Maak ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050

Momenteel werkt de Provincie aan een nieuw Beleidsplan Ruimte met een langetermijnvisie voor het gebruik van de ruimte in Oost-Vlaanderen in 2050. Het nieuw Beleidsplan Ruimte en de bijbehorende beleidskaders moeten het bestaande Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan vervangen.
Dit heeft ook een impact op welzijns- en gezondheidsvoorzieningen. Je kan op verschillende momenten jouw mening laten horen. Zie website.

Het provinciebestuur is nu bijna 2 jaar niet meer bevoegd voor welzijnsmaterie. Beslissingen vanuit de grondgebonden bevoegdheden kunnen niettemin een invloed hebben op welzijn en gezondheid. Zo heeft het mobiliteitsbeleid impact op de bereikbaarheid van voorzieningen en bepaalt het ruimtelijk beleid waar deze laatste ingepland kunnen worden.

Momenteel werkt de Provincie aan een nieuw Beleidsplan Ruimte met een langetermijnvisie voor het gebruik van de ruimte in Oost-Vlaanderen in 2050. Het nieuw Beleidsplan Ruimte en de bijbehorende beleidskaders moeten het bestaande Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan vervangen.

Je kan op verschillende momenten jouw mening laten horen.

  • In het najaar van 2019 kan je het voorbereidend werk bekijken en jouw suggesties met ons delen tijdens de raadpleging van de conceptnota.
  • Van 16 september 2019 tot en met 14 november 2019 kan je jouw opmerkingen of bezwaren indienen.
  • Wil je graag jouw suggesties toelichten en in debat gaan met ons en andere experts? Kom dan langs op het participatiemoment dinsdag 8 oktober in het Marriott Hotel Gent en schrijf je in voor 1 oktober 2019.