Samen1Plan Gent versie december

Samen1Plan Gent is een samenwerkingsverband dat bestaat uit  verschillende Gentse actoren uit de 6 sectoren van integrale jeugdhulp (CAW, Kind & Gezin, CGG, VAPH, Bijzondere Jeugdbijstand, CLB) hebben zich samen gezet om een Gents project in te dienen. De uitwerking van de projectaanvraag gebeurde in nauwe samenwerking met zowel Stad als OCMW Gent.

De kernpunten van de projectaanvraag zijn:

  • Het werkingsgebied is Gent (inclusief alle deelgemeenten). Deze regio is iets te groot volgens de vooropgestelde criteria van de Vlaamse Gemeenschap. Toch houden we vast aan de volledige stad, niet in het minst omdat dit zorgt voor een betere afstemming met de lokale besturen en de diverse lokale netwerken (zoals eerstelijnszones, geïntegreerd breed onthaal, diverse adviesraden, e.d.m.)
  • De financiële input moet vooral gebruikt worden om een verandering in de manier van werken te bewerkstelligen. Zowel nabijheid, snelheid als samenwerking zijn daarbij cruciale elementen.
  • Door er voor te zorgen dat de hulpverlening snel kan worden ingezet in een vroeg stadium van probleemontwikkeling is het de bedoeling om de duur van de interventie van jeugdhulp korter te kunnen maken.
  • Om dergelijke snelheid te realiseren is een nabijheid noodzakelijk. Nabijheid bij het gezin, maar ook bij de hulpverleners en zorgverstrekkers die reeds actief zijn rond het gezin. Dit zijn de mensen die het gezin kennen en waar het gezin ook een vertrouwen in heeft, en dat zijn dus niet persé hulpverleners. Om dit te realiseren wordt nauw samengewerkt met de wijkgebonden netwerken waar zowel Stad als OCMW Gent in investeren.
  • De samenwerking moet uiteraard verder gaan dan de instroom in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. Ook tijdens het hulpverleningstraject moet er nauw samengewerkt worden met de actoren die reeds gekend zijn door het gezin, ook in de afbouwfase van de rechtstreeks toegankelijke jeughulp.
  • Uitgangspunt is dat een gezin zelf de regie van de hulpverlening in handen heeft.


10 december 2017Advies IROJ Oost-Vlaanderen

Het advies van IROJ Oost-Vlaanderen van 8 december inzake de projectaanvragen rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp vind je hier. De aanvraag van Samen1Plan Gent werd op een gedeelde tweede plaats gezet.

1 december 2017Projectaanvraag werd ingediend bij IROJ Oost-Vlaanderen

Op 1 december werd de projectaanvraag van het samenwerkingsverband ingediend bij het IROJ Oost-Vlaanderen. Dit bestaat uit zowel de projectaanvraag als de engagementsverklaring.Heeft u vragen, suggesties of wenst u deel te nemen? Mail dan naar: Koen Berwouts