De Provincie Oost-Vlaanderen wil de Oost-Vlaamse woonmarkt versterken en subsidieert experimentele woonprojecten in Oost-Vlaanderen.

Nieuwe projectaanvragen dienen voor 1 september 2020 ingediend te worden.


Welke projecten komen in aanmerking?

De subsidie wordt toegekend aan innoverende projecten die nieuwe woonvormen mogelijk maken:

-      Meegroeiwonen

-      Gemeenschappelijk wonen

-      Aangepast wonen voor bijzondere doelgroepen

-      Wonen in leefbare en duurzame wijken


De projecthouders tonen in hun aanvraag dat ze inspelen op tekorten en/of maatschappelijke noden in Oost-Vlaanderen.


Zelf een project indienen?

Surf naar www.oost-vlaanderen.be/experimentele-woonprojecten en dien tot 1 september 2020 het ingevulde aanvraagformulier in. Je vindt er ook het provinciaal reglement met o.a. de procedure en de toekenningscriteria. Via deze link https://oost-vlaanderen.be/wonen-en-leven/publicaties/brochure-experimentele-woonprojecten.html vind je een overzichtsbrochure van vroeger goedgekeurde projecten.

 

Meer info? Contacteer ons gerust.

 

 

Met vriendelijke groeten,

 

Erik Tjampens

Provincie Oost-Vlaanderen

dienst Wonen

W.Wilsonplein 2, 9000 Gent

tel. 09 267 75 33
erik.tjampens@oost-vlaanderen.be

http://www.oost-vlaanderen.be