Beste,

 

Graag nodigen we u hartelijk uit op ons ZOROO symposium.

Hier belichten we enkele thema’s die voor onze werkgroep Zorg Rond Opname en Ontslagmanagement (ZOROO) belangrijke items zijn om tot een sterk opname- en ontslagbeleid te komen.

 

Wat bestaat reeds op dit moment?, Waar staan we nu? En wat is nodig om wat wij willen te bereiken?

Een state of the art van thema’s als Risicoscreening, BelRAI, Medicatie, Zorgteam en ICT-mogelijkheden komen hierbij aan bod.

 

De kapstok waar we dit aanhaken is ons Best Practice document. Dit werd in samenwerking met de 4 Gentse ziekenhuizen en de brede eerstelijn opgesteld om een kwalitatief hoogstaand opname- en ontslagbeleid te bevorderen en zo de overgang van het ziekenhuis naar de thuissituatie (en andersom) zo vlot mogelijk te laten verlopen.

 

Graag maken we dit alles bekend aan alle zorgactoren binnen de provincie Oost-Vlaanderen. Zowel veld- als beleidswerkers nodigen we hier heel graag voor uit!

Ons symposium vindt plaats op dinsdag 28 mei 2019 van 13u tot 17u in de Zebrastraat 32/001 – 9000 Gent.

 

Inschrijven kan tot dinsdag 21 mei 2019 via deze link tot 21 mei 2019.

 

Het programma vindt u terug in de bijlage.

Hou jullie zeker niet in deze uitnodiging verder te verspreiden!

 

Met vriendelijke groetjes,

In naam van de werkgroep ZOROO

Dokter P. Verdonck en Julie Vanbleu

 

Julie Vanbleu

Coördinator SEL Zorgregio Gent vzw                                                    

Gsm: 0488 57 35.01
Tel. nr: 09/225 15 02         
Fax: 09/225 75 18                                                                        

E-mail:
julie@selgent.be     

Koning Willem I-kaai 8, 9000 Gent (1ste verdieping)

Opgelet: gewijzigde straatnaam! (locatie blijft hetzelfde)

9000 Gent
Fax: 09 225 75 18
Algemene info: info@selgent.be

Ga ook eens een kijkje nemen op onze website!

*---------- www.selgent.be----------*