Beste collega's,


In opvolging van de vorige promomail brengen wij  het aanbod van de armoedeconvenant van OCMW Gent weer graag onder jullie aandacht. 

De armoedeconvenant wil sterk inzetten op budgetteringsproblemen en schulden bij precaire doelgroepen . Om deze doelstelling te kunnen realiseren bieden wij vormingen en hulpverleningsmethodieken aan die de kennis en vaardigheden inzake financiŽle educatie zullen versterken. Hiervoor wordt er gebruik gemaakt van de BIZ (Budgetinzicht) methodieken. Met het aanbod willen wij enerzijds hulpverleners versterken in hun rol om in een vroeg stadium gepaste hulp te kunnen bieden en anderzijds cliŽnten weerbaarder maken op vlak van budgetteren.  

Alle vormingen worden gratis aangeboden. Indien u meer informatie wenst dan kan u mij steeds contacteren. 


Aanbod naar cliŽnten: 
 

 • Via budgetgroepen willen we enerzijds cliŽnten administratieve en praktische vaardigheden aanleren. Anderzijds wensen we met dit groepswerk de verzelfstandiging, de zelfredzaamheid en de draagkracht van cliŽnten te vergroten.? 
  Onze budgetgroep bestaat uit 11 sessies en wordt op maat (aangepast aan de doelgroep en hun noden) aangeboden. Meer info over de verschillende sessies vind je in bijlage of op: http://www.bizoostvlaanderen.be/ons-aanbod/budgetgroep. 
  Kostprijs: gratis  
   

 • Vorming Ďbudget in handen van je kindí 

Deze vorming richt zich specifiek tot ouders. Kinderen financieel opvoeden om het later op financieel vlak weerbaarder te maken is geen evidente opdracht. Deze vorming is er dan ook om ouders in deze taak te ondersteunen. Tijdens deze sessie zullen er herkenbare situaties worden gebracht, maar evengoed komen er onderwerpen aan bod waarbij ouders nog niet stil hebben gestaan en zullen dilemma's waar men vaak tegenaan loopt besproken worden. 

Kostprijs: gratis  


Aanbod naar hulpverleners: 
 

 • Vorming ĎSchulden onder de loepí 

Tijdens de vorming volgen we de weg die een factuur aflegt indien deze niet wordt betaald. Tussen een rekening ontvangen en het bezoek van de deurwaarder die je meubelen in beslag neemt, ligt een lang parcours. We bekijken de rechten en plichten van alle betrokken partijen zoals de schuldeiser, incassobureau, deurwaarder, pro-Deoadvocaat,Ö en wat je als hulpverlener kan doen om je cliŽnt te helpen of wanneer het nodig is om door te verwijzen. 
Kostprijs: gratis  

 • Vorming ĎCollectieve Schuldenregeling: vraag en antwoordí:  

CSR is een zeer ingrijpend en langdurig traject, daarom vinden wij het absoluut noodzakelijk  om jullie grondig te informeren over alle aspecten die hieraan verbonden zijn. Op deze manier kunnen jullie beter inspelen op de vraag van de cliŽnt om al dan niet een CSR op te starten.  

De sessie is heel laagdrempelig opgevat. Wij werken via het principe van vraag en antwoord waardoor iedereen de kans krijgt zijn of haar vragen te stellen en alle aspecten van CSR aan bod te laten komen. 
Kostprijs: gratis  

 • Individuele hulpverleningsmethodieken: 

 • Budgetmap(online): map voor het bijhouden en opvolgen van de dagdagelijkse administratie. Digitale versie op www.budgetmaponline.be. 
  Kostprijs per map: 15 euro.  

(klik op de titel of surf naar de website: http://www.bizoostvlaanderen.be/ons-aanbod/filmpjes)   
 

 • Handige folders 

 • Folder Ďwegwijs in de budget- en schuldhulpverlening van CAW en OCMWí 

 • Folder Ďcollectieve schuldenregelingí 

 • Folder Ďbudget in handen van je kindí 

Gratis te downloaden via de website www.bizoostvlaanderen.be of in beperkte oplage af te halen in het CAW huis (Oude Houtlei 124, 9000 Gent).  


 • Handige links:  

Voor meer informatie en aanvragen voor vormingen, budgetgroepen en tools kan je altijd terecht bij contactpersoon Veerle Van Mossevelde via veerlevanmossevelde@cawoostvlaanderen.be of op de website www.bizoostvlaanderen.be 

 


Hopend jullie cliŽnten en organisatie te mogen verwelkomen.  Vriendelijke groeten Veerle Van Mossevelde |  Preventiewerker BudgetInZicht Gent-Eeklo  |  

 

CAW Oost-Vlaanderen vzw Regio Gent-Eeklo

 

Oude Houtlei 124 | 9000 Gent | tel. 09 /265 04 50 

GSM: 0491/61 30 46

 

fax 09 265 04 66

 

E-mail: veerlevanmossevelde@cawoostvlaanderen.be

www.cawoostvlaanderen.be | www.bizoostvlaanderen.be

Heb je deze e-mail per vergissing ontvangen? Gelieve ons dan onmiddellijk te contacteren en deze e-mail en bijhorende bestanden te verwijderen. Meer informatie: disclaimer.
Heb je deze e-mail per vergissing ontvangen? Gelieve ons dan onmiddellijk te contacteren en deze e-mail en bijhorende bestanden te verwijderen. Meer informatie: disclaimer.
Heb je deze e-mail per vergissing ontvangen? Gelieve ons dan onmiddellijk te contacteren en deze e-mail en bijhorende bestanden te verwijderen. Meer informatie: disclaimer.