Geef uw signaal door aan het beleid / Veranderforum / Dataverzameling

| HERINNERING VERANDERFORUM

Veranderforum 13 juni

Het veranderforum gaat door op donderdag 13 juni van 20u tot 22u in LDC Wibier op de Antwerpsesteenweg 768, 9040 Sint-Amandsberg. Ben je nog niet ingeschreven? Dat kan nog tot 10 juni via deze link: https://www.eerstelijnszone.be/veranderforum-elz-gent-1
 
Programma
20u-20u15: Onthaal
20u15- 20u25: Inleiding
20u25- 20u55: Stemming rond samenstelling Zorgraad (klik hier voor het voorstel)
20u55- 21u05: Uw gegevens op www.desocialekaart.be
21u05- 21u25: Hoe uw signaal uit de praktijk naar het beleid doorgeven?
21u25-21u40: Welke cijfers kunnen we gebruiken voor de Eerstelijnszone? (zie selectie indicatoren op https://www.eerstelijnszone.be/werkgroep-dataverzameling-elz-gent)
21u40-21u45: Aankondiging thematisch forum doelgerichte zorg en uitbreiding trainingen
21u45: Afsluitend woordje en receptie
 
Ik schrijf me in!

| ACTIE SIGNALENBELEID

Ervaar je als hulpverlener structurele knelpunten? Geef uw signaal door aan het beleid!

In de dagelijkse werking vangen praktijkwerkers via allerlei bronnen signalen op. Ze vernemen problemen rechtstreeks van de betrokkenen of ervaren de knelpunten zelf. Het is belangrijk dat die signalen opgevangen worden en er oplossingen voor de knelpunten gevonden worden. Stoot u als eerstelijnshulpverlener op structurele knelpunten of signalen? Dan kunnen die doorgegeven worden.

Meer info op de website van de eerstelijnszone.

ACTIE DATAVERZAMELING

Dataverzameling Eerstelijnszone Gent

Er werd een eerste selectie gemaakt van relevante cijfers die beschikbaar zijn tot op wijkniveau of statistische sectorniveau in Gent om een beter zicht te krijgen op de eerstelijnszone Gent. Daarbij werd gekeken naar cijfers die een beeld geven van de demografie, de socio-economische situatie, de gezondheidstoestand, preventie, toegankelijkheid en gebruik van gezondheids- en welzijnsvoorzieningen en omgevingsfactoren.

Deze eerste selectie zal voorgesteld worden op het veranderforum van 13 juni.

De actiegroep rond dataverzameling bekijkt samen met de dienst Data en Informatie van de Stad Gent op welke wijze deze cijfers best ontsloten kunnen worden.

Wie graag al eens een blik werpt op de selectie van indicatoren, kan terecht hier: https://www.eerstelijnszone.be/werkgroep-dataverzameling-elz-gent.


Copyright ę 2019 Eerstelijnszone Gent, All rights reserved.

Je krijgt deze e-mail omdat je hebt aangegeven info van ELZ Gent te willen ontvangen. Je kan steeds je gegevens aanpassen of ervoor kiezen je uit te schrijven voor deze nieuwsbrief.

 

Onze contactgegevens zijn:

Eerstelijnszone Gent

Koning Willem I-Kaai

7

GENT 9000

BelgiumAdd us to your address book