Uitbreiding naar 65+ en update tijdelijke maatregelen ELP

 

Aan de contactpersonen van de eerstelijnszones binnen Het PAKT

 

Geachte,

 

Graag brengen wij u op de hoogte dat de uitbreiding van eerstelijnspsychologische zorg voor de doelgroep ouderen (65+) van start is gegaan.

 

Wat betekent dit concreet?

 

                    De maximumleeftijd wordt geschrapt.

                    Naast de huisarts en psychiater mogen, voor de doelgroep ouderen, ook geriaters ELP-sessies voorschrijven.

                    De indicatie “gebruik van slaap- en kalmeermiddelen” geeft recht op terugbetaling van ELP-sessies. De nieuwe indicatie geldt ook voor cliënten tussen 18 en 64 jaar.

Er zal een nieuw verwijsdocument met de nieuwe indicatiestelling(en) alsook de uitbreiding van doelgroep(en) opgesteld worden.

Op dit moment hebben wij nog geen zicht wanneer wij dit mogen ontvangen. De FOD heeft laten weten dat het huidige verwijsvoorschrift tot dan geldig is.

Van zodra wij het nieuw verwijsdocument ontvangen hebben zullen wij u dit zeker snelst mogelijk bezorgen.

 

? Deze aanpassingen duren in eerste instantie tot en met 31-12-2020.

 

Naast de uitbreiding van de doelgroep ouderen zijn in het kader van COVID-19 nog enkele andere tijdelijke maatregelen van kracht zoals:

 

•            De mogelijkheid om ELP-sessies door videocommunicatie aan te bieden

•            Uitbreiding gemachtigde verwijzers met arbeidsarts

•            Versoepeling van de verwijsmodaliteiten

•            Overschrijding van de maandcapaciteit

 

? Deze aanpassingen duren in eerste instantie tot en met 30-6-2020.

 

Voor meer informatie over de tijdelijke maatregelen kunt u terecht op onze website onder het tabblad “tijdelijke maatregelen”.

 

Bijkomend kunnen zich zelfstandige klinisch psychologen of orthopedagogen (hoofd- of bijberoep) via de versnelde instroom tijdelijk kandidaat stellen.

Dit maak dat de lijst van geconventioneerde klinisch psychologen/orthopedagogen sinds april continu verder aangegroeid.

Op deze lijst kunt u ook raadplegen welk aanbod de eerstelijnspsychologen op dit moment aanbieden (face to face of beeldbellen).

 

Volgende link geeft de actuele lijst van psychologen/orthopedagogen die binnen Het PAKT eerstelijnspsychologische zorg aanbieden.

 

Voor verder informatie kunt u altijd terecht bij mij of bij de Netwerkcoördinator Ilse De Neef (ilsedeneef@pakt.be)

 

? Graag vraag ik om dit bericht doorsturen naar de leden van uw kring.

 

Vriendelijke groeten,

 

Anna-Katharina Simon

Projectmedewerker – Het PAKT

Oude Abdij, Drongenplein 26

9031 Drongen

0499 90 22 29

Anna-katharina.simon@pakt.be

www.pakt.be

 

Ik werk van maandag tot donderdag tussen 9u00 en 13u45