Samenstelling voorlopige zorgraad Gent

Het veranderforum Gent heeft tijdens het overleg op 13 juni de voorlopige zorgraad van de eerstelijnszone Gent vastgelegd. Zie website.

Cluster lokale besturen

Actor Afgevaardigde Vervanger
Dienst Welzijn en Gelijke Kansen Leen Van Zele Joke Vasseur
Departement Sociale dienstverlening Joris Beaumon Sylvia Lis
Departement Ouderenzorg Brigitte Hantson Hanne Callewaert
Lokaal sociaal beleid en Huis van het Kind Eleke Langeraert Els De Vos

 

Cluster gezondheid

Actor Afgevaardigde Vervanger
Huisartsen
(neemt diëtisten mee)
Sofie Vande Walle Steven Simoens
Nele Dieleman
Apothekers
(neemt ergotherapeuten mee)
Hendrik De Rocker  
Verpleegkundigen
(neemt vroedvrouwen mee)
Christa Vercruyssen Thomas Ringelé
Kinesisten
(neemt podologen mee)
Thierry De Zutter Bruno Zwaenepoel
Tandartsen
(neemt mondhygiënisten mee)
Peter Vermassen Martijn Lambrecht
Netwerk Eerstelijns psychologische functie
(neemt psychologen en Radar mee)
Alain Vincke Dominique De Schamphelaere

 

Cluster welzijn

Actor Afgevaardigde Vervanger
Centrum voor algemeen welzijnswerk Alain Slock Patrick Seys
Diensten maatschappelijk werk ziekenfonds
(neemt zorgend vrijwilligerswerk mee)
Geertje Sleurs Christoph Cnockaert
Lokale Dienstencentra Bert Seys Anne-Marie Klomp
Woonzorgcentra Geert Polfliet  
Diensten gezinszorg en aanvullende thuiszorg Berten Van Kerkhove Annemie Viane
Rechtstreeks toegankelijke hulp personen met een beperking Riet Konings Piet Loeckx

 

Cluster burger

Actor Afgevaardigde Vervanger
Erkende mantelzorgverenigingen Willy Van de Steene Elena De Ru
Patiënt klankbordgroep patiëntenparticipatie Jean-Pierre Blondeel Willy De Vriesere
Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen Michèle Van Elslander  

 

Optionele partners

Actor Afgevaardigde Vervanger
Wijkgezondheidscentra Isabelle van de Steene Leen Robaert
Netwerk Gezondheidspromotie    
Het PAKT Ilse De Neef  
Netwerk kinder- en jeugdhulpverlening Belkacem Aggoune Sieglinde De Graef

 

Toegevoegde niet stemgerechtigde leden

Actor Afgevaardigde Vervanger
Gezondheidsraad Jan De Maeseneer  
Ziekenhuizen    
Politiek mandataris Rudy Coddens Neelke Vernaillen