Nieuwsbrief Welzijnsoverleg Regio Gent
April 2019Welzijnsoverleg Regio Gent brengt maandelijks een gratis elektronische nieuwsbrief uit.
In deze nieuwsbrief vind je de verschillende berichten die de afgelopen weken op de website van Welzijnsoverleg Regio Gent (WRG) verschenen zijn.
Bezoek ook onze website www.wrg.be, die de welzijnsactoren uit de Gentse regio op de hoogte houdt van de verschillende activiteiten in de regio.

Je vindt deze nieuwsbrief ook hier


Sociale Trefdag

De Sociale Trefdag vond plaats op 28 maart. Het was een boeiende voormiddag met verschillende inspirerende verhalen. De presentaties en een sfeerbeeld vind je hier.Sociale Kaart van Gent

Nieuw: Op zoek naar een handig overzicht van de Gentse sociale kaart? Ontdek het boek vanaf nu online op www.socialekaartvangent.beVorming ik als hulpverlener

Het GIPS-overleg organiseert op 23 mei een interactieve sessie: Hoe draag ik zorg voor mezelf en bewaak ik mijn eigen grenzen als hulpverlener? Zeker in relatie tot gezinnen in precaire verblijfssituaties is het niet zo evident. Meer info en inschrijvenVorming wegwijsingent

Het GIPS-overleg organiseert op 6 juni een vorming met tips om gebruik te maken van de specifieke online sociale kaart voor vrijwillige en professionele hulpverleners die werken met gezinnen in een precaire verblijfssituatie. Meer info en inschrijven

Activiteiten in de regio

Asielprocedure en sociale rechten van asielzoekers

Het Agentschap Integratie & Inburgering organiseert op 4 april een vorming rond Asielprocedure en sociale rechten van asielzoekers, erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden. Zie website.Genderidentiteit en seksuele diversiteit in woonzorgcentra

Op 19 april vindt de studievoormiddag Tachtig tinten plaats over genderidentiteit en seksuele diversiteit in woonzorgcentra. Aan bod komen de ervaringen van de winnende woonzorgcentra en tools om zelf mee aan de slag te gaan. Meer info.Jonge mantelzorgers gezocht in Gent

Op 24 april 2019 organiseert Stad Gent met Idrops een infomoment voor een project voor en door jonge mantelzorgers. Ken je jongeren tot 25 jaar die thuis meeh(i)elpen in de zorg voor een ouder, grootouder, broer of zus? Leid hen dan gerust toe naar dit project. Meer infoSave the date Symposium 'papa hoort er ook bij'

Op 25 april organiseert De Sloep een symposium over vaderbetrokkenheid. Hou alvast deze datum vrij. Meer infoStudiedag Onder dak. Lokale aanpak dak- en thuisloosheid.

Hoe herken je als hulpverlener verborgen dak- en thuisloosheid? VVSG organiseert op 26 april Onder dak. Lokale aanpak dak- en thuisloosheid. Zie programma.Escaperoom rond dementie

Met ‘Bouw aan begrip’ bouwt #ANTcollectief een inhoudelijke escape room over het thema dementie, in samenwerking met Paradox en een bouwteam vol wilde ganzen. De opening vindt plaats op 27 april. Zie website.Infonamiddag DVC Heilig Hart

Dienstverleningscentrum voor personen met een beperking Heilig Hart organiseert op 7 mei een informatienamiddag voor professionelen. Zie website.Infosessie decreet jeugddelinquentierecht

Het decreet Jeugddelinquentierecht is finaal goedgekeurd en treedt in werking op 1 september 2019. In april en mei organiseren SAM en de afdelingen Voorzieningenbeleid en Gemeenschapsinstellingen van Jongerenwelzijn een regionale infosessie in Gent op 8 mei. Zie website.Actiedag ‘Samen tegen vroegtijdig schoolverlaten’

Op 9 mei vindt de actiedag rond het Gents Plan vroegtijdig Schoolverlaten plaats. Zie website, programma en inschrijvingspagina.HCA Oost-Vlaanderen vzw bestaat 10 jaar

HCA Oost-Vlaanderen (Herstelgerichte en constructieve afhandelingen) bestaat 10 jaar en viert dat op 16 mei met een aantal interessante workshops en een meet and greet. Zie uitnodiging.Voortraject Hoger Onderwijs voor anderstaligen

Voor anderstaligen die een Nederlandstalige opleiding wensen te volgen aan een hogeschool of universiteit, organiseert IN-Gent een Voortraject Hoger Onderwijs voor anderstaligen. Meer info en inschrijven voor een info-sessieAnders kijken en luisteren naar kinderen en jongeren

De Brede Stuurgroep Jeugd en het atelier psychische kwetsbaarheid Ledeberg organiseert op 28 mei de lezing ‘Anders kijken en luisteren naar kinderen en jongeren’ door Lut Celie, psychotherapeut bij De Bleekweide. Zie website.Save the date: taskforce Wonen Stad Gent

Op 3 juni gaat de volgende bijeenkomst van de Taskforce Wonen door. Hou alvast deze datum vrij.Besteding van een persoonsvolgend budget

Het VAPH organiseert op 7 juni een informatiesessie over de besteding van een persoonsvolgend budget. Zie nieuwsbrief en website.Beroepsethiek en beroepsgeheim voor hulpverleners

In de Introductie beroepsethiek en beroepsgeheim van SAM, op 19 november, worden ook nog belangrijke ontwikkelingen van de voorbije jaren toegelicht: zoals radicalisering, intrafamiliaal geweld, complexe scheidingen, kindermishandeling. Zie website.Nieuws uit de regio

Werk mee aan de ESF-projectoproep

Gent, Stad in Werking doet een oproep om mee te werken aan de ESF-projectoproep 475 'Outreach en activering'! Zie oproep.Tentoonstelling 'straat wezen'

Jong Gent in Actie en het Jean-Jacques collective bundelden hun krachten in een fototentoonstelling ‘straat wezen’, die een realistisch en persoonlijk beeld schetst van drie jongeren in Gent. De tentoonstelling vindt plaats van 23 april tot en met 10 mei. Zie website.Huisvestingsproject Campus Vesalius

Sinds eind november is het tijdelijk huisvestingsproject Campus Vesalius van start. Vanaf 1 maart 2019 verzorgt G4S Care het beheer van het project én zullen zij, samen met de aanmelders, de bewoners gedurende hun verblijf in Vesalius intensief begeleiden op diverse vlakken, ook in hun zoektocht naar een woning. Je kan nog steeds alleenstaanden in woonnood, die aan volgende voorwaarden voldoen, aanmelden. Zie voorwaarden.Vormingen Stressweg De Zuidpoort

De Zuidpoort heeft de komende maanden verschillende vormingen rond De Stressweg gepland. Zie website.Ghapro en Pasop werken samen als Violett

Pasop heeft een werking in Gent voor vrouwen en mannen die werken in de prostitutie. Zij gaan verder samenwerken met de Antwerpse vereniging Ghapro onder de naam Violett. Zie website.Aanmelden voor het secundair onderwijs in Gent (en enkele randgemeenten)

Wie naar het 1e jaar secundair onderwijs wil gaan tijdens het schooljaar 19-20 moet tussen 1 april 19 (12u) en 26 april 19 (12u) digitaal aanmelden via meldjeaansecundair.gent.be.   Raadpleeg de brochure of ga naar www.aanmeldensecundairescholen.gent.Ervaringsverslag arbeidsmarkt voor jongeren met een migratieachtergrond

Via het programma van intergenerationele en interculturele mentoring heeft DUO for a JOB gedurende 5 jaar getuigenissen van bijna 1300 jongeren met migratieachtergrond kunnen verzamelen. Lees hier het volledige ervaringsverslag.Nieuwe openingsuren IN-Gent

IN-Gent heeft vanaf 8 april nieuwe openingsuren. Je vindt ze hier.Leer- en deeldag voor eerstelijnszones

Op 19 maart vond de Leer- en deeldag voor eerstelijnszones plaats. Een sfeerbeeld vind je hier. Vanuit WRG kwam in verschillende workshops de sociale kaart van Gent, beleidssignalen, en Plazzo aan bod. Ook de Gentse projecten Community health workers en doelgerichte zorg waren prominent aanwezig.Open vormingsaanbod Vrijwilligerspunt Gent

Het Vrijwilligerspunt Gent organiseert in het voorjaar 2019 verschillende vormingssessies. Meer info en inschrijvenBezoek eens een mobiele mantelzorgwoning

Stad Gent neemt op de site van woonzorgcentrum De Liberteyt een mobiele mantelzorgwoning in gebruik. Geïnteresseerden kunnen er een kijkje nemen en krijgen meer uitleg. Vanaf september kan je ook één of twee nachten in de kijkwoning logeren. Meer infoBrochure De grote stap. Secundair onderwijs in de regio Gent - 2019 is er

De Brochure De grote stap bundelt gedetailleerde informatie over aanmelden en inschrijven voor het schooljaar 2019-2020, het secundair onderwijs (de modernisering en het huidige systeem), het deeltijds beroepssecundair onderwijs, de leertijd, het duaal leren en het buitengewoon secundair onderwijs in de Gentse regio.Vacatures in de regio

De Triangel zoekt:

De Triangel zoekt een verpleegkundige, begeleiders voor Vliering en Molendreef 69, en hoofdbegeleiders voor Vliering en  Molendreef 69.Gent Stad in Werking zoekt

een voltijds arbeidsbegeleider voor het ESF-project 'Werkplek Vluchtelingen'Enchanté zoekt

een halftijds hartelijke projectmedewerkerCGG Eclips zoekt

Een psychiater verslavingsarts en een psychiater forensische zorg.Nieuwsbrieven uit de regioWil je deze nieuwsbrief niet langer ontvangen?
Stuur deze nieuwsbrief door naar info@wrg.be, en we halen jouw mailadres uit de maillijst.