Open forumgesprek meerjarenplanning Stad Gent

Op 9 mei organiseert de Dienst Beleidsparticipatie in samenwerking met de Dienst Welzijn & Gelijke Kansen en de Dienst Ontmoeten & Verbinden een open forumgesprek naar aanleiding van de opmaak van de meerjarenplanning rond de thema's beleidsparticipatie, gelijke kansen en warme wijken. Meer info en inschrijven 

Activiteit datum