Familiezorg O-Vl. start met eigen dienst
"Oppas ziek kind"

 

Beste,

Familiezorg O-Vl. heeft een jarenlange expertise opgebouwd binnen de gezinszorg. Naarmate de tijd vorderde, breidde ons portfolio alleen maar uit. Onze dienst staat als een huis, met vele verschillende kamers. In één van deze kamers boden we ook, in samenwerking met CM, oppas met professionele verzorgenden aan voor zieke kinderen.

Omdat we deze dienstverlening erg belangrijk vinden, is Familiezorg O-Vl. vanaf 2 januari 2019 op eigen benen gestart met de dienst “Oppas Ziek Kind”.

Met deze dienst willen we een snelle oplossing bieden wanneer je kind plots ziek wordt. Voor kinderen tot en met 12 jaar staat er van maandag tot vrijdag een oppas klaar. Met één simpel telefoontje kan je bij ons terecht: wie de dag voordien een aanvraag doet, kan de volgende dag een oppas verwachten. Ook in het weekend is een aanvraag mogelijk.

De voordelen van onze nieuwe dienst in een notendop:

 • Opvang in de vertrouwde omgeving
  Zieke kinderen worden best thuis verzorgd. Zo hoeft je kind het huis niet te verlaten.
 • Professionele oppassers
  Onze oppassers zijn speciaal opgeleide verzorgenden, met een hart voor kinderen.
 • Gewoon gaan werken
  Je kind valt plots ziek, maar vandaag kunnen ze je echt niet missen op het werk? Dankzij onze oppas komt je eigen werkdag niet in gevaar.
 • Voordelige prijs
  Voor een uur oppas betaal je slechts 4 euro per gestart uur. 

Met eventuele verdere vragen kan je steeds terecht bij Familiezorg O-Vl., op het nummer 09-225 78 83 of op het mailadres oppas@familiezorg.be.

Met vriendelijke groeten,

Mieke Ruys
Algemeen Directeur Familiezorg O-Vl.

 

 

 

 

Deze e-mail en de eventuele toegevoegde bestanden kunnen informatie bevatten die vertrouwelijk is en/of wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten, en zijn enkel bestemd om te worden gebruikt door de bovenvermelde geadresseerde(n). Het gebruik van de inhoud ervan (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de volledige of gedeeltelijke reproductie, mededeling of verspreiding ervan in gelijk welke vorm) door andere personen dan de aangeduide geadresseerde(n) is verboden. Hebt u deze e-mail per vergissing ontvangen, gelieve dan de afzender via telefoon of e-mail te verwittigen en het materiaal van alle computers te verwijderen. Bedankt voor uw medewerking.

 

Deze e-mail en de eventuele toegevoegde bestanden kunnen informatie bevatten die vertrouwelijk is en/of wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten, en zijn enkel bestemd om te worden gebruikt door de bovenvermelde geadresseerde(n). Het gebruik van de inhoud ervan (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de volledige of gedeeltelijke reproductie, mededeling of verspreiding ervan in gelijk welke vorm) door andere personen dan de aangeduide geadresseerde(n) is verboden. Hebt u deze e-mail per vergissing ontvangen, gelieve dan de afzender via telefoon of e-mail te verwittigen en het materiaal van alle computers te verwijderen. Bedankt voor uw medewerking.