al gereserveerd! Nu nog de invulling. Heb je als mantelzorger, professional of organisatie interesse om deze acties mee inhoud te geven? Laat het zeker weten via jakob.decavel@stad.gent.

Nieuws uit de regioUitnodiging leernetwerk gebruikersparticipatie

Werk je voor een gezondheids- of welzijnsvoorziening? Zoek je handvaten om met gebruikers aan de slag te gaan binnen je organisatie? Schrijf je dan vóór 8 november in voor het leernetwerk dat jullie aangeboden wordt door het Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen en Stad Gent in het kader van de actiegroep gebruikersparticipatie binnen de Eerstelijnszone Gent. Meer info vind je hier.Een escape room over dementie
Op 15 november wordt ‘De tuin van Victoria’, escape room over dementie, die de dialoog over dementie stimuleert voorgesteld. De escape room is te bekijken van 14 tot 17 november bij CAMPO Victoria. Zie persbericht.Samenwerking Fiola en Yieha
Fiola is een samenwerking aangegaan met Yieha, een inclusieve vrijetijdsbeweging. Zie mail.Ondersteuning gendergerelateerd geweld
GAMS vzw en haar partners willen organisaties identificeren en benoemen die ondersteuning bieden aan personen (v/m/x) met een migratieachtergrond die met gendergerelateerd geweld worden geconfronteerd. Biedt jouw organisatie dergelijke ondersteuning, vul dan zeker het registratieformulier inDe lage emissiezone Gent komt eraan
Vanaf 1 januari 2020 is de hele Gentse binnenstad een lage-emissiezone. De meest vervuilende wagens mogen er dan niet langer in. Op de website vind je alle informatie, verschillende folders en informatie over subsidies en premiesVreemdgaan-Wisselleren 2019
De inschrijvingen voor Vreemdgaan 2019 werden afgesloten. Was je te laat om in te schrijven? Neem gerust nog een kijkje tussen de nog openstaande vacatures. Het is nog mogelijk om hier op in te schrijven! Zie website.Tijdelijk opvangcentrum in Gent
Fedasil opent dit najaar nog een tijdelijk opvangcentrum voor asielzoekers in Gent, omdat er extra opvangcapaciteit nodig is om alle nieuwkomers een plaats te kunnen aanbieden. Het gaat om het ponton ‘Reno’ dat opnieuw aan de Rigakaai zal aanmeren. Zie persbericht.Oproep bekendmaking Mentor2Work
Mentor2Work is een tewerkstellingsproject van het Minderhedenforum. Ze doen een oproep naar organisaties om dit project bekend te maken bij werkzoekenden met een migratieachtergrond.  Lees meer in de folder of bekijk het aanbod voor mensen met een migratieachtergrond in de Sociale kaart van GentOnline-verklaring voor orgaandonatie mogelijk in Gent
Sinds 11 oktober kan je in Gent een online-verklaring voor orgaandonatie doen. Het kan ook nog altijd schriftelijk en via het loket. Meer info in persbericht en op de websiteCO-preventie
In België vallen er nog elk jaar dodelijke slachtoffers door CO- of koolstofmonoxidevergiftiging. CO is een gas dat je niet ruikt, niet proeft, niet ziet of niet voelt. Het sluipt je woning binnen als een stille moordenaar en voordat je het merkt, is het vaak al te laat. Help je mee om CO-slachtoffers in Gent te vermijden? Verspreid dan deze infoOmtrent In-Gent
Kunnen enkel nieuwkomers bij IN-Gent terecht? Hoe lang duurt een inburgeringstraject? Hoe communiceer ik met anderstaligen? …   Antwoorden op deze en nog veel meer vragen krijg je van IN-Gent zelf. Boek en ze komen met veel plezier de werking toelichten. Interesse? Neem contact op met Brigitte Hemmerijckx.  Neem alvast ook eens een kijkje op onze website.Overzicht vormingen suïcidepreventie 2020
Hier vind je een overzicht van verschillende vormingen in het voorjaar 2020 rond suïcidepreventie voor intermediairs die werken met jongeren, volwassenen of ouderen.Gratis lunch voor wie het echt nodig heeft
Bij vzw Voedselondersteuning Gent kun je als hulpverlener waardebonnen aanvragen voor een gratis maaltijd in crisissituatie. De mensen kunnen de bon afgeven aan de kassa in deelnemende sociale restaurants en in De Sloep-Onze Thuis. Meer info vind je in de folder. Let op: enkel voor wie geen recht heeft op een UiTPAS en niet in staat is om de sociale tarieven te betalen.Goed eten voor iedereen
Vind je ook dat goed eten een recht is van iedereen en werk je zelf rond dit thema? Kijk wat het Stoemp-netwerk al doet en registreer jouw initiatief 

Sociale Kaart van Gent

Centrum Respiratoire Gezondheidszorg in Gent is verhuisd
Je vindt het Centrum Respiratoire Gezondheidszorg voortaan in de Kliniekstraat 27 in Gentbrugge. Bekijk meer informatie in de Sociale kaart van Gent.Vacatures in de regioCompaan zoekt arbeidsconsulent outreaching
Compaan zoekt een arbeidsconsulent outreaching voor Gent. Zie vacature. Solliciteren voor 13 november.Diverse vacatures De Triangel
Dienstverleningscentrum De Triangel heeft verschillende vacatures. Zie website.Nieuwsbrieven uit de regioWil je deze nieuwsbrief niet langer ontvangen?
Stuur deze nieuwsbrief door naar info@wrg.be, en we halen jouw mailadres uit de maillijst.