Samen1Plan Gent

Samen1Plan Gent is een samenwerkingsverband tussen Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulpaanbieders (intersectoraal) actief in het Gentse, het Welzijnsoverleg Regio Gent vzw en de lokale overheid Stad Gent en OCMW Gent, ondersteund door en met linken naar Huis van het Kind Gent, Provinciaal Crisisnetwerk, RADAR, Huis voor Jongeren Gent (OverKop Gent), onderwijs (scholen) via TOPunt vzw (i.e. de sectoroverschrijdende samenwerking van de 3 CLB's in Gent), en de vorming van de eerstelijnszone.

Welzijnsoverleg Regio Gent is aangesteld als kernpartner. Heb je vragen over Samen1Plan Gent, neem dan contact op met leen.de.schuymer@wrg.be.

De medewerkers binnen Samen1Plan Gent werken binnen het verbindingsteam of als eerstelijnspsycholoog.