Banner Versterkt Welzijn

Driemaandelijks tijdschrijft van CAW Oost-Vlaanderen | april, mei, juni 2019 | jrg. 6 - nr. 2

Banner Versterkt Welzijn
Cover Magis juni 2019

Editoriaal

Patrick Seys, algemeen directeur
“Af en toe stond ik paf over hoe arme mensen het aanpakken. Ik interviewde een vrouw die alle inkomsten en uitgaven heel secuur bijhoudt in een schriftje. Ik ken niemand die dat zo goed kan.” Aan het woord is Wouter Woussen, een journalist die reportages over armoede maakt voor de krant De Standaard. Zijn volledige interview leest u verder in deze Magis. Het is een vaststelling die velen van onze hulpverleners dagelijks maken; mensen in moeilijke situaties die zelf op een verantwoorde wijze proberen greep te krijgen op hun situatie, missen de nodige ondersteuning en slagen bijgevolg dikwijls niet in hun opzet.


Sociale impactmeting: maken we op de juiste domeinen het verschil?

Doen we wel de juiste zaken? Maken we op de juiste domeinen en op de juiste manier het verschil? Elke organisatie die vandaag vooruit wil, worstelt met dit soort vragen. Dat is niet anders in de welzijnssector. Kennismanager Tomas De Groote van de Sociale Innovatiefabriek vertelt waarom ‘sociale impactmeting’ niet langer louter een buzzwoord kan zijn en vat zijn job en ervaringen, ook met CAW Oost-vlaanderen, in drie vragen samen.


SOS Fonds blaast stof af van ‘Elsje bezoekt haar papa'

Elke dag duiken ze de cijfers in en draait hun job om financieel beleid maken en uitvoeren. “Armoede en welzijnsthema’s staan redelijk ver van ons bed, maar dat betekent zeker niet we alles kil zakelijk bekijken en niet sociaal geëngageerd kunnen zijn”, vertelt Erwin Decelle van SOS Fonds. Het fonds is een initiatief van medewerkers van de bank Belfius en steunt ook een project van CAW Oost-Vlaanderen.


"Geen idee hoe de rest van de dag zal verlopen"

Bij de collega's van het Crisisteam
24/7 kunnen cliënten, hulpverleners en andere instanties contact opnemen met het Crisisteam van CAW Oost-Vlaanderen. Het team komt in actie wanneer situaties van minder- en meerderjarige cliënten of gezinnen een plotse wending nemen en de gebruikelijke hulpverlening – zeker op korte termijn – geen oplossing kan bieden. Eén dag lang volgden we hulpverleenster Amber en kregen we te zien wat crisishulp wel én niet is. Enkele fragmenten.


“Geïnspireerd, verontwaardigd en dikwijls verward”

Hij interviewde Hanne, die haar ouders niet durft te vertellen dat ze het schoolbord niet meer goed ziet, omdat ze vreest dat een bril te duur is. Hij sprak met Dirk, die zijn voet verloor door diabetes waarvan hij jarenlang de symptomen probeerde te negeren. De artikelenreeks Arm België van De Standaard-journalist Wouter Woussen kent u misschien. Maar hoe hij zelf, als mens achter de recorder, die reportages beleeft, kreeg u nog niet te lezen. Voor Magis schoof hij wel eens aan de andere kant van de tafel aan.


Isabella (37) verbleef zes maanden in het vluchthuis

"Nog geregeld vragen mijn twee tienerdochters en twee zoontjes of we nog eens kunnen langsgaan bij het Vluchthuis. Ze missen het af en toe (glimlacht). Je zou denken dat het een plek van groot verdriet en chaos is, maar voor ons was het de eerste plek die we ‘onze thuis’ konden noemen."

OPGEKLOPT

Arm in het Bourgondische rijk
Tegenstellingen zijn van alle tijden. Of het nu over arm of rijk gaat, voor of tegen de ene of de andere partij; er is duidelijk niets nieuws onder de zon. Tijdens de vierde editie van de Welzijnswandelingen van CAW Oost-Vlaanderen tijdens de Gentse Feesten neem ik jullie graag mee naar het Gentse Prinsenhof en de wijde omgeving. Het prachtige kasteel en zijn machtige bewoners, de hertogen van Bourgondië, domineerden eeuwenlang het reilen en zeilen van de lage landen.Volg ons op Facebook Steun het CAW Oost-Vlaanderen