Samen tegen Vroegtijdig Schoolverlaten

Nog te veel jongeren verlaten een Gentse school zonder kwalificatie. Om dat aan te pakken, bundelt Onderwijscentrum Gent de krachten met tal van partners. Onder de vlag Operatie Geslaagd wordt op 17 november een actiedag georganiseerd. Zie de vooraankondiging.