Lokaal sociaal beleid

Welzijnsoverleg Regio Gent heeft sedert 2002 een convenant met Stad en OCMW Gent om de integrale toegankelijkheid van de maatschappelijke dienstverlening en gezondheidszorg en de onderlinge afstemming van de verschillende welzijnsactoren te verhogen via de uitbouw van een Lokaal Welzijnsbeleid in Gent.

WRG werkt deze opdracht op verschillende sporen uit:
  • mee uitwerken en in de praktijk brengen van een visie op lokaal sociaal beleid in Gent
  • capteren van beleidssignalen van welzijnswerkers aan de hand van een zelf uitgewerkte procedure en digitale tool voor het bundelen en opvolgen van beleidssignalen
  • toewijzen van signalen aan regisseurs (trekkers) en toezien op vooruitgang
  • communiceren over de opvolging van de beleidssignalen
  • mee uitbouwen en onderhouden van een actief intersectoraal netwerk van regisseurs, signaalcoördinatoren en derde-actoren ter ondersteuning van de ontwikkeling van acties binnen het lokaal welzijnsbeleid
  • mee voorbereiden, organiseren en opvolgen van het 6-maandelijks gezamenlijk forum lokaal welzijnsbeleid met inbegrip van Rondetafelgesprekken ter stimulering van oplossingen voor bepaalde beleidssignalen
  • mee organiseren van Sociale Trefdagen

De Sociale Trefdag vond plaats op 28 maart. Het was een boeiende voormiddag met verschillende inspirerende verhalen. De presentaties vind je hier.

Toegevoegd: 1 april 2019

Op 28 maart vindt de zevende sociale trefdag van Gent plaats. Alle Gentse welzijnsactoren zijn welkom om te komen proeven van inspirerende verhalen van sprekers die verder kijken dan hun neus lang is. Laat je doen stilstaan bij de huidige situatie om van daaruit toekomstgericht te reflecteren en te handelen. Meer info en inschrijvingen: zie website.

Toegevoegd: 7 januari 2019

De Werkgroep Signalen Gent stelt de SIGNALENBUNDEL 2018 voor. 
Voor de 6de keer bundelden Gentse praktijkwerkers structurele problemen die sectoroverschrijdende oplossingen vragen, om er samen met beleidsactoren aan te kunnen werken. Zie website

Toegevoegd: 29 december 2018