Wat doen we?

Visie

Eerstelijnspsychologische zorg (ELP) is gericht op het aanbieden van kortdurende, toegankelijke en probleemoplossingsgerichte psychologische zorg aan cliënten met psychologische vragen en problemen. Het accent ligt op het verhogen van de autonomie en de zelfredzaamheid van de cliënt in de context waarin hij of zij leeft. Deze zorg wordt, binnen onze werking, verstrekt aan kinderen met milde tot matige psychische klachten en meer specifiek aan kwetsbare groepen die op korte termijn psychologische hulp willen. ELP kan bijdragen aan het vroegtijdig opsporen en behandelen van psychologische problemen. Deze aanpak kan leiden tot een meer efficiënt aanbod van psychologische hulp in de gezondheidszorg (KULEUVEN, 2018).

Het model dat gehanteerd wordt binnen de eerstelijnspsychologische visie is het PrOP model. Hier wordt gekeken naar waarom een kind met een bepaalde persoonlijke stijl (coping), in deze specifieke omgeving, net die klachten ontwikkelt. Het PrOP-model is op basis van het KOP-model (Rijnders & Heene, 2015) ontwikkeld door Sara DeBruyne en Nathalie Haeck, tevens werkzaam als GZ-Psychologen.
 

Verloop

In een eerste gesprek leren we het kind en zijn/haar context kennen en bespreken we hun zorgen. Hun ouder(s) en/of gezin worden nauw betrokken. In dit gesprek beslissen we samen of we een nieuwe afspraak maken. Wanneer een begeleiding bij ons opgestart wordt, kunnen we maximaal 10 gesprekken plannen, afhankelijk van de vraag en de tijd die nodig is. Het kan gebeuren dat wij de hulpvraag niet kunnen beantwoorden en dat andere hulp beter zou passen. In dat geval bekijken we samen of we doorverwijzen naar een andere dienst.

Wij gaan als eerstelijnspsychologen niet aan de slag met acute crisissituaties. We kunnen deze wel herkennen en indien nodig toeleiden naar diensten die crisisinterventies kunnen bieden.
 

Referenties