Doelgroep

Als eerstelijnspsychologen gaan we voornamelijk aan de slag met lagere schoolkinderen en kleuters. Hun ouder(s) en/of gezin worden nauw betrokken in het begeleidingsproces. Wanneer kinderen het middelbaar aanvatten, proberen we hen in eerste instantie door te verwijzen naar reeds bestaande organisaties zoals OverKop, Tejo, ... .

De eerstelijnspsychologische zorg richt zich op kinderen met lichte- tot matige psychische klachten. Denk hierbij aan bezorgdheden rond identiteit, zelfbeeld, emotieregulatie, angst, boosheid, verdriet, faalangst, stress, rouw, lichamelijke pijnen, slapen, eetgedrag,..

Onze ELP-werking richt zich op kinderen wonende te Gent en al zijn deelgemeenten.